Waterschap gaat digitaal bekendmaken

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) publiceert vanaf 1 januari 2016 officiële bekendmakingen alleen nog digitaal via de websites www.wdodelta.nl/bekendmakingen en www.overheid.nl .

Daarmee trekt het waterschap de werkwijze van de twee tot WDODelta gefuseerde waterschappen gelijk. Alleen nog digitaal adverteren, heeft als voordeel dat de bekendmakingen altijd inzichtelijk zijn voor inwoners. Daarnaast bespaart het ook kosten. WDODelta wil de waterschapsbelasting namelijk zo laag mogelijk houden.

Bekendmakingen op maat via postcode
Via de attenderingsfunctie op Overheid.nl kunt u een e-mail ontvangen voor bekendmakingen. Op basis van uw postcode ontvangt u dan via e-mail automatisch bekendmakingen over activiteiten of werkzaamheden bij u in de buurt. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van waterschapswerk dat voor u van belang kan zijn en is het altijd online te raadplegen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Per 1 januari 2016 werkt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Eén organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. WDODelta is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.
Het nieuwe werkgebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. Daarin beheert het waterschap ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Help….hoe moeten ouderen zonder computer zich toch blijven redden! Belastingdienst…Albert Hein boodschappen…alles nog alleen maar digitaal! Was het plan niet om ouderen zolang mogelijk op zichzelf te laten wonen???? Hoe dan?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.