Diepgaand onderzoek asbestkwestie Stadkamer

Zwolle – Op 26 oktober 2015 heeft de raad een besluit genomen over de asbestproblematiek m.b.t. de Stadkamer. Bij de besluitvorming is het college opgedragen om met een voorstel te komen voor een diepgaand en kritisch onderzoek. In deze nota informeert het college de raad over de onderzoeksopdracht en de aanpak. De meeste partijen konden zich,maandagavond tijdens een debatronde in de raadszaal, vinden in het voorstel.

Wel wordt de suggestie gedaan om ook een interview te houden de betrokken vertegenwoordigers van de Stadkamer, GGD en Zara. Verder wordt gevraagd om een helder en leesbaar rapport, zodat ook goed aan de stad is uit te leggen wat hier aan de hand is geweest. Enkele fracties vinden maandagavond dat in het onderzoek nadrukkelijk gekeken moet worden naar de politieke component. In hoeverre hebben de politieke afwegingen en de wijze waarop het besluitvormingsproces is gelopen een rol gespeeld bij het ontstaan van de problemen. Ook worden door sommigen vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid, omdat een gedeelte van het onderzoek intern wordt gedaan. Burgemeester Meijer geeft aan dat het college voor de onderzoeksopdracht zo dicht mogelijk bij de motie is gebleven. Hierin wordt gevraagd naar een gedeeltelijk intern onderzoek onder leiding een extern deskundige. De externe is verantwoordelijk voor het hele onderzoek. Daarnaast vindt bestuurlijke aansturing plaats door de voorzitter van de raad en is een niet eerder bij het proces betrokken eenheidsmanager ambtelijk opdrachtgever. Daarmee is volgens het college de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd.

Op 30 juni 2014 is door de raad het besluit genomen dat uiteindelijk heeft geleid tot de projectoverschrijdingen, vandaar dat dat moment gekozen is als start van de onderzoeksperiode. Voor beantwoording van de onderzoeksvragen zal er zeker terug moeten worden gekeken naar voor die datum. Tot slot van de bespreking wordt naar aanleiding van het aanbod van burgemeester Meijer besloten om nog voor de besluitvorming een kennismakingsmoment in te plannen tussen de raad en de onderzoeker. De voorzitter concludeert dat de beslisnota kan worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde van 25 januari 2016.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Fijn dat er onderzocht wordt waar het mis is gegaan, maar wat levert het op en wie gaat dit weer betalen? Juist: jij en ik.
  Dus doe maar niet zou ik zeggen. Het debacle is nu toch al groot genoeg?


  ⚠️ Meld

 2. Is er nog geen asbest vrijgekomen of geconstateerd bij afbraak en de puinhopen van voormalig ziekenhuis de wezenlanden?? Kun je je toch niet voorstellen..dat er niets is. Maar misschien kan de vrije pers er eens opduiken, figuurlijk dan natuurlijk.>:(


  ⚠️ Meld

 3. Ik kan me de uitkomst wel een beetje voorspellen : “meer onderzoek vooraf doen”

  Maar ja dat kost geld en tijd en dat hebben we vaak niet of er niet voor over vooraf….


  ⚠️ Meld

Reageer