CDA vindt opvang vluchtelingen morele plicht

Zwolle – CDA Zwolle heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Zwolle. De procedure is nu formeel gestart; nu zijn de Zwollenaren aan het woord. Draagvlak en draagkracht is volgens het CDA Zwolle essentieel voor een goed functionerend opvangbeleid. Goede communicatie en een zorgvuldig proces horen daar vanzelfsprekend ook bij.

Het CDA vindt dat Nederland de morele plicht heeft om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Er zijn echter wel grenzen aan de hulp die Nederland en/of gemeenten kunnen bieden. Door de huidige hoge instroom lopen we inmiddels aardig tegen die grenzen aan. De grote instroom leidt tot veel discussie, zowel in de samenleving als in de politiek. Het is een complexe problematiek, er zijn geen simpele oplossingen voor. Of het nu gaat om de status die deze vluchtelingen moeten krijgen, de plekken waar we ze op moeten vangen, de druk op de woningmarkt die toeneemt, het draagvlak onder de bevolking, gevoelens van onveiligheid, of de aanpak in Europees verband: de meningen zijn door het hele land zeer verdeeld.

Momenteel worden de vluchtelingen die in Nederland aankomen opgevangen in crisisnoodopvang die in beginsel slechts 72 uur duurt, waarna er weer naar een andere crisisnoodopvang uitgeweken moet worden. Dit is voor het CDA een onmenselijke situatie, zeker voor de vele families die vanuit erbarmelijke omstandigheden naar ons land gekomen zijn.
Draagvlak en communicatie
CDA Zwolle wil actief bijdragen aan een zo snel mogelijke doorstroming naar reguliere opvang, dat wil zeggen naar een azc (asielzoekerscentrum). Het is daarom goed dat we ook in Zwolle kijken naar de mogelijkheden voor een azc. Draagvlak en draagkracht van de inwoners van Zwolle is essentieel voor een goed functionerend opvangbeleid. Goede communicatie en een zorgvuldig proces horen daar vanzelfsprekend ook bij.
20 januari: Informatiebijeenkomst
Op 20 januari vindt er een informatiebijeenkomst van de gemeente Zwolle en het COA plaats over de voorkeurslocatie van het azc in het IJsseldelta Center (PEC stadion). Meer informatie over deze informatiebijeenkomst kunt u vinden op de website van de gemeente Zwolle. CDA Zwolle zal tijdens deze informatiebijeenkomst ook aanwezig zijn en een luisterend oor hebben voor de mening van de Zwollenaren. 
Voordat CDA Zwolle een definitief standpunt inneemt, willen wij in ieder geval de informatiebijeenkomst van 20 januari afwachten. De uiteindelijke besluitvorming in de Zwolse gemeenteraad wordt dit voorjaar verwacht; dan laat CDA Zwolle haar definitieve standpunt horen. 
Artikel delen:
Reacties 2
  1. Niet eens zo lang vormden ze samen met gedoogpartner PVV, een kabinet. Die hield en houdt er hele andere, moreel gerichte standpunten op na. Maar misschien moeten we het CDA dat ook eens vergeven.

    Nieuwe ronde, nieuwe kansen…volgend jaar (of valt het kabinet over geblunder door de MP én wéér door de verse minister van Justitie, Veiligheid & nog wat?…ook wéérvan de VVD trouwens).

    CDA-Zwolle heeft wel een aansprekend standpunt…dat dan weer wel.


    ⚠️ Meld

Reageer