Prominenten spijkeren Manifest op kerkdeur in Zwolle

Woensdagmorgen spijkerden zes prominente personen het Micha Manifest op de voordeur van de Jeruzalemkerk aan de Assendorperstraat in Zwolle. Onder de aanwezigen was het Zwolse Tweede Kamerlid Esmé Wiegman.

Het ondertekenen van het Manifest gebeurde in de geest van de protestantse hervormer Maarten Luther, die precies 490 jaar geleden – op 31 oktober 1517 – zijn 95 stellingen op een kerkdeur in het Duitse dorp Wittenberg hamerde. Daarmee luidde hij het begin in van een kerkelijke vernieuwingsbeweging in West-Europa, later bekend geworden als de Reformatie. Een groot aantal leiders van kerken, maatschappelijke organisaties en instellingen, en vele andere bekende christenen hebben het Micha Manifest inmiddels ondertekend. Daarmee heeft het manifest een ongekend breed draagvlak gevonden in Nederland. Onder hen zijn Doekle Terpstra (oud-CNV-voorzitter en huidig voorzitter HBO-raad), Coen Abbenhuis (directeur NCRV), Arie van der Veer (directeur EO), de Protestantse Kerk in Nederland, politici van CDA en ChristenUnie, en diverse predikanten. Arie van der Veer maakte opnames voor het EO-programma ‘Nederland Zingt’.


Zwols Tweede Kamerlid Esmé Wiegman…


Arie van der Veer maakte tv-opnames…

De vele ondertekenaars werden woensdag vertegenwoordigd door zes representatieve personen. Zij spijkerden het manifest aan de deuren van de Jeruzalemkerk, sommige van hen in middeleeuwse monnikspij.

Daarna voegden zij de daad bij het woord en steken de hand uit voor een lokaal hulpproject in de buurt van de kerk. Het betrof het opknappen van een woning van een alleenstaande, Turkse vrouw.

Het Micha Manifest laat zich inspireren door de bijbelse profeet Micha, die in een bewogen oproep liet weten dat het voor God zwaar weegt hoe mensen met elkaar omgaan door met name armen te helpen. Daarom is deze bijeenkomst tevens de start van een nieuwe Micha Cursus, speciaal ontwikkeld voor groepen en kerken.


Waarom ondertekenen mensen het Micha Manifest?

“Ik denk dat wij het in onze geweldig welvarende samenleving niet kunnen permitteren om onverschillig te blijven voor armoede en onrecht in de wereld. Er is grote behoefte aan mensen die het verschil willen maken. Een appél om het op te nemen voor de armen, daar kunnen we niet met dovemansoren naar luisteren. Samen kunnen we veel. Laten we dat dan ook doen!”
Doekle Terpsrta, oud-voorzitter CNV en huidig voorzitter HBO-raad

“Als NCRV onderschrijven wij het Micha Manifest omdat wij durven te geloven in de betrokkenheid van mensen in elkaar, het nastreven van gelijkwaardigheid onder mensen en het succesvol voeren van de strijd om armoede in welke zin dan ook, veraf en dichtbij, tegen te gaan. Onze eigen visie en koers als ook de visie verwoord in het manifest onderstrepen het grote belang van deze wijze van bouwen aan de kwaliteit van onze (wereld)samenleving.”
Leo Born (voorzitter NCRV), Coen Abbenhuis (Algemeen Directeur NCRV) 

“De oproep van de profeet Micha is vandaag de dag urgent en actueel. Hier gaat het om: dat God de armsten en de kleinsten ziet. Laat zien dat jij hen ziet. Laat zien dat je net als Micha gezien hebt. We hebben nog heel veel Micha’s nodig en veel mensen die hen horen! Het kan anders en het moet anders met de wereld. Daarom ondertekent de Protestantse Kerk het Micha Manifest en ondersteunt zij de Micha Campagne.”
Moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland

“Ons geloof en onze mooie woorden krijgen naar buiten toe pas waarde als we ze in praktijk brengen. Naarmate ik meer met Jezus’ ogen de wereld in kijk, word ik meer geraakt door onrecht en ben ik steeds meer bereid om daar iets aan te doen. En ik geloof dat dit echt mogelijk is.”
Herman Wegter, maker jongerenprogramma’s EO

 

Artikel delen: