Onderzoek naar ontsluiting Breecamp Oost

Zwolle – Na vragen van D66 Zwolle over de ontsluiting van Breecamp Oost antwoordt Wethouder De Heer, dat de signalen over de ontsluitingsproblematiek ook het college hebben bereikt.

De wethouder is bereid over de kwestie in overleg te treden met de betrokken scholen en bewoners om de problematiek nader te onderzoeken en te zoeken naar oplossingsscenario’s en tijdelijke maatregelen. De plannen "on hold" zetten kan niet wat betreft de opening van de scholen, maar wel als het gaat om de verkeersmaatregelen en de daarbij behorende bezwarenprocedures. Het toegezegde overleg zal in de komende weken gaan plaatsvinden.

Artikel delen: