Het groenste idee van Overijssel

Zwolle – Op 28 januari organiseert Overijssel een bijeenkomst waarbij een publieksjury van Overijsselaars beslist welk groene idee de beste is. De provincie nodigt u van harte uit om eenmalig zitting te nemen in deze jury. Om antwoord ter geven op de centrale vraag van Groen! Groener! Groenst! Met welk idee maken we Overijssel nog groener en kunnen we een nog betere leefomgeving voor kinderen creeëren? De winnaars krijgen 15.000 euro voor hun idee.  

Als inwoner kunt u die dag deelnemer zijn van de allereerste ‘deliberatieve’ bijeenkomst van de provincie Overijssel. Dit betekent dat u beslist welk idee 15.000 euro wint om een groenere omgeving voor kinderen te maken. Dus niet de leden van Provinciale Staten, maar u, als lid van de publieksjury. Op basis van de informatie die u vooraf en tijdens de bijeenkomst krijgt en de gesprekken die u die middag voert, neemt u een beslissing. De initiatiefnemer voert het winnende idee daadwerkelijk uit.

 
Welkom in de Statenzaal.
Op 28 januari bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2. Centraal staat informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten: de groene ideeën, de voor- en nadelen, de kwaliteit, haalbaarheid en het kostenplaatje worden gepresenteerd. Aan het einde van de bijeenkomst neemt u als jury een besluit.
NB: je krijgt een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Ook is er een buffet. De bijeenkomst sluit om 20.00 uur.
De provincie hoopt van harte dat u plaats wil nemen op de gereserveerde stoelen van de publieksjury!
Aanmelden is mogelijk uiterlijk t/m maandag 25 januari.
De provincie selecteert in principe 100 Overijsselaars die representatief zijn voor heel de provincie, op basis van regio, leeftijd en geslacht. Deelnemers ontvangen bericht.
Artikel delen:

Reageer