CDA Zwolle wil ‘binnenstadvisie’ impuls geven

Zwolle – Hoe verder met de opgestarte toekomstvisie 2030 voor de Zwolse binnenstad? Het CDA is blij met het gemeentelijke initiatief en met de actief betrokken Zwollenaren. Fractievoorzitter Judith Compagner pleit voor een vervolg in de vorm van een raadsdebat: het gaat immers om onze stad en de visie van de bewoners. Laat de gemeentelijke organisatie vooral faciliteren.”

Op maandag 18 januari j.l. presenteerde het Zwolse Marketing bureau AlphaRainbow in stadscafé Blij de resultaten van haar onderzoek naar een ‘nieuwe, breed gedragen visie voor de binnenstad’. Daartoe zijn diverse Zwolse afgevaardigden uit de samenleving geraadpleegd, bewoners en ondernemers. 
Het CDA vindt dat de Gemeenteraad nu aan zet is. Wethouder Filip van As wil de presentatie namelijk eerst in de gemeentelijke organisatie laten uitwerken en pas later presenteren aan de raad. Compagner wil dus eerst een raadsdebat: “Daarin kunnen we met elkaar als volksvertegenwoordigers bespreken hoe we dit denkproces verder invullen en de burgerbetrokkenheid kunnen vergroten. Tegelijk denken wij dat de initiatiefnemers met onze gezamenlijke reflectie op de inhoud hun voordeel kunnen doen, want de resultaten waren nog wat abstract.’’

“Cultuur en ondernemen faciliteren”
Compagner heeft vertrouwen in de eerste resultaten van het onderzoek. “Zwolle is een prachtige, bruisende stad. Als CDA maken wij ons sterk voor de hele gemeente, maar de binnenstad blijft een belangrijke ontmoetingsplek. Ondernemen en wonen was, is en blijft belangrijk. Maar wonen, recreatie en in toenemende mate ook zeker cultuur mogen wat ons betreft veel meer gefaciliteerd worden. Daarin moet de gemeentelijke organisatie voorzien, niet in toekomstvisies. Dat kan de stad heel goed zelf.’’

Artikel delen: