ChristenUnie vraagt toezicht rond alcoholverkoop

Zwolle – ChristenUnie Zwolle vraagt naar toezicht rond pilot mixfuncties en alcoholverkoop De ChristenUnie in Zwolle wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het ervoor zorgt dat de op 1 januari gestarte pilot met de verkoop van alcohol in ‘normale’ winkels geen afbreuk doet aan een verantwoorde omgang met alcohol. Gemeenteraadslid Johannes de Vries stelt dat de capaciteit om toezicht te houden op bijvoorbeeld de verkoop van alcohol aan minderjarigen al beperkt is.

De Vries stelt in zijn schriftelijke vragen aan het college dat “steeds meer duidelijk wordt hoe ingrijpend de gevolgen zijn van te vroeg en te veel drinken, bijvoorbeeld voor de hersenen van jongeren. Onze inspanningen om dat te voorkomen, mogen niet te niet worden gedaan door de te houden pilot.” Het ontstaan van ‘mixfuncties’ – horeca die producten verkopen, maar dus ook winkeliers die alcohol in de schappen zetten – is een actuele trend. De gemeente Zwolle doet mee aan een pilot om hiermee te experimenteren. Die pilot moet uitwijzen hoe we als gemeente om kunnen gaan met belangrijke vragen die er rond het ontstaan van mixfuncties zijn.

“De ChristenUnie denkt graag mee over een aantrekkelijke en onderscheidende binnenstad,” zegt Johannes de Vries. “Maar wat de ChristenUnie betreft is ook een verantwoorde omgang met alcohol, met name als het gaat om de verkoop aan jongeren, heel belangrijk. De Drank- en Horecawet biedt hiervoor regels die gelden voor onder meer slijterijen, supermarkten en horeca, waar de gemeente toezicht op houdt en op handhaaft. Ik wil van het college weten hoe het van plan is om dat ook in deze pilot handen en voeten te geven.”

Schriftelijke vragen

Een bezoek aan de binnenstad draait steeds meer om beleving, om ervaren en om verrast worden. Met nieuwe concepten en trends wordt dat, ook in Zwolle, versterkt. Dat zien we steeds meer en gaan we ook in de toekomst steeds meer zien. De ChristenUnie denkt daarin graag mee: een aantrekkelijke, onderscheidende binnenstad is voor mijn fractie van groot belang.

Een van de actuele trends is het ontstaan van mixfuncties in de stad. Horeca die meer doet dan alleen horeca en bijvoorbeeld ook producten verkoop aan de ene kant – je zou er zelfs het mooie initiatief van de verkoop van fietslampjes onder kunnen scharen -, en aan de andere kant winkeliers die proeverijen organiseren of alcohol verkopen om ter plekke of elders dan ter plekke te drinken.

Tijdens de raadsvergadering op 11 januari jl. nam de gemeenteraad het programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2016 aan. Daarin benoemt het college de deelname van de gemeente Zwolle aan de pilot van de VNG in 2016 om hiermee te experimenteren. Die pilot moet uitwijzen hoe we als gemeente om kunnen gaan met belangrijke vragen die er rond het ontstaan van mixfuncties zijn. Afgelopen maand berichtte onder meer de Stentor opnieuw over de rechtszaak met betrekking tot een Zwolse ondernemer die in zijn winkel ook wijn verkoopt. Die rechtszaak draait met name om de vraag of dat oneerlijke concurrentie veroorzaakt.

Een tweede, voor de ChristenUnie zeer belangrijke vraag, betreft een verantwoorde omgang met alcohol, met name als het gaat om de verkoop aan jongeren. De Drank- en Horecawet biedt hiervoor regels die gelden voor onder meer slijterijen, supermarkten en horeca, waar de gemeente toezicht op houdt en op handhaaft. Niet voor niets: steeds meer wordt duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen zijn van te vroeg en te veel drinken, bijvoorbeeld voor de hersenen van jongeren. Onze inspanningen om dat te voorkomen, mogen wat de ChristenUnie betreft niet te niet worden gedaan door de te houden pilot. Daarom zijn we blij dat het college in het reeds aangenomen programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving schrijft dat zij zelf een handhavingsbeleid opstelt en zorgt voor een goede monitoring betreffende de maximaal 25 geselecteerde horecagelegenheden, winkeliers en slijterijen die meedoen aan de pilot. 

Daarover heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Hoe ver is de gemeente met de voorbereiding van de pilot (selectie van ondernemers, het handhavingsbeleid en het plan voor monitoring), die op 1 januari in zou gaan?

2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de Drank- en Horecawet met betrekking tot de verstrekking van alcohol (waaronder bijvoorbeeld aanduidingen van leeftijdsgrenzen en het vaststellen van de leeftijd van klanten die alcohol kopen) ook geldt voor de 25 ondernemers die tijdens de pilot mixfuncties krijgen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het van groot belang is dat de pilot geen afbreuk doet aan een verantwoorde omgang met alcohol, onder meer door jongeren?

4. Hoe wil het college toezicht houden op de verkoop van alcohol binnen deze pilot, waarbij maximaal 25 extra locaties alcohol verkopen? Is dat binnen de huidige (al beperkte) capaciteit te realiseren?

5. Hoe is de gemeente van plan te communiceren met de stad en de gemeenteraad over deze pilot?

6. Hoe gaat het college om met ondernemers die niet tot de 25 voor de pilot geselecteerde ondernemers behoren?

7. Hoe staat het met de uitvoering van de op 25 augustus 2014 aangenomen motie ‘informatiepunt alcoholhandhaving en –preventie’?

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Johannes de Vries 

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Alcoholmisbruik zit hem volgens mij niet zo in het verkrijgbaar zijn van flessen drank. En mensen gaan niet meer drinken als er bij Waanders een fles ligt naast een kookboek.

  Het zit hem wel in onze cultuur. Een gezellig glas bubbels, vrijdagmiddagborrels en met z’n allen indrinken voor we naar de voetbal gaan. Dat vinden we met zijn allen normaal en dat zien opgroeiende kinderen. Er waren zelfs realitysoaps over zuipketen, moai man!

  Ik drink zelf niet (meer), maar dhr Waanders verbieden een fles wijn te verkopen of denken dat weer toezicht een verschil maakt is symptoombestrijding.

  P.S. In Engeland loopt het alcoholmisbruik gierend uit de hand en kan de zorg de gevolgen niet meer betalen. Ze overwegen zelfs een blaastest op de eerste hulp in te voeren. Ben je dronken, dan mag je het zelf betalen.

  P.P.S. Iets zegt mij dat er onder de achterban van de CU ook flink wordt gedronken. Dan zou ik daar eerst beginnen 🙂


  ⚠️ Meld

 2. Het grootste probleem zit bij de capaciteit van toezicht en handhaving. Vroeger gebeurde toezicht en handhaving op naleven van de regels door de Voedsel en Warenautoriteit. Die verantwoordelijkheid is een paar jaar geleden bij de gemeente gekomen.
  Daar was wel wat formatie voor beschikbaar, maar naar mijn mening eigenlijk te weinig.
  De veronderstelling is dat met de pilot de controle geintensiveerd moet worden en uitgebreid. Het punt is of de gemeente dan ook wat wil doen aan de formatie zodat er genoeg ambtenaren zijn om toezicht en handhaving uit te voeren.

  Wat mij betreft gaat het er niet om te denken dat de pilot drankmisbruik in de hand werkt. Dat zeggen we ook niet wanneer een kroeg/café bij komt. Het gaat er om dat ook de pilotwinkels zich aan de geldende regels hebben te houden en dat de gemeente verantwoordelijk is voor het toezien op naleving van die regels.


  ⚠️ Meld

 3. @John,

  Als mensen willen drinken doen ze dat toch wel. Dan kun je extra toezichthouders inzetten en dan kopen ze het elders, toch? Dan geloof ik veel meer in bewustwording.


  ⚠️ Meld

 4. Als je je zelf serieus neemt zie je toe op naleving afgesproken regels.
  Je opmerking over bewustworden is juist. Ik heb al eens eerder de vergelijking gemaakt met roken. Vroeger moest je, bij wijze van spreken uitleggen waarom je niet rookte. Dat is vandaag, en nog steeds bij wijze van spreken, andersom. Dat vraagt een lange adem.


  ⚠️ Meld

Reageer