Isala ontvangt kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) heeft het accreditatiebewijs aan de Isala klinieken toegekend. Dit is een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen.

Met dit bewijs tonen de Isala klinieken aan dat het NIAZ ‘een gerechtvaardigd vertrouwen’ heeft in de kwaliteit van zorg én de veiligheid voor patiënten, medewerkers en omgeving. Er is voldoende vertrouwen in de borging en er is sprake van een aantoonbare verbetercultuur.

Het betreft een voorlopig accreditatiebewijs dat na een jaar kan worden omgezet in een definitief accreditatiebewijs. De Isala klinieken zijn het eerste ziekenhuis in deze regio met een initieel accreditatiebewijs.

Het is een compliment waard voor alle medewerkers, specialisten en leidinggevenden die zich hebben voorbereid op de audits van het NIAZ-team in februari van dit jaar. Het verbeterplan, dat is geschreven na het pittige accreditatierapport, heeft de toets der kritiek doorstaan. En dat is niet vanzelfsprekend, want niet alle geauditeerde ziekenhuizen hebben het voorlopige bewijs van de NIAZ-accreditatie ontvangen.

Verbetertraject

Ongeveer anderhalf jaar geleden besloten de Isala klinieken zich op te geven voor het kwaliteitskeurmerk in de zorg van het NIAZ. Na een zelfevaluatierapport volgde in februari van dit jaar een auditbezoek door zes externe auditoren. Gedurende vier dagen bezochten de NIAZ-auditoren onder andere de operatiekamers, de Spoedeisende Hulp, de Intensive Care en het zorgteam Verloskunde. De auditoren leverden op basis van hun bevindingen een definitieve rapportage met positieve punten en punten ter verbetering. De Isala klinieken hebben op grond daarvan in september een plan van aanpak gemaakt. En nu is het voorlopige bewijs behaald. In 2008 volgt nog een audit om het verbeterplan te toetsen. Als ook die toets wordt doorstaan, krijgen de Isala klinieken een definitief accreditatiebewijs voor de duur van vier jaren.

Initiatieven

De Isala klinieken zijn al voortvarend aan de slag gegaan met de 12 formele verbeterpunten. Daags na de audits is gestart met het in kaart brengen van de patiëntenprocessen zodat de toegangstijd, doorlooptijd en ligduur van patiënten verbeteren. Ook gaan de Isala klinieken verder met patiënttevredenheidsonderzoeken, zodat ook op basis van ervaringen en meningen van patiënten verbeteringen blijven plaatsvinden. Er komt in 2008 een digitale patiënttevredenheidsenquête die breed zal worden ingezet. En zo zijn er meer initiatieven genomen die op de korte of lange termijn de kwaliteit van zorg verhogen.

De Raad van Bestuur is trots op deze erkenning. Het accreditatiebewijs past in het rijtje van eerder ontvangen externe waardering zoals de zesde plaats in de AD zorgtop 100.

Artikel delen:

Reageer