AZC Zwolle in eerste kwartaal 2017 open

Zwolle – De locatie van het Waterschap Groot Salland, Dokter van Thienenweg 1 in Oosterenk, is de meest passende plek in Zwolle voor een asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk locatieonderzoek van gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het college en COA willen deze voorkeurslocatie nu voorleggen en bespreken met omwonenden en andere belanghebbenden.

locatie_azc.jpg 

Het college van B&W vindt dat iedereen recht heeft op een passende woonvoorziening, een dak boven het hoofd. Burgemeester Henk Jan Meijer: “Zwolle wil mensen die in tijden van nood vanwege onderdrukking of oorlog hun thuisland ontvluchten, hulp bieden. Daarom zijn wij bereid mee te werken aan het verzoek van het COA. We sluiten onze ogen niet voor mensen die zich zorgen maken." "Omdat gemeente en COA draagvlak in de omgeving belangrijk vinden, gaan we nu in gesprek met alle belanghebbenden. We hebben zelf al veel aspecten onderzocht die bij de realisatie van dit AZC aan de orde zijn. Deze bevindingen willen we toetsen bij omwonenden en andere belanghebbenden. Dit is een plan waarin we samen willen optrekken. Nu, en in de komende jaren.”

Het toekomstige azc moet opvang bieden aan maximaal 800 vluchtelingen voor een periode van maximaal 15 jaar. Verzoeken COA Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland, is het COA in het hele land op zoek naar meer opvanglocaties. Het COA heeft de gemeente Zwolle inmiddels al een aantal keer benaderd voor nood- en crisisopvang van vluchtelingen. Eind 2014 heeft het COA de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan een locatieonderzoek voor een azc in Zwolle. 
 
Locatieonderzoek
Het afgelopen jaar hebben gemeente en COA  in een locatieonderzoek samen zorgvuldig gekeken naar mogelijk geschikte plekken in de stad voor een azc. De gemeente heeft aan de hand van de criteria bereikbaarheid, betaalbaarheid, beheersbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid en bespreekbaarheid een aantal mogelijk geschikte locaties beoordeeld.
Ook het COA stelde specifieke voorwaarden aan een geschikte plek voor een azc. COA en gemeente geven beiden de voorkeur aan de waterschapslocatie.
De waterschapslocatie aan de Dokter Van Thienenweg is volgend jaar beschikbaar. Het waterschap Groot Salland verhuist dan naar een andere locatie in Oosterenk. 
Informatiebijeenkomst
Omwonenden, bedrijven, instellingen in de omliggende buurten en overige geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 20 januari a.s. tussen 19.30 -21.30 uur in het IJsseldelta Center (PEC stadion). Gemeente en COA willen dan de voorkeurslocatie bespreken en horen met welke  beheeraspecten zij rekening moeten houden bij de besluitvorming.
Vervolg
Op basis van alle verkregen informatie wil het college het onderzoek in februari 2016 afronden en in april 2016 een voorstel richten aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Stemt de gemeenteraad in met het voorstel een azc te ontwikkelen op de waterschapslocatie, dan wordt in afstemming met belanghebbenden uit de omgeving het plan verder uitgewerkt en een beheerplan opgesteld. Het azc kan dan het eerste kwartaal van 2017 open.
Meer informatie
Meer informatie over het locatieonderzoek, de informatiebijeenkomst, het COA  en de opvang van vluchtelingen op een azc en een planning voor de besluitvorming is te vinden op www.zwolle.nl/azc en www.coa.nl. U kunt ook reageren of vragen stellen, mail naar azc@zwolle.nl .

Artikel delen:
Reacties 207
 1. Reactie PvdA Zwolle:

  De PvdA vindt het heel belangrijk dat we als stad meehelpen bij het opvangen van mensen die huis en haard hebben verlaten om geweld en oorlog te ontvluchten. We hebben dat als stad tot nu toe samen gedaan. De betrokkenheid van een grote groep Zwollenaren en het draagvlak onder inwoners is daarbij kenmerkend voor onze stad. De PvdA waardeert het dan ook zeer dat het college er voor kiest het huidige voorstel zorgvuldig met de stad en de raad te bespreken. De PvdA kijkt vol vertrouwen uit naar dit overleg.


  ⚠️ Meld

 2. Reactie GroenLinks:

  GroenLinks juicht de komst van meer opvangmogelijkheden in Zwolle voor vluchtelingen toe. De partij vraagt het gemeentebestuur al langer om permanente opvang te bieden. Fractievoorzitter Patrick Rijke: ‘Met de vele leegstaande panden in de stad moet het bovendien mogelijk zijn mensen op verschillende kleinere locaties op te vangen in plaats van in één groot centrum.’

  Vandaag bevestigde de burgemeester dat er concrete plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in het gebouw waar nu het waterschap kantoor houdt. Rijke: “Wij zijn blij dat er na een periode waarin de stad alleen noodopvang in de IJsselhallen bood, nu eindelijk ook een vaste ruimte komt om kwetsbare mensen die in nood verkeren op te vangen. Dat past bij een gastvrij, initiatiefrijk en sociaal Zwolle zoals GroenLinks dat graag ziet. We dringen niet voor niets al een hele tijd aan op een actieve opstelling van het gemeentebestuur om leegstaande panden in de stad in te zetten voor tijdelijke en blijvende opvang van vluchtelingen.”

  De inzet van meer gebouwen die toch leeg staan, maakt het in de ogen van GroenLinks ook mogelijk mensen op een betere manier op te vangen. Kleinschalige opvang heeft grote voordelen: voor vluchtelingen zelf is het prettiger dan de traditionele grootschalige opvangcentra. Bovendien maakt het het inburgeren in de samenleving een stuk makkelijker. Mensen komen meer verspreid over de stad te wonen. En buurtbewoners krijgen er dus steeds maar een beperkt aantal buren bij. De maatschappelijke en menselijke voordelen van kleinschalige opvang wegen volgens GroenLinks op tegen de mogelijke extra (beheer)kosten.

  Toch ziet GroenLinks Zwolle ook wel kansen voor een wat grotere opvang op de plek die nu is gekozen. “Als je ziet hoe actief Zwollenaren zijn geweest om de honderden mensen die vorig jaar in de noodopvang zaten te helpen, is het vast ook mogelijk om 600 of 800 vluchtelingen op te vangen, een zinvolle daginvulling te bieden en wegwijs te maken in de stad,” aldus de fractievoorzitter. “En het zou mooi zijn als deze mensen als ze eenmaal stadsgenoten zijn, dan ook hier in Zwolle kunnen blijven wonen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.”


  ⚠️ Meld

 3. De PVDA kan wel meer zeggen en willen maar wij willen niet zulke taferelen als in Keulen, Zweden en de rest van de wereld.
  Laten ze verdorie hulp bieden in hen eigen regio dan hier een stel heen laten komen.
  Ik stel dan ook voor dat iedere tegenstander die tegen de komst is van een AZC volgende week woensdag naar het Pec Stadion te gaan. Denk aan onze kinderen denk aan onze ouderen etc.


  ⚠️ Meld

 4. Tuurlijk niet in het Hanzeland… Je zal ze als ambtenaar maar elke dag tegenkomen, dat wil je toch niet….
  Een ppv’er zou weer denken; “handig dicht bij hoofdkantoor vd politie…”

  Verdeling over meerdere locaties zou beter zijn….


  ⚠️ Meld

 5. Mevr Rots noemt bedreigingen richting christenen als eerste… Dus belangrijker dan vrouwen/ mannen , dus burgers in het algemeen….
  Tja, met dit B&W/gemeenteraad zal t nooit meer goedkomen.
  Mevr Rots, woont niet id buurt.. Evenals de rest…mevr Vedelaar zit ook meg haar kont geparkeerd in Assendorp.. Lekker op afstand….  ⚠️ Meld

 6. Fijn dat het zo lekker dichtbij 3 scholen komt te staan! Goed over nagedacht gemeente Zwolle! 😀
  Er zijn een hoop ouders die met een gerust hart hun dochter naast een “gelukszoekershotel” naar school laten gaan. 😀


  ⚠️ Meld

 7. Reactie D66 Zwolle:

  D66 staat achter de komst van een AZC. Wij vinden dat Nederland en dus ook Zwolle er alles aan moet doen om te zorgen dat vluchtelingen goed opgevangen worden. Draagvlak onder de lokale bevolking vinden we daarbij belangrijk. Wat ons betreft wordt er daarom direct na aankomst gestart met integratie met als belangrijk onderdeel daarin, naast taal en participatie, het begrip van onze vrijheid en democratie.

  Om een snelle integratie en een succesvolle toekomst te bespoedigen, vinden wij het van belang dat vluchtelingen die hier worden opgevangen de democratische context begrijpen van de omgeving waarin zij terecht zijn gekomen. Iedereen kan zichzelf zijn in Nederland. De mensen die naar Zwolle komen vanuit Shelter City kunnen hier misschien een bijdrage leveren. Ook zien we een rol voor het onderwijs ?? denk bijvoorbeeld aan studenten internationaal recht ?? en de gemeenteraad zelf.


  ⚠️ Meld

 8. Echt schrijnend om te zien tot wat voor simpele reacties dit onderwerp leidt bij, helaas, een groot deel van de Zwollenaren. Op Facebook zie je de meest bizarre dingen voorbij komen. Maar goed, iedereen heeft gelukkig recht op zijn eigen mening.

  Zelf woon ik niet ver van het waterschapsgebouw af en mijn zusje zit op Thorbecke, maar wat mij betreft zijn deze mensen welkom. Van de vluchtelingen in de IJsselhallen heeft voor zover ik weet ook niemand last gehad. Een aantal jongens waren op meerdere zaterdagavonden in de stad te vinden en dronken gewoon gezellig een biertje of een cola.

  Het hele gebeuren in Keulen is natuurlijk verschrikkelijk, en ook tussen de vluchtelingen in Nederland zullen vast rotte appels zitten. Het is wat mij betreft alleen veel te makkelijk om die 600-800 mensen die naar Zwolle komen nu allemaal weg te zetten als beestachtige verkrachters. Vergeet niet, tussen onze eigen landgenoten zitten veel meer rotte appels.

  Binnenkort maar naar de voorlichtingsavond in het stadion, benieuwd naar het verhaal vanuit de gemeente. En als er inspraak is hoop ik maar dat de argumenten iets meer doordacht zijn dan de gemiddelde reacties op Facebook…


  ⚠️ Meld

 9. Dat er daar een AZC komt heb geen problemen mee als buurbewoner.
  In 1995 kwam er daar ook in de buurt een AZC, kleinschalig totaal geen last van gehad. De AZC ging daar weg naar een ander locatie buiten de stad. volgens mij in 2004-2005?
  Ik vind het behoorlijk veel wat er komt tussen de 600 – 800 asielzoekers op dit locatie. Bij bedrijven en scholen.
  kleinschalig 100 -200 asielzoekers dan heb je de boel beter in de hand.
  En het is overzichtelijk.
  En de rest verdelen in andere geschikte locaties in Zwolle of buiten de stad.
  Maar ja de politiek en COA komt er mee tussen de 600 -800 asielzoekers opvangen.
  😮


  ⚠️ Meld

 10. Reactie VV Zwolle:

  VVD over voorstel komst azc: geen overhaaste besluiten, maar eerst naar de stad luisteren

  De VVD heeft kennis genomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de komst van een azc in Zwolle. De VVD hecht aan een zorgvuldige procedure waarbij geluisterd wordt naar betrokken bewoners en ondernemers en waarbij met hen gewerkt wordt aan een kraakhelder plan dat de beheersbaarheid en veiligheid waarborgt. Alleen op die manier kan samen met de stad, open en transparant op basis beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak een besluit over dit belangrijke onderwerp genomen worden.

  Eerst naar de stad luisteren
  Gemeenten hebben een grote opgave om een deel van de verantwoordelijkheid te nemen in de wereldwijde onzekerheid en onrust die heerst. Zwolle heeft dat reeds ruim een jaar gedaan door het verschaffen van noodopvang en het zorgen voor een goed welkom voor deze vluchtelingen waarmee gehoord werd gegeven aan een dringende behoefte.

  Die behoeftes zijn niet minder geworden. De komst van een azc is een nieuwe stap die de fractie wil beoordelen langs de lat van beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak. Daarvoor heeft het college van B&W belangrijke informatie verschaft. Maar ook naar omwonenden, betrokkenen en overige Zwollenaren moet goed geluisterd worden.

  Daarnaast moet het college van B&W nog een beheersbaarheidsonderzoek afronden en met de buurt in gesprek gaan. Pas in april zal de gemeenteraad het debat aangaan over de komst van een azc. De VVD vindt daarom dat de definitieve standpuntbepaling alleen maar kan plaatsvinden als alle relevante geluiden zijn gehoord. Dat doet recht aan de betrokkenen en het maatschappelijke belang dat de politiek aan dit onderwerp moet hechten.

  Het voorstel
  Het college van B&W stelt voor om voor een periode van maximaal 15 jaar voor 600 (tot maximaal 800) asielzoekers een azc te vestigen. Dit azc kan op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2017 open gaan.

  Na eerder onderzoek is de locatie van het waterschap aan de Dokter van Thienenweg 1 door de gemeente en het COA beoordeeld als de meest passende locatie in Zwolle. Na gesprekken met de omwonenden en andere betrokkenen de haalbaarheid en beheersbaarheid van het vestigen van een azc in Zwolle onderzocht. Dat laatste deel van het onderzoek wordt in februari afgerond zodat de raad in april een besluit kan nemen.  ⚠️ Meld

 11. Verdelen over verschillende kleinere vestigingen is beveiligingstechnisch een risico. En dan heb ik het niet over de veiligheid van de burgers, maar triest genoeg over de veiligheid van de asielzoekers.


  ⚠️ Meld

 12. Toch wel een groot verschil, 100-200 toen tegenover 600-800 nu. Hoop dat dat in goede banen te leiden is en er voldoende begeleiding voor deze getraumatiseerde mensen beschikbaar is. Het gaat er ook om dat er volgend jaar een gedegen plan klaar ligt om een goede integratie te waarborgen. En dus niet alleen een locatie om ze in op te vangen.


  ⚠️ Meld

 13. De tekening is dusdanig gemaakt om de naaste buren te paaien, en het plan er 20 jan. doorheen te douwen.
  Vervolgens worden de andere bouwlichamen op enige termijn ook in gebruik genomen (mijn inschatting) en zouden zomaar zo’n 1200-1500 vooral economische migranten, zo is mijn inschatting de overheid hult zich in nevelen, kunnen huisvesten (de echte oorlogslachtoffers zijn het grote slachtoffer van de wilde run op NW-Europa ontketend door Merkel)
  > en directe buur van het Ronald McDonald huis zijn en directe overbuur
  van dat gebouw waar mensen met psychische problemen huizen.


  ⚠️ Meld

 14. Zwolle wordt hier een stuk veiliger van! De gebeurtenissen in veel steden in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Engeland lezen als een groot griezelboek. De grote gemene deler is daarbij steeds en onafgebroken islam geweest. De politiek(links) en mainstream media hebben dit willen verdoezelen, wat natuurlijk niet gelukt is.
  Er is geen reden om te denken dat dit ook in Nederland gebeuren zal (oh ja, de Eritrese kerk in Rotterdam!).
  Ataturk zei het volgende (dus niet ik, maar wie ben ik om een ervaringsdeskundige geen gelijk te geven) over islam:
  “De islam, deze absurde godsleer van een immorele bedoeïne, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.”
  OF

  “Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie!”

  Of dit citaat van Grootmoeftie Amin el Hoesseini:

  ⤽De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt aan de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: Het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschap, de familie en de jongeren. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van het werk en van het creëren⤝.


  ⚠️ Meld

 15. Iedereen die moet vluchten voor oorlogsgeweld of problemen met hun religie is welkom in Zwolle. Echter de gelukzoekers (ca.90% of meer) niet! Deze moeten teruggestuurd worden.Dus goed screenen en alleen Hulp verlenen aan diegenen die het echt nodig hebben. Dit is een eis om mensen op te vangen, kan het coa hier niet aan voldoen, dan geen opvang.


  ⚠️ Meld

 16. Rudy

  Mee eens: ik durf zelfs te stellen dat 95 procent geen oorlogsvluchteling is. De echte vluchtelingen zijn wat mij betreft de vrouwen, kinderen, homo`s en christenen die eenmaal hier, nog steeds worden vervolgd door dat wat ze willen ontvluchten. Daarvoor moet de zorg goed zijn.


  ⚠️ Meld

 17. waarom gaan ze niet naar een moslim land en waarom naar europa is toch geen moslim land? waar zijn dan oude mensen vrouwen kinderen ?weten jullie wat ze allemaal hier heen halen jonge mensen met geld want arme mensen die gaan vechten voor hun land en persoonlijk niets tegen vlugtelingen maar kijk naar duitsland we krijgen straks in europa groete problemen wie zegt dat daar geen IS LEDEN TUSSEN ZITTEN?>:(


  ⚠️ Meld

 18. glam

  Goeie vraag. Tuurlijk zitten die er tussen.Of het er 10 zijn of 100, weet je nooit. Maar het is een uitgelezen kans voor IS om wat reuring te brengen.


  ⚠️ Meld

 19. @tom Jeffersons, hoe durf je!
  vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt aan de islamitische wereldbeschouwing

  Gisteren!!! Tien duisters OPGEBLAZEN, VERMOORD door moslims. Hoe durf jij jouw citaat uit te leggen aan de Duitse nabestaanden? WALGELIJK!


  ⚠️ Meld

 20. Netjes ook van ons gemeentebestuur: Informatiebijeenkomst

  Omwonenden, bedrijven, instellingen in de omliggende buurten en overige geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 20 januari a.s. tussen 19.30 -21.30 uur in het IJsseldelta Center (PEC stadion). Gemeente en COA willen dan de voorkeurslocatie bespreken en horen met welke beheeraspecten zij rekening moeten houden bij de besluitvorming.

  Over de manier van communiceren ging het even in een ander draadje. Je zou in het ooit zo ⤽normale⤝ NL bijna denken ⤽dan maar geen bijeenkomst: als het zo moet als bijvoorbeeld in Geldermalsen en Oranje??⤝. Gelukkig zijn Zwollenaren in veel (volgens mij alleen maar positieve) opzichten anders.

  ⤽De waterschapslocatie aan de Dokter Van Thienenweg is volgend jaar beschikbaar. Het waterschap Groot Salland verhuist dan naar een andere locatie in Oosterenk⤝.

  Ok, dan zal men wel een half jaar nodig hebben voor de verbouwing. Het kantoorpand komt immers vanaf 1 juli vrij.
  Wederom petje af voor de deftige deal van de gebroeders Jansen, overigens.  ⚠️ Meld

 21. De Gemeente en het COA verdienen veel geld aan de opvang, subsidies .e.d.
  Dat zij dan ook verantwoordelijk zijn, wegens de slechte controle bij het binnenhalen van vluchtelingen, (Bij de grenzen, ziekten, werkelijke afkomst, velen komen zelfs niet eens uit Syrië) moge ook duidelijk zijn.

  Dus mocht er iets voorvallen, dan weet men waar men moet zijn.

  Voor diegenen die tegenwoordig niets durven zeggen, of voor de mensen die vinden dat die mensen, die de gevaren wel inzien bestempelen als simpel, mogen zelf nog eens diep nadenken over wat zij zeggen.
  Wees niet naïef.  ⚠️ Meld

 22. Joppie

  Enerzijds sarcasme, relax. Ik toon alleen het verband aan tussen de nationaal socialistische ideologie en de islamitische ideologie. Die komen fors overeen. De grootmoeftie en Hitler hebben ten tijde van de tweede wereldoorlog contact gezocht omdat er enerzijds erg veel belangstelling was voor elkaars ideologie (islam vs nazisme), anderzijds om het ‘Jodenprobleem’ te bespreken. el Hoesseini was vooral geinteresseerd in het grootschalig vernietigen van de Joden, en wilde dit in ‘Palestina’ toepassen.
  Himmler zei destijds over islam:”Der islam ist unserer weltanschauung sehr ?hnlich”.

  Ook waren er in WO2 de zogenaamde Handschartruppen; SS troepen, helemaal bestaand uit moslims,uit Bosnie en Kroatie. (En ja hoor, natuurlijk waren er Nederlandse SS-ers, sterker nog, verhoudingsgewijs sprongen we er uit).


  ⚠️ Meld

 23. (En ja hoor, natuurlijk waren er Nederlandse SS-ers, sterker nog, verhoudingsgewijs sprongen we er uit)

  Gelukkig was dat voor de geallieerden destijds geen reden om alle Nederlanders over dezelfde kam te scheren 🙂


  ⚠️ Meld

 24. Pieter

  Daar zul je nog raar van opkijken. Toen eenmaal de Binnenlandse Strijdkrachten waren gevormd, en wraakzuchtige Nederlandse mannen Duitsers en Nederlandse collaborateurs mochten bewaken, zijn er een hoop oude rekeningen vereffend. Ook het kaalscheren en in de teer zetten van de ‘moffenhoeren’ was zo`n praktijk. Walgelijk natuurlijk. De geallieerden merkten wel eens op dat de net bevrijde Nederlanders zo mogelijk nog erger waren dan de Duitsers. Ook ten tijde van de ‘politionele acties’ werden Nederlandse ex-nazi`s gewoon toegelaten in het KNIL. Om hun ervaring in de strijd. Ik bedoel maar.

  Dat was toen.

  Islam heeft zijn banden met het nazisme echter niet achter zich gelaten. Sterker nog. Mein Kampf (Arabische vertaling natuurlijk) is een bestseller in islamitische landen. Organisaties als Hamas, Hizb`allah, e.d. hebben documenten waar de nazi`s zich op baseerden als grondslag voor hun ideologie; ga maar eens zoeken op de Protocollen van de wijzen van Sion. Hitler wordt er vereerd, en ik meen dat Hizb`allah zelfs de Hitlergroet gebruikt.
  Mijn punt; islam en nazisme hebben enkele interessante raakvlakken, die nu nog net zo gelden als 1400 jaar geleden.


  ⚠️ Meld

 25. @tomjefferson, op zich interessante vergelijken. Maarrrrrr. de nazis vochten met legers. Een duidelijke vijand. Ze hebben dan ook uiteindelijk verloren. De huidige moslimstrijd (ahum) gebeurd louter op basis van terreur.

  Het is hun lafheid om toe te slaan en weg te rennen. De moorden in Tunesië hebben de complete toeristische industrie weg gevaagd. Prima deal voor IS. Kost je een paar strijders en een industrie om zeep geholpen. En waarom? Uit naam van de intolerante Islam.


  ⚠️ Meld

 26. Joppie

  De islamitische landen weten echt wel dat ze een directe, gewapende confrontatie met westerse legers verliezen. Dus; als je wil overwinnen, wat zijn dan je keuzes? Wie (nog) niet sterk is,moet dus slim zijn.
  Een groot doel van islam is het vestigen van een kalifaat. De afgelopen 1400 jaar hebben laten zien, dat islamitische legers dit keer op keer met wapens hebben willen doen. Echter, islam is geduldig en heeft geen haast met vestigen van een kalifaat.
  IS heeft dat duidelijk wel, en probeert middels terreur en regelrechte oorlogsdaden dat kalifaat NU te vormen. Deels is dat gelukt, zij het regionaal.

  De afgelopen 40 jaar zijn er mondjesmaat moslims Europa en Nederland binnengekomen. Het afgelopen jaar zien we dit super-super-explosief stijgen. Dit wordt natuurlijk ook veroorzaakt door het psychotische optreden van Merkel met haar ‘komt allen naar Europa’. EU volgt een socialistische agenda. Daarbij is er in 1973/1975 de Resolutie van Straatsburg in gang getreden, welke een uitwisseling met de Arabische wereld garandeert.

  Daarbij krijgen moslims gemiddeld meer kinderen dan Europeanen, nemen ze een slachtofferrol aan, proberen ze de democratie middels diezelfde democratie om zeep te helpen, en wordt er gradueel steeds meer geeist.
  Dat gaat allemaal tot nog toe prima. Dus waarom zou je dan oorlog voeren met een leger, als je Europeanen ook op deze manier verslaat?


  ⚠️ Meld

 27. iets met de kat op het spek binden… Nee, echt heel goed over nagedacht gemeente Zwolle. En verbinden alle raadsleden ook hun politieke lot aan deze locatie als ook maar 1 asielzoeker de mist in gaat met alle tiener schoolmeisjes in de buurt? Vast niet….. blijf vooral geloof en liefde prediken en sluit de ogen voor wat er gebeurt in de wereld. Dat is de trieste werkelijkheid. Ga maar rustig slapen, de overheid waakt…


  ⚠️ Meld

 28. Onbegrijpelijk genoeg zijn de wrzv hallen de afgelopen decennia zo langzamerhand al ruim een half miljoen! euro aan huurachterstand kwijtgescholden door onze gemeente. Gezien de genoemde criteria, en in navolging op de IJsselhallen lijkt die locatie me dus verreweg de beste (reeds door de Zwolse gemeenschap voorgefinancierde) plaats te zijn voor deze vluchtelingen de komende 15jaar. Wees welkom!


  ⚠️ Meld

 29. @ 13 januari 2016 18:21 en 18:23
  Zie ook Eerlijk is eerlijk; CU kwam als eerste met een reactie[/url]

  Dat terwijl Job L. nog gewoon aan het werk was 😉


  ⚠️ Meld

 30. Dit is zeer slecht voor Zwolle.

  Als je uit Syrie wil vluchten, dan kost dat heel veel geld. Het zijn dus de rijken, criminelen, etc. die kunnen vluchten. En die mensen komen dus naar Zwolle. Niet de “echte” vluchteling.

  Voor echte vluchtelingen zelf is het veel beter om te worden opgevangen in het land zelf (bewaakte zone door de VN) of in een buurland. Als ze al de mogelijkheid en middelen hebben om te kunnen vluchten.


  ⚠️ Meld

 31. Het zal in Zwolle niet anders zijn dan in een andere azc elders in het land…
  Vechtpartijen zullen er plaats vinden, niet alleen onder de bewoners zelf maar ook buiten het azc.
  De buren zijn blij hoorde ik?? las ook dat ze het leuk vinden dat naast hun een azc komt???
  Wat een onzin…
  IN alle plaatsen waar een azc zit, hebben buren elke dag een k. gevoel erover en veel heel mensen durven hun kinderen niet zonder de begeleiding naar buiten laten..
  ER zullen ook veel problemen zijn in de binnenstad met uitgaan dat verwacht ik 100% zeker!!!

  In een noodopvang zullen de meesten niet snel domme dingen doen of voor problemen zorgen, omdat het meestal een soort wachtkamer is en de interviews moeten worden gegeven( de weg, dus hoe ze hierheen kwamen maar ook af en toe het vluchtverhaal, dus waarom hun zijn gevlucht) en je bent maar net in het land en moeten ze te horen krijgen of ze door zijn naar een azc. Dus die noodopvang is tijdelijk hebben ze ook andere instelling en willen ze allemaal graag door!
  Nu voor de mensen die zeggen , ja maar vroeger zat hier ook een azc, gebeurde nooit wat…
  Ook onzin!

  Het verschil tussen de vluchtelingen van toen en nu is dat tussen 1998 – 2005 waren dat totaal andere gasten en de situatie van toen kun je niet met nu vergelijken!

  Ik weet ook zeker dat als de vervelende dingen gebeuren maar ook erge strafbare feite worden gepleegd zal niet alles openbaar gemaakt worden, dus leest men het niet in de krant en komt ook niet op tv, dat om de onrust onder de bevolking niet nog groter maken..  ⚠️ Meld

 32. Het clubgebouw van de MC op een industrieterrein moet wegens overlast gesloten worden. Een AZC met veel meer mensen moet er komen; als het om gelukszoekers gaat kan en mag alles, dit is meten met twee maten.
  Ik hoop dat er verzet komt en dat het nog geen gelopen race is.
  Laat er maar een referendum gehouden worden, want de burgemeester
  schat de gevoelens van de Zwollenaren verkeerd in.  ⚠️ Meld

 33. Ik ben als buurtbewoner wel bezorgd over de gevolgen van het AZC en het aantal bewoners. Er is daar niets te vinden voor de asielzoekers en je krijgt daardoor loop door de wijk naar de stad. En dan wordt er ineens van alles georganiseerd voor de asielzoekers, krijgen met van alles voorrang. Er moeten snel woningen beschikbaar komen en ga zo maar door. Maar er wordt totaal geen aandacht meer besteed aan onze eigen landgenoten. Sociale huurwoningen gaan naar de asielzoekers, terwijl de Nederlanders er al heel lang op staan te wachten. Er moeten banen komen voor de asielzoekers, maar hoe zit het met onze eigen werklozen?
  Waarom kan nu ineens een kantoorpand wel een woonlocatie worden, hoe zit dat met de vergunningen. Wanneer wij als Nederlanders een wijziging op een bestemming willen moeten we een zeer lange procedure doorlopen en dit kan wel ineens?

  Waar ik de meeste zorgen over maak nu is het vraagstuk of de inspraakavond alleen voor de buurtbewoners toegankelijk is, die een brief hebben ontvangen, of kan iedereen er heen. Ik ben bang dat er geen goede inhoudelijke discussie gevoerd kan worden omdat er misschien wel mensen komen die extreme uitlatingen naar voren gaan brengen, we hebben voorbeelden genoeg gehad in ons land. Kan de gemeente ons garanderen dat alleen ‘echte belanghebbenden’ bij de bijeenkomst zijn en niet de zogenaamde extremisten en raddraaiers, hoe is hierop controle bij toegang?


  ⚠️ Meld

 34. Wat zijn echte belanghebbenden? De asielzoekers zullen zich gaan verspreiden over de hele stad, dus naar mijn idee heeft iedere Zwollenaar recht om zijn of haar mening te geven. En wat is extreme? Als er mensen zijn die hartstikke voor of tegen zijn, is dat dan extreem? Of wordt alleen links extremisme toegestaan en rechts de mond gesnoerd?
  Als gemeente zou ik echt willen weten wat er left, en geen genoegen nemen met een gefragmenteerd beeld van de beleving van Zwollenaren, of het nu links of rechts is.


  ⚠️ Meld

 35. Je hebt altijd 2x deining rond een AZC. De eerste keer als het geopend wordt, vanwege de onbekendheid en de tweede keer bij sluiting, vanwege de middenstand die voor zijn omzet vreest.


  ⚠️ Meld

 36. De eerdere locatie in Zwolle was geen asielzoeker centrum (azc) maar een opvang centrum (oc) en naar wat ik heb begrepen was dat een opvang centrum voor 100-200 mensen en betrof het kortdurende opvang. Dan is dit toch wel van een andere orde, zowel qua grootte als qua insteek van de opvang. We moeten wat dat betreft inderdaad geen appels met peren vergelijken. De tijd zal uitwijzen hoe één en ander in Zwolle, maar ook op landelijk niveau, zal uitpakken. Ik hoop van harte dat alles goed gaat en er sprake zal zijn van geslaagde integratie in onze (Zwolse) samenleving, maar bent niet naïef en maak me gezien de recente ontwikkelingen dan ook wel wat zorgen. Nogmaals, ik hoop dat mijn zorgen ongegrond zijn, maar vind wel dat daar ook rekening mee zou moeten worden gehouden. Ik vind het kwalijk dat mensen met zorgen nu ten onrechte in een negatief licht worden gezet. Er is wel degelijk een verschil tussen mensen die zich oprecht zorgen maken over het in goede banen leiden van de opvang en de integratie en de mensen die sowieso geen vluchtelingen willen helpen.


  ⚠️ Meld

 37. Je hebt altijd 2x deining rond een AZC. De eerste keer als het geopend wordt, vanwege de onbekendheid en de tweede keer bij sluiting, vanwege de middenstand die voor zijn omzet vreest.

  Je ‘vergeet’ de derde keer: tijdens de vechtpartijen, verkrachtingen, aanrandingen en andere misstanden.


  ⚠️ Meld

 38. Ik blijf het vreemd vinden dat je nooit hoort: ze moeten die hele buurt uitzetten zodra een verkrachter uit bijvoorbeeld Ittersum komt.

  Waarom dan wel een heel AZC aanrekenen, wat een individu daaruit doet. Sterker nog. Er wordt, praktisch, gezegd dat als er een verkrachter uit Stadshagen komt, alle inwoners van alle Vinexwijken in Nederland gedeporteerd moeten worden. En we moeten zeker dan geen Vinexwijken meer in de buurt van scholen bouwen.


  ⚠️ Meld

 39. Is ook vreemd Japser, en slaat ook nergens op. Maar het feit dat er ook in Ittersum en Stadshagen verkrachters rondlopen is al erg genoeg. En wil niet zeggen dat je er nog maar meer van buitenaf moet importeren.
  En laten we eerlijk zijn: of het nu gaat over straatcriminaliteit, bijstandsuitkeringen of geweldsmisdrijven: de categorie moslims is percentueel nogal oververtegenwoordigd in deze takken van sport. Misschien is het dus wel zo handig om nieuwe aanvulling maar even te vermijden.


  ⚠️ Meld

 40. Simpelweg zeggen: het zijn bijna allemaal moslims, dus de islam is de schuld, dus iedere moslims er uit vind ik heeeeel erg kort door de bocht. Kun je net zo goed zeggen: het zijn vrijwel allemaal mannen, dus alle mannen er uit.

  @Onno er zitten zoveel generalisaties, fouten en gaten in Tom’s betoog, dat ik niet eens weet waar te beginnen.


  ⚠️ Meld

 41. Nou, Japser, als ik je stellingen combineer schiet het aardig op: moslimmannen eruit zou een hele hoop schelen. Die zorgen namelijk wereldwijd voor nogal wat onrust, ellende, dood en verderf. Natuurlijk, er zijn ook goeden, maar de laatste jaren zijn de veroorzakers steeds duidelijker te duiden. En het feit dat er goeden zijn mag niet misbruikt worden om de kwaden dan maar met rust te laten. Straffen nadat ze iets gedaan hebben is mosterd na de maaltijd, dus met preventief handelen is de maatschappij beter af.
  Tenzij je als overheid kunt garanderen dat wat je binnenhaalt geen overlast veroorzaakt, niet crimineel is, en gaat bijdragen aan de maatschappij.  ⚠️ Meld

 42. Jasper.

  Dat is de bedoeling van een discussie. Schiet gerust op wat ik stel, aanvullende meningen stel ik altijd op prijs, mits de volgende termen achterwege blijven “ja, maar……”, “wij waren niet zoveel beter”, “islamofobie”, “racist”, “nazi”, ‘extreem-rechts”, “bruin hemd”, “wilders fan”, “kruisvaarders” .


  ⚠️ Meld

 43. Oh ja.

  Het zijn moslims dus islam is de schuld; dat is en omdraaiing.
  Het is islam,en moslims geven er uitvoering aan. Ook voor een geladen pistool heb je iemand nodig die de trekker overhaalt, nietwaar?


  ⚠️ Meld

 44. Muslim Immigrants Tell Germany: Germans are ⤽disgusting⤝ and ⤽the country would be better off if they (native Germans) all disappeared.⤝

  ⤽A video shot in a German school shows ⤽integrated⤝ Muslim migrants speaking about how they find Germans ⤽disgusting⤝ and that the country would be better off if they all disappeared.⤝

  The clip shows a woman speaking to migrant teenagers in a high school?? When asked if they have any German friends, the group of teens laugh before one responds, ⤽Me? Not a single one.⤝ ⤽Me neither, not a single one,⤝ responds another girl. When asked why they don??t have any German friends, one teen states, ⤽Because they don??t belong to us, I cannot be like them.⤝

  ??one girl says, ⤽If you hang out with Germans, they do different things than you, for example eating pork. I??m disgusted by them to be honest.⤝ She continues: ⤽Look, if all migrants would stay in Germany and if all the Germans would disappear for just a single day, nobody would notice.⤝
  https://www.youtube.com/watch?v=qv5WlxjLe7s


  ⚠️ Meld

 45. karel71

  Ik ken de clip inderdaad, en vind t onrustbarend. Je hebt het hier dan over kinderen die de zoveelste generatie in Europa zijn. Zoals ik eerder ergens aangaf is er een zelfverkozen segregatie, omdat men vanuit islam vol walging tegen de Europese/Nederlandse normen, waarden en cultuur aankijkt.


  ⚠️ Meld

 46. @Hans72 in Nederland ben je onschuldig tenzij anders bewezen. Je kunt dus nooit zeggen: gooi alle moslimmannen er uit. Want daarmee raak je sowieso onschuldigen. Het feit dat er slechten zijn mag niet misbruikt worden om goeden te straffen. Om je woorden maar om te draaien.


  ⚠️ Meld

 47. Een artikel van deze week uit de volkskrant. Als man kan ik mij er niet meer druk om maken. Men wil toch ZELF de import van een achterlijke ideologie? De leonardo’s, japsers, bernards en de dicks van zwolle? Te blind en arrogant, want wij helpen deze mensen en we zullen de islamitische cultuur onderwerpen aan onze westerse normen.

  Ik wens de dames en terecht verontrustende ouders veel sterkte toe in de toekomst. Mocht jullie iets overkomen, ik ben dan niet thuis….

  Seksueel geweld wortelt in islamitische cultuur

  Seksueel geweld

  opinieMoslimmannen menen dat je vrouwen zonder hijab straffeloos tot seksuele onderdanigheid kunt dwingen.
  Door: Darya Safai, Iraans-Belgische en tandarts. Zij is auteur van `Lopen tegen de wind¿ 14 januari 2016, 02:00

  Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag vindt zijn oorsprong in de genderapartheid van de islamitische cultuur. Zij zijn zelf het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.

  In traditionele moslimgemeenschappen worden mannen en vrouwen zo veel mogelijk van elkaar gescheiden, apart gehouden dus.

  volledige artikel hier te lezen:

  http://www.volkskrant.nl/opinie/seksueel-geweld-wortelt-in-islamitische-cultuur~a4224063/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=4aadbfd78f2634922493782374e4210d9f4a260c


  ⚠️ Meld

 48. Volgens mij zag ik deze uitspraak eerder voorbij komen en is de waarheid:

  Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.
  ?? Recep Tayyip Erdoľan


  ⚠️ Meld

 49. Hans72 in Nederland ben je onschuldig tenzij anders bewezen. Je kunt dus nooit zeggen: gooi alle moslimmannen er uit. Want daarmee raak je sowieso onschuldigen. Het feit dat er slechten zijn mag niet misbruikt worden om goeden te straffen. Om je woorden maar om te draaien.

  ‘Onschuldig tenzij’ is een oud juridisch principe dat vandaag de dag niet meer houdbaar is. We wachten eerst tot het mis gaat en doen daarna een je suis-tje. Terwijl het zo voorspelbaar is onder welke bevolkingsgroep de aanstaande dadergroep zich ophoudt. Liever politiek correct zijn dan nodeloos bloedvergieten voorkomen.
  Trouwens: geen nieuwe moslimmannen binnenhalen is echt iets anders dan alles wat er is eruit gooien.


  ⚠️ Meld

 50. Ik moet hier eigenlijk niet meer reageren. Maar na het eenzijdige stuk van Bert Koek toch nog even een reactie.
  Seksueel geweld is in Nederland en eigenlijk in geen enkel land een echt issue. Ik herinner me een uitzending van Pauw waar een Dame aandacht daarvoor probeerde te krijgen. De ene gast zat te gapen en de tweede bagatelliseerde het. Ze moeten zich gewoon niet zo aanstellen. Het valt allemaal best wel mee. De tweet die ik laatst langs zag komen van “einsteinbarbie” is alleszeggend:

  Ik hoor dat die domme dozen van #zeghet berichten over seksueel misbruik aangrijpen om aandacht te vragen voor..SEKSUEEL MISBRUIK! SCHANDE!

  Wij maken ons niet druk over seksueel geweld. Maar wel als het door buitenlanders gebeurd. Maar dan heeft men het dus over buitenlanders en komt dat seksueel geweld in het verhaal goed uit.


  ⚠️ Meld

 51. @Bernard
  Het onderwerp is volgens mij niet buitenlanders maar: moslims en de Islam.

  Ik denk verder dat de Islam momenteel een belangrijk gevaar is voor de vrede in met name Europa. Het lijkt me verstandig om hier open en eerlijk over te kunnen en mogen discussieren.
  Wat mij opviel in o.a. die aanrandingszaak in Keulen is dat er zo geheimzinnig werd gedaan over de afkomst van de daders.
  Dit schijnt in meer landen zo te gaan, waarom niet direct man en paard noemen, de waarheid komt uiteindelijk altijd aan het licht.


  ⚠️ Meld

 52. [i]Zeker. Discriminatie betekent t maken van onderscheid.
  Dus dat klopt. Ontkom je niet aan.

  [/i]
  Als het in de horeca gebeurt hoor je niemand, Terwijl je sommige tenten niet binnenkomt als je jonger dan 18 of 21 bent.
  Als het over het kopen van sigaretten gaat vinden we onderscheid maken een prima plan. Als een kapper ervoor kiest alleen dames of negroiden te knippen doen we niet moelijk. Maar als het om het voorkomen van impactvolle veiligheids-en andere risico’s gaat is het ineens een schande. Heel bijzonder.  ⚠️ Meld

 53. Ja het woord discriminatie wordt heden ten dage regelmatig misbruikt. Als iemand zijn gelijk niet kan krijgen roept hij gewoon: (ies) discriminatie.  ⚠️ Meld

 54. Recent nog in de VS een enorme rel over een datingsite voor blanken.
  De site betrof een kloon van een datingsite voor zwarten (net zoals die er zijn voor latino’s, moslims, joden, christenen etc etc) waar nog niet iemand zich druk om had gemaakt.

  Prachtig voorbeeld.  ⚠️ Meld

 55. Japser zit zo bezien helemaal in zijn rol van bagatelliseren van terechte kanttekeningen bij islam en tegelijkertijd als aanstuurder van de discussie in de door hem gewenste richting. Ik ben eigenlijk niet benieuwd naar geijkte dooddoeners maar meer naar de zorgen die bij omwonenden leven en wat er aan gedaan kan worden om aan die zorgen tegemoet te komen. Valt er bijvoorbeeld extra politiesurveillance te verwachten rondom de locatie? Kunnen mensen in de buurt zichzelf organiseren opdat er heel snel assistentie is als onverhoopt wat mis mocht gaan?
  .
  Gelukkig zijn de meeste moslims beschaafder dan hun profeet als opgetekend in koran, hadith en soenna. Naarmate zij zich minder met de boeken van islam bezighouden zullen zij meer aanspreeekbaar zijn gesteld dat ze zich niet enkel in het Syrisch kunnen uitdrukken.
  .
  Het zal echter niet voor niets zijn dat zij uitgerekend vanuit een islamitische samenleving naar West Europa komen. Het lijkt me goed dat er zicht komt op culturele factoren die niet bijdragen aan publieke veiligheid. Het lijkt me goed dat er garanties gegeven worden voor informering van burgers over misstanden en dat die niet zoals in Zweden, Noorwegen en Duitsland jaren onder de pet gehouden worden ten koste van de veiligheid van de eigen burgers.
  .
  En dan leven er nog wat vragen:
  Staan er garanties op papier en zijn er mensen aanspreekbaar op deugdelijkheid en tijdigheid van informatie in geval van misstanden?
  .
  Heeft de pers een andere rol dan een door de politiek gewenst verhaaltje te produceren en gedragen zij zich daadwerkelijk als waakhond van een leefbare samenleving? Is het mogelijk om misstanden te kunnen benoemen zonder dat er meteen alweer iemand een een politiekcorrecte verkramping schiet omdat de toonhoogte van degene (die doorgaans geen communicatie gestudeerd heeft) hem of haar niet aanstaat?
  .
  Wordt er in de buurt een extra aanbod zelfverdedigingslessen voor vrouwen gecreëerd dat betaalbaar blijft?
  .
  Wordt de nabije buurt de hele dag met camera’s bewaakt? Hij snel kan de politie ter plekke zijn in geval van calamiteiten?
  .
  Is er mogelijk besmettingsgevaar voor mensen in de buurt omdat degenen die deze kant op kwamen vaak andere bacteriën en virussen onder de leden hebben dan waartegen wij hier weerstandsvermogen hebben opgebouwd? Of geldt dat besmettingsgevaar alleen bij gebruik van het openbaar vervoer of bij treffen in een winkel?
  .
  Er leven vast meer vragen en ik wil anderen ook niet het gras voor de voeten wegmaaien.  ⚠️ Meld

 56. Vluchtelingen moeten wen goede plek hebben natuurlijk. De uitstroom uit de azc’s stagneert. Dan kunnen we daar toch beter wat aan doen door echte woonruimte te bouwen. We weten dat het echt niet zo fijn is in een azc, het is vooral wachten op een woonplek waar je pas echt kunt werken aan je toekomst.
  Kunnen we de locatie die aangewezen is niet ombouwen tot woonruimte?


  ⚠️ Meld

 57. @anneke nussler

  Woonruimte bouwen voor vluchtelingen?

  Weet u wel hoeveel Zwollenaren / cq autochtonen moeten boksen om ?berhaupt rond te komen en dan ook nog een normale gezinswoning kunnen bemachtigen? En die dan ook nog betaalbaar is?

  Eigen volk laatst is een passende quote voor jullie gutmenschen.

  U tekent uw eigen teloorgang, kijk naar de geschiedenis van elke jong moslim land, waarom zou dit bij onze softe westerlingen niet gebeuren.

  Wake up!!!!  ⚠️ Meld

 58. Even een gedachtegang van mijn kant: Je vlucht met je familie uit Syrië en komt vervolgens in een land terecht met een gunstig (weer)klimaat en een cultuur die gebaseerd is op de Islam, Turkije.

  Op een moment beslis je om je vrouw/kinderen achter te laten en met een grote groep (voornamelijk jonge mannen) op te stomen richting Duitsland/Nederland omdat je volgens de verhalen daar bijvoorbeeld een (hogere) uitkering kunt krijgen.

  Mijn vraag is dan: kun je dan nog wel als een echte vluchteling worden beschouwd of ben je dan alleen op zoek naar betere financiële omstandigheden of zoals dat heet een ‘gelukszoeker’?

  Ik weet dat voorgaande nogal cynisch over komt, maar volgens mij is dit wel een realistische weergave van hoe het nu gaat.  ⚠️ Meld

 59. Op een moment beslis je om je vrouw/kinderen achter te laten en met een grote groep (voornamelijk jonge mannen) op te stomen richting Duitsland/Nederland omdat je volgens de verhalen daar bijvoorbeeld een (hogere) uitkering kunt krijgen.

  Deze aanname klopt volgens mij in de meeste gevallen niet.
  De mannen vertrekken uit die vluchtelingenkampen omdat die geen goeie omgeving voor hun kinderen is. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks scholen. Bovendien begint het geld op te raken. Het zijn best hoge bedragen die ze per maand moeten betalen om in zo’n kamp te mogen zitten. Het doel is om hier zo gauw mogelijk een status te krijgen en dan hun gezin over te laten komen zodat de kinderen weer naar school kunnen. Ik heb begrepen dat dit voor de meesten van hen geldt. Percentages weet ik niet.


  ⚠️ Meld

 60. @Historischbesef; mijn antwoord op jouw vraag is: in beginsel ben je vluchteling, als je uit een oorlogsgebied komt. Als ik daar vandaan zou vluchten, en via Turkije de mogelijkheid had om naar Nederland te komen, zou ik dat ook doen (jij niet?).

  En voor diegenen die de illusie hebben dat het met de schrijnende toestanden onder onze ouderen en behoeftigen beter zou gaan, als de vluchtelingen hier niet zouden komen: sweet dreams.


  ⚠️ Meld

 61. Bernard

  Meer dan 75% van wat Europa binnenwandelt of vaart is man, alleenstaand, tussen de 18 en 35, en moslim.
  Niks kinderen. En ze worden in eigen land eng goed op de hoogte gehouden van welke EU landen de beste sociale voorzieningen hebben, ze krijgen vaak ook brochures van amokkelaars of ander gespuis

  Zoek voor de fun maar eens op George Soris, en Coudenhove-Kalergi, Resolutie van Straatsburg.


  ⚠️ Meld

 62. in beginsel ben je vluchteling, als je uit een oorlogsgebied komt. Als ik daar vandaan zou vluchten, en via Turkije de mogelijkheid had om naar Nederland te komen, zou ik dat ook doen (jij niet?).

  Waarom zou je? Waarom zoui je als moslim kiezen voor een westers, niet-islamitisch land met vrijheden, normen en waarden waarvan je walgt??
  Ik kan maar twee redenen verzinnen:
  1. profiteren van de sociale voorzieningen
  2. de intentie hebben de islamitische cultuur op te leggen in het westen.

  Beiden zijn volstrekt afkeurenswaardig. Maar worden hier gewoon toegelaten en zielig gevonden.


  ⚠️ Meld

 63. En voor diegenen die de illusie hebben dat het met de schrijnende toestanden onder onze ouderen en behoeftigen beter zou gaan, als de vluchtelingen hier niet zouden komen: sweet dreams.

  Nog maar een keer drama: de opvang van vluchtelingen koste vorig jaar 860 miljoen euro. Daarvan had je meer dan 20.000 verpleegkundigen/verzorgers kunnen betalen. Was dat goed geweest voor ouderen en behoeftigen?


  ⚠️ Meld

 64. Hear hear Bernard 9:49.

  Waarom zou je in een kamp blijven zitten met een miljoen anderen, in een tentje, zonder uitzicht op verbetering, als er in het machtige EU faciliteiten zijn waardoor je leven er beter op wordt? Ik vind het heel menselijk om op zoek te gaan naar de beste omgeving voor jezelf en je gezin. Maakt dat je minder vluchteling? Nee, absoluut niet, je vlucht nog steeds voor een oorlog die vele doden kent, en nog veel meer ellende. Alleen denk je dan goed na over waarheen je vlucht.

  Als mijn huis in de fik staat, kan ik naar de straat vluchten en daar in een geleende deken kijken hoe mijn huis affikt, of ik kan een paar straten verderop gaan logeren bij een vriend waar het warm is en waar ik een maaltijd krijg.

  Nee we kunnen niet de hele wereld opvangen, maar dat wordt dan ook niet van ons gevraagd. Al met al hebben we op dit moment meer dan genoeg geld in Nederland om de relatief kleine groep asielzoekers een veilig onderdak te bieden. De enige reden om dat niet te doen zou zijn omdat we ons geld van ons willen houden. Ik persoonlijk vind dat ronduit asociaal. We zijn niet alleen op de wereld. Mensen zijn mensen en grenzen zijn verzonnen.


  ⚠️ Meld

 65. @Hans72; of ik als vluchteling in Nederland “gelukszoeker”, “profiteur” of hoe dan ook genoemd wordt, dat zal me dan toch jeuken; ik zou bezig zijn met overleven. En als jij dat “afkeurenswaardig” wilt noemen, dan doe je dat toch?
  En idd nog maar een keer: denk jij nou werkelijk dat als we die 860 meloen euro niet hadden uitgegeven aan opvang, dat dat geld dan was besteed aan de ouderen en behoeftigen? (natuurlijk niet; het had wel gekund, maar ik geloof echt niet dat dat gebeurd zou zijn. Daar heb je een totaal ander landsbestuur voor nodig.) Die 860.000.000 was allang uitgegeven aan prestigieuze wanprojecten.


  ⚠️ Meld

 66. @Drama: het gaat niet over overleven. Dat kunnen ze ook in de regio en in Turkije. De argumenten van japser gaan ook niet op: juist in de regio is het voor hen eenvoudiger om te overleven: ze beheersen de taal, begrijpen de cultuur, maken daarom makkelijker contact en zijn veel sneller ingeburgerd en klaar voor de arbeidsmarkt. Tenzij…en daar komt ‘ie: je een andere definitie van overleven hanteert: met zo weinig mogelijk inspanning een zo hoog mogelijke uitkering opstrijken. Of-en die is nog enger- de bedoeling hebben om de islamitische cultuur verder te verspreiden.


  ⚠️ Meld

 67. @Drama: Die 860.000.000 was allang uitgegeven aan prestigieuze wanprojecten.

  Ons vluchtelingenbeleid is ook een prestigieus wanproject.

  Het is inderdaad niet zeker dat het geld voor ouderen en hulpbehoevenden was gebruikt. Maar als het gebruikt was voor een combinatie van ouderen, hulpbehoevenden, onderwijs, terugbrengen staatsschuld, natuurbehoud, veiligheid was het een aanzienlijk betere investering geweest. Misschien dat een volgend kabinet betere prioriteiten stelt…


  ⚠️ Meld

 68. Sweet dreams komt argumentatief niet sterk over. Geld dat wordt uitgeven aan geld en gelukszoekers die hier komen kan onder andere niet worden uitgeven aan thuiszorg, ziekenzorg, terugdringing van kosten voor het openbaar vervoer, verbetering van het onderwijs, juridische bijstand, terugdringing van stijgende ziektekostenpremies en hulp aan daklozen. Je kunt daarvan willen wegkijken maar elke Euro kan maar een keer worden uitgegeven.
  .
  Dat het geld kost betekent wat mij betreft niet dat er maar niets gedaan zou moeten worden. Het betekent wel dat niet zomaar elke asielshopper en gelukszoeker vluchteling moet worden genoemd en dat de opvang dan ook slechts daawerkelijke vluchtelingen geldt opdat daar plek en draagvlak voor blijft, dat de opvang sober blijft en dat er niet maar zo met permanente verblijfsstatussen gegocheld wordt zoals dat bijvoorbeeld met Bosniërs gebeurde die eigenlijk al lang weer terug konden om hun eigen prachtige land op te gaan bouwen. Iets dat zich zo bezien met Kosovaren lijkt te herhalen.
  .
  Opmerkelijk trouwens dat het toch al behoorlijk drukke Nederland vanuit Europa mensen krijgt toegewezen terwijl er in Afrika en op Groenland veel meer ruimte is en de huisvestingskosten een stuk lager liggen. Er valt dus veel voor te zeggen om te gaan investeren in definitieve opvang buiten Nederland en de promotie daarvan. Gezinshereniging en -vereniging op kosten van het algemeen hoeft ook niet meteen binnen vijf jaar al plaats te vinden. Dat scheelt natuurlijk wel wat banen bij de COA en in haar volgindustrie maar het betaalt zich terug in een enorme cumulerende kostenbesparing op zorg, justitie, voorlichting, voeding en huisvesting.
  .
  Nu de mensen hier toch zitten kan het vast geen probleem zijn om de mensen hun eigen onderkomen schoon te laten maken zoals elke huis/kamerbewoner dat zelf ook moet. Verder kan evenals in Denemarken alvast geregistreerd en verzameld worden wat de mensen zelf aan hun verblijfskosten kunnen bijdragen. Immers uitkeringsgerechtigden hebben in Nederland alle een vermogens en inkomenstoets. Het zou discriminatoir zijn om binnenstromers hiervan uit te zonderen..


  ⚠️ Meld

 69. Toch wel verontrustend deze berichtgeving.
  Ouders vrezen doofpot aanrandingen Almere door asielzoekers
  In één geval zou de politie het meisje hebben ontraden om aangifte te doen, omdat ze 17 jaar oud is en dat te ingrijpend voor haar zou zijn
  link: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ouders-vrezen-doofpot-aanrandingen-almere-door-asielzoekers
  Jonge vluchtelingen randen vrouwen aan in trein Brussel
  link http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4225084/2016/01/15/Jonge-vluchtelingen-randen-vrouwen-aan-in-trein-Brussel.dhtml


  ⚠️ Meld

 70. http://www.telegraaf.nl/binnenland/25012376/__Ouders_vrezen_azc-doofpot_Almere__.html

  Met name de laatste zin: de politie vindt het niet relevant of het asielzoekers zijn. Het ontkennen en verzwijgen is een regelrechte schande!! Wat wordt er nog meer stilgehouden? Als omwonenden heb je er recht op om te weten welke risico’s je dochter of vrouw loopt!

  Hoe meer er naar buiten komt, hoe minder gerust ik ben op een AZC in Zwolle….is dit goed voor onze stad?


  ⚠️ Meld

 71. @Hans72 in Turkije zitten een miljoen vluchtelingen in kampen, dan zijn je uitzichten op een beter leven, ondanks de cultuurovereenkomsten, een stuk slechter dan met slechts een paar tienduizend in Nederland.


  ⚠️ Meld

 72. Geweldig dit B&W van Zwolle, is het niet de opvangcentra dan is het iets anders. Mijn zeer belangrijke vraag is of B&W weet hebben van wat er gebeurd in het onderwijs. Deze week een foto van een groepje Hollandse kinderen die in het zogenaamde belang van weet ik wat, een moskee bezoeken en als moslimmetjes braaf diep gebogen richting Mekka zitten met de neus op het vlooien/luizenkleedje. Wat is dit voor vertoning?
  In deze crisis van imigranten en Islamaanslagen laat u toe om dit soort vertoningen toe te laten. Maakt dit deel uit van de Islamisering in Nederland en wilt u graag tonen dat dit door u goedgekeurd educatief gedrag deel uitmaakt hiervan? B&M Zwolle moet zich diep schamen en ter verantwoording geroepen worden.
  Don Tessers


  ⚠️ Meld

 73. Oh Don en als die kinderen een kerk bezoeken en daar bidden, zonder dat ze gelovig zijn, dan is dat geen probleem? Waar slaat dit op, in het kader van de algemene ontwikkeling is het prima dat er ook excursies naar moskeeën zijn. De discussie hier wordt steeds gekker.


  ⚠️ Meld

 74. Slechts een paar tienduizend?

  Enig benul hoeveel er nog onderweg zijn of herverdeeld gaan worden?
  Bezin je liever op de agenda van de EU mbt moslims. Want we kunnen het wel blijven hebben over ” vluchtelingen” , de basis van het probleem blijft wat mij betreft het plan van de EU mbt bevolkingsvervanging, en de link tussen de socialisten en islam.


  ⚠️ Meld

 75. Oh Don en als die kinderen een kerk bezoeken en daar bidden, zonder dat ze gelovig zijn, dan is dat geen probleem? Waar slaat dit op, in het kader van de algemene ontwikkeling is het prima dat er ook excursies naar moskeeën zijn. De discussie hier wordt steeds gekker

  Leonardo:nee, dat is geen probleem. Dat maakt deel uit van onze cultuur, beschaving en historie. En als die kinderen enthousiast worden over het Christendom is dat een stuk minder riskant dan dat ze enthousiast worden van de ideologie en cultuur van de islam. Jouw argument dat het goed is voor de algemene ontwikkeling is misleidend.

  En de discussie gekker? Bedoel je dat je het onprettig vind dat jouw wereldbeeld steeds opnieuw verstoord wordt door de realiteit?


  ⚠️ Meld

 76. wil je hier geen rotzooi azc g z c (gelukzoekercentrum)

  haal dan dit hier niet naar zwolle

  je ziet hier nu al dat dit niet goed gaat >:(


  ⚠️ Meld

 77. Pand stond al leeg en is ideale locatie voor een AZC. Velen zijn tegen maar hebben nooit een vluchteling gezien laat staan een AZC.

  Over de voordelen hoor ik niemand, werkgelegenheid etc..

  Ja, heb meerdere AZC,s bezocht en durf gerust te stellen dat het daar veiliger is om rond te lopen dan in het weekend in het centrum van Zwolle.


  ⚠️ Meld

 78. Over de voordelen hoor ik niemand, werkgelegenheid etc..

  Meer blauw op straat! Fantastisch he.

  In Duitsland viert criminaliteit hoogtij doordat alle capaciteit op gaat aan de migranten en illegalen. Kun je in elk links dagblad lezen, dus waar.

  Waar jij het over hebt is schijnwerkgelegenheid voor werknemers betaald door de belastingbetaler. Tegenover de zgn lastenverlichtingen staan al nieuwe bezuiningsoperaties te wachten en over de kosten van opvang is men angstvallig stil. Go figure..  ⚠️ Meld

 79. ik vind het prachtig die islam dan wordt er tenminste nog een beetje geluisterd in een huwelijk naar de man. Een paar petsen verkopen en de hoofddoek op om het te verbergen.

  Meer meer meer! Weg met ons!


  ⚠️ Meld

 80. Tja…..voordelen……..
  Door ongelimiteerd arabischtaligen op te nemen is Zweden na Zuidafrika het land met de meeste verkrachtingen ter wereld.
  Google ook maar wat op Ruud Koopmans, en zijn onderzoeken en conclusies betreffende de mores van moslims in Europa.


  ⚠️ Meld

 81. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3400783/Group-Syrian-Afghan-migrant-boys-sexually-assaulted-three-girls-Austrian-school-MONTHS-police-notified.html?ito=social-twitter_mailonline

  Opnieuw hetzelfde patroon: aanranding door vluchtelingen, angstvallig stilgehouden door de school en overheid.

  Waarom worden schandalen verzwegen of genuanceerd. Welk geheim belang of welke afspraken zitten hier achter? Het ‘Vrije Westen’ lijkt hoe langer hoe meer geïndocrineerd en gemanipuleerd. Zeer zorgelijk!


  ⚠️ Meld

 82. na de opening van dat k..centrum zal het elke dag/week raak zijn..
  Ik vrees vooral voor die jongen meiden die geen veilig gevoel meer krijgen om in de avond nacht daar in de buurt te fietsen..

  Op verschillende media binnenlandse en buitenlandse wordt duidelijk nu pas hoe groot problemen zijn met die “vluchtelingen” tegenover de vrouwen.. Niet normaal..Duitsland elke dag vrouwen worden aangerand..
  in Almere is totale teringzooi , veel vrouwen durven daar niet meer in het donker alleen de straat op..
  Het is niet meer te stoppen !!!
  De regering heeft hierover geen controle!
  Ik ben benieuwd of de gemeente Zwolle als hier een azc komt net zo stoer en groot gaat praten over de belang van “vluchtelingen”!!

  Ik verwacht gewoon na de opening veel ellende en dat is de realiteit mensen!  ⚠️ Meld

 83. De Zwolse politiek gaat de landelijke politiek achterna. Allemaal meelopers en weglopen voor verantwoordelijkheden.

  Geef mij Geert maar. Eigen land eerst !!!!!  ⚠️ Meld

 84. @Japser
  mede door mensen zoals je die in de politiek zitten hebben we nou hier een enorme teringzooi!
  Maar als er iets met een meisje hier in Zwolle gebeurt waarbij een van die kl.. betrokken zou zijn van dat azc, mag je aan de familie van dat meisje uitleggen dat dat geen mafkezen maar mensen zijn!!!  ⚠️ Meld

 85. Maar als er iets met een meisje hier in Zwolle gebeurt waarbij een van die kl.. betrokken zou zijn van dat azc, mag je aan de familie van dat meisje uitleggen dat dat geen mafkezen maar mensen zijn!!!

  Br, dat kan ook door een ‘echte’ Zwollenaar gebeuren natuurlijk. Ben wel met je eens dat wat we nu massaal aan het binnenhalen zijn belachelijk vaak betrokken is bij aanrandingen etc. En zolang de politiek, politie en media zaken verzwijgt,lijkt de kans groot dat het nog veel erger is dan we weten. De politiek speelt een heel, heel vals spel. Ik stel de vraag nogmaals; WAAROM moeten zaken als het om vluchtelingen gaat in de doofpot gestopt worden. Waarom feiten verbergen? Wie hebben hier belang bij en wat is dat belang?


  ⚠️ Meld

 86. @hans,
  ik zal je zeggen waarom…

  Als alles openbaar wordt gemaakt dus wat die gasten allemaal uitvreten terwijl ze hier asiel aangevraagd hebben, zal dat tot veel onrust leiden onder de Zwollenaren(we hebben het nu over Zwolle)..
  Wat je dan krijgt is dat de mensen het niet meer willen hebben en de druppel vol is wat tot de demonstraties( dit zal dan voor het hele land gelden) gaat leiden en dan heb je een enorme probleem met ernstige gevolgen.. Ik wil het niet eens weten..
  maar geen enkele buurtbewoner waar een azc zit slaapt gerust of een fijne gevoel heeft.. Het is allemaal zo erg dat de mensen hun kinderen niet meer naar buiten alleen durven te laten..

  Ze hebben zelf ( de regering)die puinhoop gemaakt en totaal bewust geen enkele moment grenzen dicht gegooid, nou dan weet je toch al genoeg!  ⚠️ Meld

 87. Duitsland geeft niet toe aan populistisch rechts

  Terwijl populistisch rechts in heel Europa aan een opmars bezig is, lijken de meeste Duitsers het hoofd koel te houden. Zelfs na Keulen en Parijs. Een nieuwe poll geeft de uiterst rechtse partij AfD (Alternative f?r Deutschland) weliswaar voor het eerst 11,5 procent van de stemmen, maar dat is bij lange niet de ??Rechtsrutsch?? die gevreesd werd. CDU/CSU, de partij van bondskanselier Merkel, behaalde 35 procent, de socialisten 21,5 procent, de Groenen en klein links (Die Linke) beiden 10 procent en de liberalen 6 procent.
  Ook behoeft het beeld dat de Duitse gastvrijheid zijn grenzen bereikt zou hebben enige nuancering. Een onafhankelijke YouGuv Deutschland-poll die meer dan een week na Keulen werd gehouden laat zien dat 51 procent van de Duitsers geen probleem heeft met asielcentra in zijn eigen omgeving. Niet alleen is dat 20 procent meer dan in de meeste andere Europese landen, 13 procent van de ondervraagde Duitsers geeft aan bereid te zijn thuis vluchtelingen op te vangen. 37 procent van de Duitse bevolking gaf in 2015 geld aan organisaties die vluchtelingen helpen en 48 procent zegt zich neer te leggen bij hogere belastingen, moest de opvang van vluchtelingen daartoe leiden. De meest veelzeggende uitkomst is echter dat 85 procent van de Duitsers aangeeft banger te zijn voor een opmars van extreem-rechts dan van de gevolgen van de instroom van een miljoen vluchtelingen vorig jaar.

  Bron: http://m.newsmonkey.be/article/62669  ⚠️ Meld

 88. Wat fijn dat jij nu al voor complete buurten kan spreken.

  Lang niet iedereen is tegen het helpen van mensen. En er zijn ook nog zat mensen die inzien dat lang niet elke asielzoeker een eikel is.


  ⚠️ Meld

 89. Bericht door dick, op 15 januari 2016 17:28

  Zo diep zijn wij Nederlanders gezonken…

  Dood varken ophangen, hoort bij de Brabantse volkscultuur: http://www.omroepbrabant.nl/?news/242772912/ Dood+varken+aan+boom+past+bij+donkere+Brabantse+volkscu
  ltuur,+zegt+oud-hoogleraar.aspx

  Denk niet dat die buitenlanders dat wat doet dick. Ze hebben immers ook geen moeite om een schaap te doden.


  ⚠️ Meld

 90. @ br

  Als alles (waar denk je aan; alles is meer dan heel veel he? Vergis je niet) openbaar wordt gemaakt dus wat die gasten allemaal (voor “allemaal” geldt hetzelfde als voor alles)uitvreten terwijl ze hier asiel aangevraagd hebben, zal (is in dit geval een voorspelling he, niet op feiten gestoeld toch?) dat tot veel onrust leiden onder de Zwollenaren(we hebben het nu over Zwolle)..
  Wat je dan krijgt is dat de mensen het (dat mensen uit doodsangst asiel zoeken?) niet meer willen hebben en de druppel vol (hoe bedoel je; een volle druppel?) is wat tot de demonstraties( dit zal dan voor het hele land gelden) gaat leiden (…..dus Zwolle wordt een voorbeeld voor NL vwb de wreedste demonstraties? Of wordt dat allemaal voorkomen?) en dan heb je een enorme probleem met ernstige gevolgen (waar denk je aan?).. Ik wil het niet eens weten..
  maar geen enkele buurtbewoner waar een azc zit slaapt gerust of een fijne gevoel heeft (is dat onderzocht?).. Het is allemaal (het leven?) zo erg dat de mensen hun kinderen niet meer naar buiten alleen (zijn die mensen alleen of die kinderen of zijn die kinderen niet alleen omdat ze binnen moeten blijven?) durven te laten..

  Ze hebben zelf ( de regering) (de regering = ? alleen het kabinet of ook de 2e en 1e kamer en of mbv de nieuwe kamervoorzitter?) die puinhoop (waar kunnen wij die puinhoop alvast aanschouwen, zodat we weten wat ons te wachten staat?) gemaakt en totaal bewust geen enkele moment grenzen dicht gegooid (welke grenzen en hoe gooi je ze, al dan niet bewust, dicht?), nou dan weet je toch al genoeg!

  = Nee, dat dan weer niet, ik weet niet genoeg…dit stukje heeft enkel ???’s opgeleverd 😮


  ⚠️ Meld

 91. @ Admin, complimenten voor het snel wegwerken van de belachelijk grote cartoon. Ook wel een beetje jammer, want ik vond em wel leuk. Nou ja, je kunt niet alles hebben.


  ⚠️ Meld

 92. Dick, je epistels zijn onleesbaar, kun je daar wat aan doen?

  Behalve die ene vraag: DE politiek? Je hebt gelijk, niet de hele politiek. Maar de ronduit beschamende vertoning rond de verkiezing van de Kamervoorzitter is wederom het bewijs dat er gemanipuleerd wordt en dat er op dubieuze gronden beleid wordt gemaakt. Met DE politiek bedoel ik met name PvdA, D66, VVD, CDA en CU. De SP, PVV en SGP en Partij voor de Dieren zijn de weinigen die nog concreet ergens voor staan. De rest is een schande voor de democratie.


  ⚠️ Meld

 93. @ Hans. Bedankt voor de kwalificatie epistels. Heb je al antwoord op je gejank bij de admin 😉

  De andere ?’s begrijp je echt niet?

  En de kamervoorzitter is niet democratisch gekozen?

  Skandalige democratie
  Skandalige politiek
  Skandalig Nl oh nee,
  Skandalig links?


  ⚠️ Meld

 94. Bericht door dick, op 15 januari 2016 17:49

  @ Assie, leuk gevonden maar het ging in dat artikel over het feit dat dat dat ophangen een “donkere Brabantse volkscultuur” betrof.

  Is goed voor de inburgering dick!


  ⚠️ Meld

 95. De Gemeente heeft al jarenlang grote verliezen gemaakt door miskopen op bouwgronden. Nu willen ze geld terug verdienen over de rug van de inwoners.


  ⚠️ Meld

 96. @Dick
  Jammer dat die asielzoekers allemaal mannen zijn, een mooi jong oosters meisje is namelijk niet lelijk, en ze leveren dan een nuttige bijdrage aan de maatschappij. 8)


  ⚠️ Meld

 97. De agenda is duidelijk: http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395
  Maar dat zal natuurlijk ontkend worden.

  Ze blijven dus 15 jaar ???? En gaan daarna terug ??? zeer geloofwaardig !

  Mijn gehele leven heb ik nog nooit een uitkering gehad. Nu is duidelijk waar ik belasting voor betaal. Margaret Thatcher: “The trouble with Socialism is that eventually you run out of other people’s money.”

  Laten we een voorwaarde stellen: in het AZC alleen 50% vrouw en 50% man. Geen concessies !


  ⚠️ Meld

 98. @Skef,

  Ik weet denk ik meer van de cijfers af dan jij. Begin jaren 90 waren er ook ruim 30.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen en de helft is nu Nederlander maar daar hoor je niemand meer over.

  Probleem is toen opgelost en dat kan nu ook, met slappe one liners ala Geert kom je geen steek verder.


  ⚠️ Meld

 99. @ Hans72, op 15 januari 2016 18:53 waarom moet ik jouw vrouw in de gaten houden 😮

  Haha Veldwachter, op 15 januari 2016 20:05 zag het dus ook.
  Maar als Hans bedoelt “mijn vrouw”, kan ik alleen maar melden dat ze uitstekend voor zichzelf kan zorgen en goed-geëmancipeerd is.

  Misschien kan jij het ook eens proberen, Hans; een vrouw?


  ⚠️ Meld

 100. @ Veldwachter, over % wat voor groep ook in NL heb ik de laatste tijd zoveel verschillende cijfers gehoord. Kan er nixxx meer mee. Item in het journaal gezien over Dusseldorf en jonge Noord-Afrikanen met name Marrokanen….en hoe die buurt voordien was?


  ⚠️ Meld

 101. @ bosma. Op hun site? bijzonder vreemde 50/50 voorwaarde. Hoe wou je dat bewerkstelligen? Ze komen met veel gevaar voor eigen leven in een “bootje”, weet je nog? Scheiding aan de bron?


  ⚠️ Meld

 102. Gewoon in Europa ook

  De Ierse hongersnood (Engels: Great Famine, ook wel: Potato Famine, Iers: An Gorta Mór) is de periode van voedselschaarste die Ierland tussen 1845 en 1850 trof. Voor hun voedselvoorziening waren de Ieren grotendeels afhankelijk van de aardappeloogst. Negentig procent daarvan was echter mislukt als gevolg van de aardappelziekte Phytophthora infestans die veroorzaakt werd door monocultuur. Als gevolg van de voedselschaarste stierven meer dan een miljoen Ieren. Miljoenen anderen vluchtten al dan niet gedwongen naar Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië.  ⚠️ Meld

 103. @dick
  Wat de NPO je voorschotelt is niet de realiteit, in kan je aanraden om er niet meer naar te kijken.
  Ik keek dwdd bv ivm het overlijden van David Bowie, maar anders kan en wil ik er eigenlijk niet meer naar kijken. Steeds dezelfde mensen, politiek correcte meningen, vooroordelen, noem maar op.
  Jammer dat je je lidmaatschap niet op kunt zeggen van de npo, de pravda is er niets bij.  ⚠️ Meld

 104. @Dame
  Ik vind het een raar artikel, de schrijver suggereert dat dwdd niet politiek correct is, en komt vervolgens zelf met een erg theoretisch verhaal.
  Ik denk dat hij volgende week bij Matthijs zit, past prima in dat programma.
  En dat alles betaald door de belasting betaler.


  ⚠️ Meld

 105. @ Veldwachter, welke alternatieven heb je voor de NPO en deugt er helemaal niets van?
  Bij DWDD zijn wel vaak dezelfde mensen. Gelukkig Jan Mulder niet meer zo vaak. Jaaaren geleden noemden we hem al digitaal op Volkskrant-Opinie “Jan-overkill-Mu”. Ook bijvoorbeeld die maat van Rutte, die computerboy van gister en die zelfbenoemde politiek-watcher die van de week uitgebreid excuus maakte voor foute “vreemdelingen-cijfers”, – Editted –


  ⚠️ Meld

 106. @Dame
  Maar misschien wil jij het uitleggen?
  @Dick
  De Veldwachter moet naar bed. Ik heb wel Thom egbers (aardappelziekte) gezien.  ⚠️ Meld

 107. Het lijkt alsof je het artikel niet helemaal begrijpt, Veldwachter. De schrijver geeft juist aan dat de meningen zoals hierboven in overload staan en die ook in DWDD en andere programma’s en andere media veelvuldig zijn te horen, tegenwoordig politiek correct zijn. Onderzoeken door gerenommeerde instituten of wetenschappers met niet welgevallige conclusies krijgen nauwelijks media-aandacht.
  Hij wijst op een paar van die onderzoeken. Dus voor degenen die in cijfers en achtergronden geinteresseerd zijn, is het een interessant artikel.
  Dat is alles wat ik er over kwijt wil.


  ⚠️ Meld

 108. @ 22:34 goed dat je de regelmatig geëmotioneerde Egberts – Editted –

  Ontopic Benieuwd naar

  informatiebijeenkomst op woensdag 20 januari a.s. tussen 19.30 -21.30 uur in het IJsseldelta Center (PEC stadion)  ⚠️ Meld

 109. @Dame, op 15 januari 2016 22:39
  Ik denk dat het niet klopt wat je suggereert: de meningen waar je het over hebt zijn in de mainstream media niet of nauwelijks te horen, en als ze te horen zijn worden ze meestal gebezigd door zogenaamde pvv-tokkies.
  In je artikel wordt ook gesuggereerd dat al 15 jaar verkondigt wordt dat de multiculturele samenleving mislukt is. Nou ik heb een aantal jaar dwdd gekeken maar daar was dit toch echt niet de gangbare mening.
  Eigenlijk wordt in je artikel gesuggereerd dat dwdd niet politiek correct genoeg meer is en dat er een afsplitsing nodig is. Met weer nieuwe “wetenschappelijke” theoriëen zodat het hele spel weer van voren af aan kan beginnen.
  Dit alles om de ongemakkelijke realiteit maar niet te hoeven zien…


  ⚠️ Meld

 110. Veldwachter, DWDD is maar een van programma’s die onder het brede begrip ‘media’ vallen. Paul Scheffer schreef in januari 2000 in de NRC zijn artikel ‘Het multiculturele drama’ en veroorzaakte daarmee een vloedgolf aan discussie. Vlak daarna trad Pim Fortuyn tot het poltieke arena toe met veel opvattingen die volgens jou niet gehoord mogen worden. Er was mega veel aandacht voor hem in alle kranten en op alle zenders, ook voor zijn tragische overlijden. Dat heeft zich daarna voortgezet.
  Misschien voelt het prettig om tot een groep te horen “die niet gehoord wordt” met meningen “die niet gezegd mogen worden”, maar wanneer je een analyse zou maken van kranten als NRC, Volkskrant en Trouw en nieuwsprogramma’s als DWWD, P&W, Nieuwsuur etc vanaf 2000 dan zul je zien dat die mening luid en duidelijk naar voren werd gebracht. En niet alleen door “PVV-tokkies”, zoals jij ze noemt. Denk aan Hans Jansen, Theodor Holman, Rita Verdonk etc.
  Uit je laatste zinnen begrijp ik dat jij dat het artikel aan jou verspild is.


  ⚠️ Meld

 111. @Dame
  Jammer van die laatste zin, dat had van mij niet gehoeven.

  Over Pim Fortuyn ik zie dat totaal anders: die man is verguisd en voor alles en nog wat uitgemaakt, gevestigde politici en journalisten haalden alles uit de kast om de man zwart te maken. In wezen is er een klimaat geschapen waardoor een (gekke) idealist op het idee kwam om hem te vermoorden.

  En beste dame ik ben niet zozeer een groepsmens, en heb zeker niet de behoefte om dus maar lekker bij een groep om de reden die jij noemt. (is jouw opmerking niet een beetje op de persoon gericht en te weinig op de inhoud? heb dit vaker aan je duidelijk proberen te maken).

  DWDD P&W zijn/waren gekleurde programma’s, Paul Witteman m.n. had de neiging om bij een discussie direct in te grijpen als een discussie de “verkeerde” kant op ging. Bij DWDD werd (toen ik nog keek) regelmatig Wilders belachelijk gemaakt, dit alles in een sfeer van zelfingenomenheid bij de heren, o.a. Felix Rottenberg en dat soort m.i. verdwaalde figuren, die langs de zijlijn staan en alles beter weten). Rita Verdonk was trouwens ook niet erg populair in die kringen.

  Wat ik nog wilde zeggen is dit: Ik denk dat dwdd niet politiek correct genoeg meer is, en dat ook in dat programma de laatste tijd “de harde realiteit” door begint te druppelen. En dat dát waarschijnlijk de reden is voor een artikel als die je citeert.  ⚠️ Meld

 112. Die laatste zin komt door de aanhalingstekens die je gebruikt bij wetenschappelijk plus de eigen niet-onderbouwde stelling dat anderen de realiteit zoals jij die ervaart niet willen zien. Dat was net het onderwerp van het artikel, dat er veel aandacht is voor de opvattingen door onder andere jou verwoord.
  Je mag het persoonlijk opvatten, dat moet je zelf weten (wie de schoen past …), maar die opmerking is bedoeld voor degenen die – ook hier – de discussie domineren onderwijl roepend dat hun mening nergens geventileerd kan worden. Beetje tegenstrijdig.
  Ik vind DWDD en (en vond) P&W allebei gekleurde programma’s, waar elke interessante discussie onderbroken wordt door oppervlakkig geneuzel. Niet per se in de richting die jij suggereert. En ook niet sinds een half jaar, maar al jarenlang. Een soort overcorrectie omniet beschuldigd te worden van politiek correctheid of linkse inslag.Wil je het echt weten dan zul je de programma’s moeten analyseren. Rita verdonk mag niet populair zijn geweest, ze kan niet klagen over de media-aandacht die ze kreeg. En dat was toch het punt.


  ⚠️ Meld

 113. @Dame
  Ok hier dan mijn uitleg over mijn gebrek aan vertrouwen in het wetenschappelijke van dit soort verhalen: er zijn in Nederland ik weet niet hoeveel sociologen (en andere mens-wetenschappers) maar er is er blijkbaar niet één geweest die het multiculturele-drama zag aankomen. Mijn vraag is dan: wat héb je aan dat soort wetenschappers?

  Het tweede punt over dat kunnen ventileren van incorrecte meningen: ja dat kan, maar eigenlijk vooral op internet. Bij de NPO hoor je in de diverse programma’s (schooltv, spangas, journaal, enz. enz.) vrijwel uitsluitend de politiek correcte meningen. Begrijp je?

  Ik vind diepgang afgewisseld met oppervlakkigheid best, ik houd persoonlijk niet van politiek gekleurde journalisten, en ook op dat punt is de NPO erg eenzijdig.


  ⚠️ Meld

 114. We zien het wel in in de zomer van 2017….
  Benieuwd of de mensen die het zo superleuk vinden dat er in Zwolle een azc komt nog steeds dezelfde mening hebben


  ⚠️ Meld

 115. Voorspellende gaven zijn slechts weinigen gegeven, Veldwachter, maar zeker niet in sociale wetenschap. De kracht zit meer in analyseren en verklaren, dus terugkijken dan in vooruitkijken. Die wetenschappelijke onderzoeken die aangehaald worden, doen uitspraken over het integratieproces van de afgelopen decennia. Dat zegt misschien iets, maar zeker niet alles over het integratieproces van de huidige groep vluchtelingen. Paul Scheffer is een prominent lid van de PvdA en publiceerde als eerste (januari 2000) in het “elite”blad NRC een artikel over het multicuturele drama. Dat deed in binnen- en buitenland veel stof opwaaien. Het heeft daarmee veel invloed gehad. Het klopt dus niet als je stelt dat het vraagtekens plaatsen bij de multiculturele samenleving iets van de laatste jaren of van de PVV is.
  Overigens ben ik het persoonlijk maar zeer ten dele eens met Scheffer en de onderzoeken uit het artikel (o.a. van Rotterdam) wijzen ook in een andere richting. Maar dat terzijde.
  Wat schoolTV en Spangas ed betreft heb je gelijk. Dat zijn verhalen die keurig in het midden blijven omdat ze geen aanstoot willen geven. Braaf. Wat niet wil zeggen is dat in alle programma’s bepaalde geluiden weggefilterd worden. De standpunten die jij bedoelt, komen luid en duidelijk over het voetlicht en niet alleen op internet. Was het maar waar….;)


  ⚠️ Meld

 116. Er zijn inderdaad wel wat kanttekeningen te plaatsen. Het is voor iedereen makkelijk vast te stellen dat de mainstream in de afgelopen decennia naar rechts is opgeschoven; dat ze inmiddels dichter bij het eerste setje stellingen ligt dan bij het tweede. Het lijkt mij overdreven om te stellen dat daarom het eerste setje inmiddels de heersende mening is. Ik hang min of meer het tweede setje aan en voel me absoluut niet bedreigd in mijn vrijheid om die meningen te uiten. Hooguit moet ik hier wat smalende opmerkingen incasseren.


  ⚠️ Meld

 117. Bericht door Fedior, op 15 januari 2016 20:35
  Hans72, gaat lekker of niet, dat angstzaaien. Alles wat Wilders roept is niet de waarheid hoor.
  0Bericht door Blauwvinger, op 15 januari

  maar 95% komt wel uit

  raar hé 😉


  ⚠️ Meld

 118. @Dame
  Mooi dat Paul Scheffer het in Januari 2000 al zag, maar jammer dat blijkbaar niemand naar hem luisterde. Ik kan alleen maar concluderen dat in de praktijk de politiek correcten (pvda, d66, mainstream media npo e.d.) er flink naast hebben gezeten, en ik krijg de indruk dat ze er anno 2016 er zich nauwelijks voor schamen dat dat zo was.
  En ik hoop niet dat (ook) jij wilt suggeren dat het wel meeviel met het politiek correcte geluid.
  Anders is een discussie echt zinloos. 😉


  ⚠️ Meld

 119. @ Veldwachter en (T)ja

  (T)ja…95% van wat Geert voorspelt komt uit?
  Hij is nu al in de geschiedenis gebeiteld als profeet? Verklaar je, puntsgewijs?, nader?

  Veldw8er…

  dat in de praktijk de politiek correcten (pvda, d66, mainstream media NPO e.d.) er flink naast hebben gezeten

  Politiek correcten opvoeren als verzamelnaam, blijf ik een zwaktebod vinden.
  Gister over de NPO gehad met jou. O.a. een onbeantwoorde vraag gesteld over een alternatief…maar hopelijk kun je nu wel, puntsgewijs,
  aangeven waar de ‘politiek correcten’ precies falen en wat het alternatief is? Misschien zelfs een begin van een oplossing aandragen. Een oplossing voor een probleem dat jullie schijnbaar zien…

  Wijzen naar politieke partijen die je niet liggen en naar de landelijk publieke omroepen is nogal makkelijk, vinden jullie niet?


  ⚠️ Meld

 120. foi foi “Wijzen naar politieke partijen die je niet liggen is nogal makkelijk, vinden jullie niet?”
  idd. het goede voorbeeld ben je zelf, dick8)


  ⚠️ Meld

 121. @dick
  90% van de NPO is wat mij betreft politiek correct. Een alternatief is internet.
  De Veldwachter gaat nu uitrusten van de drukke werkweek.


  ⚠️ Meld

 122. Een oplossing voor een probleem dat jullie schijnbaar zien…

  Ach, Dickie: het is zonde van de moeite om lieden die hun kop in het zand steken te informeren over wat er boven het zand gebeurt. Ze zien niets, horen niets en vinden dus dat er niets is.


  ⚠️ Meld

 123. @Veldwachter, er was zeker een tijd dat er zaken waren die onder de mat geschoven werden. Niet alleen zaken die met allochtonen te maken hebben, maar velerlei zaken (Koningshuis, misbruik, beelden over de kwaliteit van onze gezondheidszorg etc). Pim Fortuyn heeft dat breed opengebroken. Dat wil niet zeggen dat er niet eerder discussies waren. Het past misschien niet in het wereldbeeld van velen, maar Paul Scheffer was een prominent PvdA-er en de NRC een invloedrijke krant. Misschien is de discussie aan veel mensen voorbij gegaan omdat ze in 2000 daarin geen interesse hadden, ze de NRC (of andere kranten die de discussie ook gingen voeren, zoals Trouw en de Volkskrant) niet lazen of het een te intellectueel debat was. Dat er niet naar hem geluisterd werd, is onzin. Het werd een groot thema toen. google er maar eens op.
  Het valt niet te ontkennen dat het debat in 2000 e.v. wel degelijk werd gevoerd. Ook door mensen uit hoeken en media die nu verdacht worden gemaakt. Het artikel van Bolkenstein over de supioriteit van de westerse samenleving stond ook in de Volkskrant. Als ergens begin jaren 90.
  Het ergerlijke is dat mensen blijven roepen en elkaar napapegaaien over politieke correctheid, waar die al meer dan een decennium niet meer in de zin bestaat zoals zij het bedoelen.
  En persoonlijk vind ik het wetenschappelijk onderzoek interessanter dan gewoon maar meningen die gebaseerd zijn op gevoel en incidenten. heb je het Rotterdamese onderzoek uit het artikel gelezen. dat begon vanuit een heel andere vooronderstelling dan uiteindelijk bleek. Ik vind het belangrijk open te staan dat zaken anders liggen dan dat je in eerste instantie denkt. Ik heb in die zin al vele eigen heilige huisjes zien sneuvelen. Wat de multiculturele samenleving betreft niet. Er zijn wel problemen (ook grote), maar in grote lijnen loopt onze samenleving prima.


  ⚠️ Meld

 124. Oeps Dame, dit gaan ze niet lezen. Of ze halen er gewoon een zin uit die ze past. Wat is er makkelijker dan je pennenvruchten als “lap” af te serveren. Hoop (en verwacht nu stiekum ;)) dat ik ongelijk krijg.


  ⚠️ Meld

 125. @ drama, 16 januari 13:40 🙂 Da’s te voorspelbaar en je kunt beter.
  Weet je nog niet welke kant ik op wil?

  Hier heeft de Veldwachter gelijk

  Een alternatief is internet.

  Voor wat betreft

  90% van de NPO is wat mij betreft politiek correct.

  Vanzelfsprekend probeer ik me in te leven. Maar met Powned, Avro-TROS, MAXXX, KRO-NCRV. WNL en (toch volgens mij echt neutrale programma’s als Buitenhof, Jinek (gister nixxx van voorkeuren kunnen merken) Toren C dus (weet niet wie dat doet), ben fan van De Kwis….ok die is gekleurd. CoJoNes valt volgens mij ook wel mee? En ik blijf er bij dat het journaal Zomeravondgasten, De slimste mens (oeps die is geloof ik al van Alles wat gerelateerd is aan Studio Sport (dus ook de TWEE nieuwe interview-programma’s, KRO-NCRV (de CDA-omproep)………….
  En Veldwachter, wat dacht je en NieuwsUur meevallen….24-uur met…., van de NPO en de radio?
  Ok waar ik net weer van genoten heb, ‘Spijkers met Koppen’ is gekleurd. Maar verder niet heel veel hoor. Powned, Avro-TROS, MAXXX, KRO-NCRV, WNL zullen, ook op de radio, eerder “rechtsgekleurd” zijn.

  Volgens mij is zo’n beetje de hele Radio 1, 2 en 3 programmering door de week niet links-gekleurd :o:o:o
  Wat dacht je van bijvoorbeeld
  All-time hits als:
  -Het Oog
  -Langs de Lijn
  -TROS-Kamerbreed?

  Wellicht ken jij een Radioprogramma dat (buiten dus Spijkers met Koppen) links gekleurd is? Tip: je zou kunnen zoeken in de VPRO-programma’s.

  En uh, het internet is een goed alternatief; zeker! Heb er net ook radio op geluisterd….Je kunt heel mooi programma’s (radio en tv) live en terugkijkend registreren…..programma’s van de NPO komen daar evengoed tot zijn/haar recht 😉

  Slaap zacht, hou ik het Engels voetbal voor je in de gaten…zo meteen een interview met Lowie 😀


  ⚠️ Meld

 126. @Dame en dick: allereerst mijn complimenten voor de onderzoekers die het rapport over criminaliteit en etniciteit opstelden waaraan dame refereert. Ik was echt verbaasd en vond het echt verrassend. Vooral omdat het zo verdacht ongeloofwaardig lijkt. En ja hoor, ze hebben het zo fraai opgetekend en ingericht dat zelfs een slimme Dame er door misleid wordt. Dat Dick juichend in de gordijnen naar links hangt na zo’n rapport is minder verrassend, maar dat terzijde.

  Helaas, het is makkelijk om de ‘stijllozen’ direct maar buitenspel te zetten (overbekende linkse truc: noem critici stijllozen, Nazi’s, racisten, bruimhemden etc), maar terug naar de inhoud. want analyseren kunnen ze daar wel. Net zoals waarnemen en publiceren, hoe ongemakkelijk dat voor sommigen ook is.
  De link tussen criminaliteit en etniciteit bleek toch iets meer in lijn te liggen met de beelden van Opsporing Verzocht, het wereldbeeld, het gevoel dat veel Nederlanders hebben, het wereldbeeld van realisten en ook met …jaja, de cijfers van het CBS:
  Als jullie durven:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/05/peter_van_der_mindersch.html

  Sorry voor opnieuw die irritante realiteit, laat je weekend er niet door verpesten. En Dame: check en dubbelcheck je bronnen en feiten, is beter voor je geloofwaardigheid.
  En dick: maak jij vandaag ook een daadkrachtige vuist tegen geïmporteerde aanranders? Goede actie, dat zal afschrikken, of niet dan! Hypocrisie is zelden beter in beeld gebracht…
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4225887/2016/01/16/Tientallen-mannen-protesteren-in-rokjes-tegen-aanrandingen-Keulen.dhtml


  ⚠️ Meld

 127. 😉 15:17 Ging net ook al weer bijna over de scheef…terwijl ik Hans nog 2x mag beantwoorden en mijn punt over de politieke partijen nog niet is aangestipt. Weet niet of dat komt omdat een bepaald besef onbreekt of omdat men angstvallig in de aanval gaat om te verbloemen dat ze veel antwoorden niet weten. Pak er even wat te drinken bij. Terwijl de Spurs gewoon met 3-1 voor staan 😀


  ⚠️ Meld

 128. @ Hans72, op 14:47 (lekker makkelijk natuurlijk) al voor mij sprak. Wel en tuuuupischhhh Blonde Deutshe dame die nogal tuuuuupischhhhh “Steinigung” uitspreekt. Verder heeft Hans dus al voor mij gesproken en zijn er maar weinig mensen die zich afvragen of ik dat echt denk. Laten we dat toch lekker zo.


  ⚠️ Meld

 129. Heren Veldwachter en (T)ja (neem ik voor het gemak maar aan, en gezien de grappige avator van De Velwachter, zal het idd een hij betreffen) maar (T)ja?

  Kan ik nog een antwoord verwachten op Bericht door dick, op 16 januari 2016 13:35  ⚠️ Meld

 130. Kan me kuffar, op 16 januari 2016 14:44 voorstellen. Maar uit de lengte of uit de breedte zal barmhartigheid, menslievendheid en bijvoorbeeld empathie met mensen die in doodsnood verkeren/verkeerden en huis en haard achter lieten, ergens van betaald moeten worden. Maak zelf best wat kilometers maar leven wij niet in een decadent rijk, verzadigt en gelukkig land?

  Kunnen we niet wat welvaart delen voor een beter welzijn voor iedereen?

  Of is dit te zweverig en “typisch sprekerstaal voor een puisant salaris tegen een volgevreten zaal”. Allemaal van het huis van Ratelband 😮 Nou ja, het gaat om de strekking


  ⚠️ Meld

 131. Dat er hier nog mensen zijn die geloven in de multi culti verbaasd mij niets. De multi culti is één grote flop en de leiders geven het toe. Maar ja, jezus heeft ons schaapjes allemaal als gelijke gechapen, geen mens is illegaal en wanneer een land het slecht heeft, leveren wij het sociaal weer een beetje in.

  wat een land is Nederland geworden….

  http://vorige.nrc.nl//buitenland/article2632571.ece/Merkel_multiculturele_samenleving_mislukt

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1220861/2011/02/11/Sarkozy-radicaal-Multiculturele-samenleving-mislukt.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1890101/2011/02/15/Verhagen-Multiculturele-samenleving-mislukt.dhtml

  http://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994


  ⚠️ Meld

 132. @ Bericht door Hans72, op 16 januari 2016 15:19…Dank voor de
  complimenten. Goed dat je “lijkt” vermeld in

  ongeloofwaardig lijkt.

  Mooi juichend-beeld: bedankt!

  Als dit zo is, een truc dus….: overbekende linkse truc: noem critici stijllozen….waarom noemen ze zichzelf dan zo? Als je geen stijl hebt, ben je toch stijlloos?

  Weet niet wanneer ik het over Nazi’s, racisten, bruimhemden etc
  Heb gehad, dus verklaar je nader?

  De inhoud (want analyseren kunnen ze daar(ze en waar???) wel)

  Net zoals waarnemen en publiceren, hoe ongemakkelijk dat voor sommigen ook is. —-(daar waar ze dus ook kunnen analyseren?) je raakt me kwijt Hans!

  Kom je met deze conclusie nav die link?

  “De link bleek toch iets meer in lijn te liggen met de beelden van Opsporing Verzocht, het wereldbeeld, het gevoel dat veel Nederlanders hebben, het wereldbeeld van realisten en ook met …”

  Heb de Stijlloze link gezien. Het jij wel eens meer informatie meegekregen over statistieken en cijfers? En/of van de week bijvoorbeeld DWDD gezien en die wetenschapper?..Het is een onderwerp dat veel in de media besproken wordt…en dat je op school meekrijgt: cijfers en statistieken zijn Multi-interpretabel.

  Jij interpreteert nu ook al weer zelf dat Stijlloze stukje. Best jammer eigenlijk. Of vind je niet dat de Stijllozen nogal in hun eigen straatje lullen, of zo je wilt “interpreteren”? Je mag het best makkelijk noemen, maar ik zie geen aanleiding, nog heb de tijd om het rapport te lezen, het NRC stukje er mee te vergelijken, on daarna het stijlloze-stukje te duiden en om ten slotte jouw conclusies er naast te leggen. Volgens mij moeten we dit soort zaken gewoon aan wetenschappers over laten…voordat de media er mee aan de haal gaat en het op zijn eigen manier uitlegt. Wat vind jij van het CBS dan?

  Tekenend het benoemen van “geïmporteerde aanranders”…hoeveel van die schoften in Keulen waren geïmporteerd? Oh je bedoelt “ooit geïmporteerd”? Zeg maar zoals (de hier gister, volgens mij door De Veldwachter benoemde, nav ook door mij gezien stamboom-tv-dingetje) Tom Egberts geïmporteerd is?

  Heeft die “vuist” met “rokjesdag” te maken? Rokjesdag werd gister door vriend en vijand ruimhartig benoemd als een goed initiatief! Is iets (vaak) ludieks doen, niet beter dan cynisch nixxx doen en alles afzeiken?

  Niemand trouwens Eberhard van de Laan gezien gister in DWDD?
  Was het zelf weer met elk gesproken woord eens: De verbinding zoeken.

  De Parool-links is momenteel helaas

  Beste bezoeker,
  Onze website is tijdelijk niet beschikbaar.
  Onze excuses voor het ongemak.

  Haha Hans, dan mag je nog wel wat weten wil jij mijn weekend verpesten. Bedankt voor de (oprecht overkomende) zorgen.  ⚠️ Meld

 133. Vraag je af waarom het multiculturalisme alleen uitgezet is in westerse (lees:blanke) samenlevingen.
  Coudenhove-Kalergi zal de meeste mensen niets zeggen, schat ik in.
  Terwijl er discussies ontstaan achterhaalt de actualiteit alle argumenten. In het socialistische nadeel wel te verstaan.


  ⚠️ Meld

 134. @ drama, had met

  Wijzen naar politieke partijen die je niet liggen is nogal makkelijk, vinden jullie niet?

  bewustwording willen bereiken. Wat wil je met je stem als er straks verkiezingen komen. Gewoon alle andere partijen afzeiken en dat degene of wie je stemt…samenwerking met veel partijen uitsluit? Of misschien met 1 of 2 maar dat die zetels nooit genoeg zullen zijn voor een coalitie? Maakt het je ook helemaal niet uit dat de partij van jouw voorkeur, nooit zal regeren? Nooit echt iets van zijn idealen zal doen uitkomen? Met inachtneming van de destijds mislukte gedoogconstructie, bijvoorbeeld.

  Wil je dat de vertegenwoordiger van de partij waarop jij hebt gestemd altijd negatief en cynisch vanaf de zijlijn zal roeptoeteren?

  Of wil je misschien toch dat de vertegenwoordiger van de partij waarop jij hebt gestemd, verantwoordelijkheid neemt. Overlegt en probeert samen NL (ja ook Europa en elders in de wereld) al is het maar heel iets te veranderen.
  Veranderen in de richting die jij (middels je stem) wenst?

  Of stem je gewoon niet? Tuurlijk mag dat, kan er zo een aantal opnoemen die nooit stemmen. Maar die wijzen niet makkelijk naar politieke partijen die ze niet liggen.


  ⚠️ Meld

 135. Sorry Dick, volgens mij is het weer zaterdagmiddag, dan worden je posts warrig en nog saaier dan anders en wordt begrijpend lezen voor jou ook nog lastiger dan normaal.
  Heel kort nog een reactie:

  Rokjesdag is ruimhartig benoemd als een goed initiatief. Door wie, Dick?? Beetje mosterd na de (halal)-maaltijd. Dit had simpelweg voorkomen kunnen worden.

  Het meest bizarre: links zet de poorten wagenwijd open voor arabische aanranders en roepen nu gerokt ‘foei, dat mag niet. Kortom: je importeert de ziekte bewust en roept achteraf dat je het niet eens bent met de symptomen. Normaal denkende mensen noemen dit: dom. Of naïef.
  En wat betref Eberhard in de DWDD (goh, toevallig dat dat programma weer het podium is voor holle linkse kreten). Verbinding zoeken? Met dat schorem? Theedrinken, net zoals zijn succesvolle voorganger Job? Een schande dat dit de burgemeester van onze (nou ja onze?) hoofdstad! Ga dat verbinding zoeken even uitleggen aan de dames in Keulen en al die andere Duitse, Zwitserse, Oostenrijkse en Zweedse steden. Je moet je kapotschamen als je dat nog durft te roepen. En het DWDD VARA volk knikt instemmend mee.

  Fijn weekend Dick. Roze bril op, wegkijkmodus aan, Joop checken en de verbinding zoeken. Succes ermee.


  ⚠️ Meld

 136. Excuses aanvaard Hans. Je beticht me vanmiddag gelukkig ook niet van dronkenschap. Dan hoef ik ook niet te stellen dat je het berichtje op het altijd gezellige PL niet goed had gelezen: wat niet was is idd gekomen 8)
  😮 Beste jongen, ik zit op zaterdagmiddag bijna nooit achter een laptop. Op de mooiste dag van de week ben ik meestal bij de voetbal te vinden en dat gaat zo ook gebeuren.

  Rokjesdag is ruimhartig benoemd als een goed initiatief. Door wie, Dick??
  —Gister bij Jinek, is echt al eerder genoemd hoor!
  Het is vandaag http://www.kro-ncrv.nl/jinek/seizoenen/seizoen-2016/30-143505-15-01-2016/290-110262-16-januari-mannen-rokjesdag

  Kan me absoluut niet vinden in je cynische beeldspraak (ziekte)…Waarom moeten poorten open? Hebben we niet te maken met MENSEN in doodsnood die huis/familie en haard hebben verlaten?

  Begrijp je DWDD mening. Dondersjammer dat je (en met jou gelijk denkenden) de uitgestoken hand weigeren.

  Jij ook een lekker weekend Hans. Maak er wat moois van, want het is zo weer voorbij!  ⚠️ Meld

 137. Nooit echt iets van zijn idealen zal doen uitkomen?

  Nou Dick, daar is al heel veel van uitgekomen. In het artikel waar Dame naar linkte wordt dat uitvoerig besproken. Je hoeft niet persé te regeren. Als de andere partijen en de media jou uitgangspunten overnemen bereik je ook je doel.
  Het principe, dat als je iets maar heel vaak zegt het vanzelf als waarheid wordt geaccepteerd, wordt door de heer Wilders wel heel succesvol toegepast.


  ⚠️ Meld

 138. Jaja het gesubsidieerde correspondent net als blinde ofzo en ook nog geld aftroggelen. Respect voor Bernard die doet het onder zijn eigen naam. Kan Dame niet aan tippen.

  Maar het zijn enkel woorden gevormd door een persoon met zijn zienswijze. Dus geen realiteit of wasrheid


  ⚠️ Meld

 139. @Dame, op 16 januari 2016 14:50
  Je verzand m.i. (weer) in zijlijnen en ja-maar argumenten.
  Ik zie in dat artikel van jou zoals ik al zei geen nieuwe dingen, opnieuw wordt er op een theoretische manier geprobeerd de praktijk te ontkennen. Dat mag, ik houd er persoonlijk niet van. Wat ik ook mis in dat artikel is de islam in nederland en west-europa, dát is m.i. een hoofdlijn en is veel belangrijker dan een etnische afkomst.

  In theorie is alles maakbaar, onze maatschappij is alleen geen theoretisch experiment, het gaat m.i. om de realiteit. Zie bijvoorbeeld Femke Halsema van GL, zij is (was?) een voorstander van de multiculturele samenleving, tegelijkertijd heeft ze haar eigen kinderen toch maar van een zwarte school naar een blanke school gedaan. Zie hier de harde confrontatie van theorie en praktijk(!)
  Ik heb het idee dat jij “de kop in het zand blijft steken” en elke strohalm pakt om maar niet van mening te hoeven veranderen. Ook dat is jouw goed recht. Ik heb alleen niet zoveel zin om hier verder energie in steken, ik hoop dat je dat begrijpt.


  ⚠️ Meld

 140. @Veldwachter Het is een column! Geen artikel.

  Wat Femke Halsema betreft: Het is niet bekend waarom ze haar kinderen indertijd naar een andere school deed. Dat is privé. Je kunt daarom ook niet stellen dat dat een confrontatie was tussen theorie en praktijk. Je weet het niet.

  En wat die multiculturele samenleving betreft. Of je nou voor- of tegenstander ervan bent. Hij is een feit. En we zullen er het beste van moeten maken.


  ⚠️ Meld

 141. Oeps! zelden zo’n treffend artikel gelezen over de religie en cultuur die we massaal aan het importeren zijn. En waar velen zeer bezorgd over zijn. En een aantal vanachter de roze bril doet alsof het allemaal wel meevalt en niet zo’n vaart zal lopen.
  Zal wel even zeer doen bij een aantal fanatieke rechtpraters, ontkenners en wegkijkers, islam.
  Maar wees gerust: de excuses, drogargumentaties en krampachtige argumenten die op dit log gebruikt worden, komen ook langs…

  http://www.atheistrepublic.com/blog/james-lawrence/islam-religion-peace-do-not-insult-my-intelligence


  ⚠️ Meld

 142. Dat begrijp ik, Veldwachter. Ikzelf had die conclusie al enige tijd geleden getrokken waar het de islam betreft. Meer genuanceerde standpunten daarover leiden niet tot een inhoudsvolle discussie, heb ik gemerkt.
  Daarom reageerde ik nu alleen op een terugkerend aspect in de discussie, het zogenaamd plitiek-correct denken. Jij noemt dat een zijlijn. Dat is het ook. Wel een die de discussie stelselmatig in een bepaalde richting trekt. En daarover zegt Bregman zinvolle dingen.


  ⚠️ Meld

 143. Hoop en verwacht trouwens, as woensdag, een goede info-avond met vooral verstandige mensen. Hoor diverse geluiden…uit diverse kampen. Maar als ik dat hier op ga schrijven zal ik ook wel profetisch zijn. 😉


  ⚠️ Meld

 144. HOOP…en WanHOOP

  Bron: TTTTT en Joop

  Wanhoop drijft asielzoeker Alphen tot zelfmoord

  Zaterdagmiddag heeft een asielzoeker zich in het AZC in de Alphense gevangenis opgehangen. De reden voor zijn zelfmoord was wanhoop over zijn verblijf in Alphen aan den Rijn. Procedures waardoor hij van het kastje naar de muur werd gestuurd, zouden geleid hebben tot zijn zelfmoord. Voorzitter van de stichting Hoop voor Vluchtelingen, Akram Shawki, doet in het AD zijn verhaal over de jongeman die een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De Irakees wilde terug naar zijn vaderland en ging daarmee naar het COA. Het COA zei dat er een afspraak gemaakt moest worden om terug te keren, want het paspoort is ingenomen bij ontvangst in Ter Apel. De Irakees dacht dat hij zijn paspoort kon halen en ging naar Ter Apel. Daar stuurden ze hem terug naar Alphen. Hij voelde zich zo van het kastje naar de muur gestuurd, dat hij er een eind aan heeft gemaakt. Volgens Shawki zijn veel vluchtelingen radeloos omdat ze hun gezinnen hebben moeten achterlaten en in een onzekere situatie terechtkomen over hun procedure. Bovendien kunnen ze ⤽niet werken aan hun toekomst, kunnen ze geen geld verdienen en moeten alleen maar wachten⤝. Om te waarschuwen voor voorvallen als met deze jongeman, stuurde de stichting afgelopen woensdag nog een brandbrief rond over de onhoudbare situatie in Alphen. Er zouden te veel mensen op een kluitje zitten, de vluchtelingen krijgen geen cent, hebben niets te doen, het voedsel is ver onder de maat met brood waarvan de houdbaarheidsdatum reeds verstreken is. Ook heerst er een regime dat vergelijkbaar is met dat in de gevangenis. Er lopen zelfs nog gevangenisbewakers rond. Update 13.00 Diverse media meldden eerder dat de asielzoeker zelfmoord zou hebben gepleegd vanwege zijn seksuele geaardheid. Daar is echter geen enkel bewijs voor. De Telegraaf meldde bijvoorbeeld dat de asielzoeker homoseksueel zou zijn, maar rectificeerde die berichtgeving snel nadat duidelijk werd dat hier geen onderbouwing voor was. – See more at: http://www.joop.nl/nieuws/wanhoop-drijft-asielzoeker-alphen-tot-zelfmoord#sthash.9Bm2PCpY.dpuf  ⚠️ Meld

 145. Iemand Spekman gezien bij Buitenhof? Ook omdat het interview met (volgens mij de meest niet-linkse interviewer van Buitenhof is) ga ik nog wel ff terugkijken.


  ⚠️ Meld

 146. Je hebt helaas nog steeds mensen die sowieso iets/veel tegen ‘niet eens helemaal donkeren en donkere mensen’ hebben.

  Net precies:

  Racisme op de tribune bij ADO-Ajax

  In het Kyocera stadion speelde ADO Den Haag tegen Ajax. Iedere keer dat Ajacied Riechedly Bazoer aan de bal was, klonk het oorverdovende oerwoudgeluid uit het ADO-vak op. Ondanks de racistische uitingen, ging de wedstrijd gewoon door. Toen de omroeper na de 44e minuut de supporters eindelijk probeerde te vermanen, zetten ze zelfs het bananenlied in. Behalve oerwoudgeluiden en het bananenlied, moest ook de moeder van de voetballer het ontgelden. ??Bazoer, Bazoer, je moeder is een hoer??, zongen de ADO-aanhangers. Tot grote ontsteltenis van andere supporters, die op onder meer Twitter hun afschuwen uitten. – See more at: http://www.joop.nl/nieuws/racisme-op-het-voetbalveld-bij-ado-ajax#sthash.4ZZZDLGp.dpuf
  ——————
  Denk ook dat er veel overeenkomsten tussen hooligans, vreemdelingen-haters en vergelijkbare mensen, als die van bovenstaande spreekkoren, zijn.  ⚠️ Meld

 147. @Dick (14:07):
  Het beste voorbeeld is de VVD. Die is bang zetels te verliezen aan de PVV en legt de nadruk steeds meer op versobering van de voorzieningen voor vluchtelingen en opvang in de regio. De uitspraak van Halbe Zijlstra indertijd dat over de borstvergrotingen waarvoor vluchtelingen naar Nederland zouden komen. De VVD zet alle zeilen bij om te laten zien: kijk, wij staan er ook heel stevig in. Je ziet ze net als Wilders twijfelen aan de motieven van mensen die hier komen: ‘Waarom blijven ze onderweg niet in andere veilige landen?’ Je ziet dat in mindere mate ook bij het CDA, bijvoorbeeld als Sybrand Buma zegt begrip te hebben voor het hek dat Hongarije bouwt.


  ⚠️ Meld

 148. Dick, we hebben het over grote groepen moslimmannen. Niet over geweld binnen hooligans. Snap je het nog niet of wil je het niet onder ogen zien? Je hebt blijkbaar gewoon angst en daarom kijk je de andere kant op, daarom wensdenk je de voordelen van de nieuwe culturen waarbij de negatieve kant niet nader genoeg wordt bekeken en bestreden.

  Je zou een kast met bijen in de tuin kunnen nemen met zuke hersenspinsels. Van de 20.000 bijen steken er nog geen 100 dus waarom niet gezellig bijen bij je in de tuin? Of een behandelingen bij de oncoloog afslaan want er zitten ook goede kankercellen tussen.

  AZC prima voor gezinnen en niet alleen voor mannen….  ⚠️ Meld

 149. @ bernard, dat is geen nieuws voor me. Opvallend dat Skippers trouwens wel graag met Geert wil werken. Voor Mark en Halbe moet hij eerst “minder….minder” intrekken. Dat kan natuurlijk he!
  De nacht voor het gedoogkabinet werd geformeerd, trok Geert ook al eens een belangrijke uitspraak in…. voor de macht.

  Slim van Skippers, want veel VVD-ers denken nogal rechtser dan Mark.
  Geert wil dan ook wel met de VVD, maar niet met Mark.

  Wat een heeeeeerlijke tv he, die zaterdagmorgen toen er live verslag werd gedaan over de VVD-strijd tussen Rita Verdonk (met steun van Wiegel) en Mark Rutte (met steun van The Bolk)
  :D:D:D

  Maar ik dacht dat het over profetische uitspraken ging maar het ging over idealen.

  * CDA zal weer een sleutelrol spelen in een rechtse samenwerking. Nixxx geleerd van samenwerking in dat gedoog-Kabinet. Alles voor de macht!
  Spreek nog wel eens een CDA-er. Meestal willen ze niet met Geert. Er zijn er ook die die machtszucht gewoon niet bij de C vinden passen. Daarmee ben ik het eens. Als ik ooit Christelijk zou willen stemmen, stemde ik CU. Maar op ‘het gedrocht’ Leenstelsel na, zie ik geen aanleiding om van voorkeur te veranderen…..

  Nu echt verder, geconcentreerd, Feyenoord-PSV kijken 😉


  ⚠️ Meld

 150. Anke ik vind du(s wel dat je hooligens (op belangrijke punten) met vreemdelingenhaters kunt vergelijken. Had het jou bijvoorbeeld wat uitgemaakt of het over

  grote groepen moslimmannen

  ging, of over

  grote groepen mannen


  ⚠️ Meld

 151. Pardon? Dan moet de 1e helft van Feyenoord maar grotendeels aan mij voorbij gaan….

  Je hebt blijkbaar gewoon angst

  Wil he jouw angst niet aan mij opdringen?
  Wil niet overdrijven….maar er zijn weinig dingen/mensen voor wie ik bang ben.

  Ook wegkijken heb ik nog nooit gedaan. Zit graag live, bovenop het nieuws. Zal je maar onze stap-avonturen (vooral) in mooi-Zwolle én alles wat ik o.a. bij de voetbal meegemaakt heb besparen.

  Zie jij zo mogelijkheden voor gezinnen uit Syrië om in een NL-AZC te verblijven?

  Maar hoe kom je hier zo, geloof dat ik je naam hier nog niet ben tegengekomen?


  ⚠️ Meld

 152. Er plegen dagelijks in Nederland 3 of 4 mensen zelfmoord in Nederland, vorige week nog eentje tussen Zwolle en Meppel (de trein) laat Voordewind daar ook eens vragen over stellen.


  ⚠️ Meld

Reageer