Week van Gebed voor de Eenheid

Zwolle – Zondag 17 januari tot zondag 24 januari wordt in Zwolle de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid georganiseerd. Het is een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland. Het thema dit jaar is : " Het woord is aan jou ".

In Zwolle worden diverse vieringen georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Het Podium van Kerken heeft de coördinatie. Het Podium is bijzonder verheugd dat het aantal vieringen elk jaar toeneemt en dat kerken elkaar meer en meer gaan opzoeken. De Week van Gebed wordt gezamenlijk afgesloten op zaterdagavond 23 januari met een gebedswandeling voor de Eenheid. Het thema wordt deze week, elke dag, op een verschillende manier gecommuniceerd. 

Het thema : Het woord is aan jou, is gekozen door kerken in Letland en gaat vooral over het delen van geloof, hoop en liefde. Daarmee wordt bedoeld dat al het kostbare dat je ontvangen hebt, dat je dat mag delen in woord en daad. Ontsteek het licht, laat de muziek en de woorden klinken, en verdrijf de duisternis. Het Woord, het Licht en het Zout staan daarbij centraal deze Week van Gebed voor de Eenheid.
Tijdens de Week van Gebed wordt er ook altijd gebeden voor de stad en voor het Koninklijk Huis. Op 27 april nauw met elkaar verbonden tijdens Koningsdag in Zwolle.
De Week van Gebed begint op zondag 17 januari met een oecumenische viering in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel om 9.30 uur, georganiseerd door de PKN gemeente, de Lutherse Kerk en de Thomas a Kempis Parochie. 

Op 18 januari is er de startviering voor alle kerken in Zwolle in de Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk 134 om 19.00 uur. Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten. De Grote Kerk gemeente is gastkerk. Zij kerken sinds kort in de Jeruzalemkerk.

Dinsdag 19 januari is er een gezamenlijke viering in Zuid, georganiseerd door de verschillende kerken in Zuid, om 19.00 uur in de Adventskerk aan het Talmaplein en een gezamenlijke viering van de kerken in Dieze en de Aalanden om 19.30 uur in de Christengemeente aan de Brink 13. Op woensdag 20 januari organiseren de gezamelijke kerken opnieuw twee vieringen, om 19.00 uur een gezinsdienst in de Andreaskapel van het Leger des Heils aan de Geert Groote Straat en eveneens om 19.00 uur in de Zuiderhof aan de Troelstralaan. Donderdag 21 januari is er overdag een gebedslunch tussen 12.00 uur en 13.00 uur in de Sionskerk Glanerbeek 10. Donderdagavond is er dan een viering om 19.00 uur in de Koningskerk aan de Landsheerlaan en een viering in de Opstandingskerk aan de Esdoornstraat om 19.30 uur.

Vrijdagavond 22 januari sluiten de kerken van Zuid de vieringen om 19.00 uur af in de Jozefkerk aan de Ministerlaan.

Daarnaast is er een open avondvesper in de Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat om 19.00 uur.

Vrijdagavond begint een bijzondere Prayernight om 20.00 uur aan de Ruusbroeckstraat 205, deze duurt tot 4.00 uur in de vroege ochtend. Youth for Christ organiseert deze nacht, jong en oud zijn welkom.

Zaterdagavond wordt de Week van Gebed voor de Eenheid afgesloten met een gebedswandeling voor alle kerken. De gebedswandeling start om 19.00 uur bij de Zuiderhof aan de Troelstralaan en voert in een uur langs de drie andere kerken in de omgeving. Bij elke kerk wordt er gestopt en wordt er gedeeld. Deelnemers worden gevraagd, indien mogelijk, om licht mee te nemen. De wandeling staat symbool voor de verbondenheid tussen alle kerken in Zwolle.

Info : Werkgroep Zuid Cora Tienstra, 038-4658028
Werkgroep Dieze/Aalanden Truus Wever 06-12606925
Gezamenlijke Kerken Mink de Vries – 06-28987955
www.kerkenvanzwolle.nl

Artikel delen: