Beëindiging Reinigingsrecht opgeschort

Zwolle – Het Reinigingsrecht is een gemeentelijke heffing voor het inzamelen en verwerken van algemeen bedrijfsafval. De gewijzigde landelijke wetgeving noodzaakt om het aanbieden van het Reinigingsrecht te beëindigen. Dit betekent dat bedrijven die daar nu gebruik van maken een contract met een private inzamelaar moeten afsluiten. Bij de fractie van GroenLinks en de VVD zijn er signalen binnen gekomen dat de nieuwe regeling problemen kan opleveren. Daarom hebben zij verzocht dit onderwerp te bespreken op het Raadsplein.

GroenLinks stelt dat organisaties en bedrijven die gebruik maken van reinigingsrecht te weinig tijd hebben gekregen om over te schakelen naar een andere wijze van afvalverwijdering. Verder vreest men voor extra vervoersbewegingen door de toename van veel verschillende particuliere afvalinzamelaars. Volgens de woordvoerder van de VVD hebben ondernemers juist in de drukke december maand te horen gekregen dan het reinigingsrecht zal worden beëindigd. In die periode hebben ze wel wat anders aan hun hoofd. Geef ze meer tijd en ondersteuning ze bij de overgang. De suggestie wordt gedaan om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

Volgens wethouder Van As is Zwolle een van de laatste waar het reinigingsrecht wordt beëindigd. De invoeringsdatum zal opgeschort worden tot 1 juli 2016. Hiermee is er voldoende tijd voor een zorgvuldige overgang. De wethouder is bereid om in overleg te gaan met organisaties en ondernemers. In december heeft de vooraankondiging plaatsgevonden. Binnenkort gaat er een duidelijke brief naar de betrokken instellingen en bedrijven, waarin ook wordt gewezen om de alternatieven. 

Hij stelt dat een groot aantal kleine ondernemers en instellingen juist goedkoper uit zullen zijn. Verder verwacht de wethouder nauwelijks toename van het aantal vervoersbewegingen, omdat de huidige private inzamelaars de nieuwe klanten op hun bestaande route mee kunnen nemen. Daarnaast kan er via een contract met een commerciële inzamelaar mogelijk ook gebruik worden gemaakt van de verzamelcontainers van de ROVA. Wethouder van As zegt toe dat hij de overgang zal monitoren en dat hij op verzoek van GroenLinks nog zal nagaan welke alternatieven voor ideële instellingen er elders in het land zijn bedacht (Soest). De conclusie aan het eind van het debat is dat de beslisnota geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde op maandag 15 februari aanstaande.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Blijft toch een raar verhaal.
  Weer iets dat vanuit Den Haag over de schutting wordt gegooid ?
  Of is dit gewoon een ondoorzichtige regeling ?

  Wie snapt dit ?


  ⚠️ Meld

 2. Eens, bolletje. Ben even gaan snuffelen. Wat ik begrijp is dat het Reinigingsrecht de betaling is voor het door de gemeente laten verwijderen van bedrijfsafval. In tegenstelling tot huishoudelijk afval is de gemeente niet verplicht het bedrijfsafval af te voeren. In de Swollenaer van december stond het duidelijker dan hierboven:

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Reinigingsrecht in de loop van 2016 te beeindigen. Door gewijzigde regelgeving stijgen in 2016 de administratie- en uitvoeringskosten en daarmee ook het kostendekkend tarief. Het financiële voordeel voor bedrijven om gebruik te maken van de gemeentelijke afvalregeling ‘Reinigingsrecht’ komt hierdoor te vervallen. Bedrijven kunnen een contract afsluiten met een private inzamelaar van bedrijfsafval. Veel bedrijven maken daar nu al gebruik van.  ⚠️ Meld

Reageer