Docenten uit India en Greijdanus delen kennis

Zwolle – Het Greijdanus College had afgelopen twee weken bezoek van drie docenten van de Indiase partnerschool, Anita Methodist School in Chennai. Tijdens het werkbezoek, dat duurde van 11 tot 25 januari, mochten de Indiase docenten ervaren hoe er in Nederland invulling wordt gegeven aan het onderwijs. Voor beide scholen een waardevolle tijd waarbij er van elkaar is geleerd.

docenten_uit_india_en_greijdanus_delen_onderwijskennis.jpg
Foto: Martin Jan de Jong 

Voor Lily, Mary en Susan was het de eerste reis naar Nederland. Culturele uitstapjes naar Urk, Giethoorn, Elburg en uiteraard ook Amsterdam, waren dan ook onderdeel op het programma. Maar er werd vooral veel meegekeken met het onderwijs en de activiteiten op de gereformeerde school in Zwolle. Een van de onderdelen op het programma was de ‘Nacht van betekenis’, waarbij alle eersteklassers een nacht op school bleven om geld in te zamelen voor Help a Child in India. Dit was erg bijzonder voor de docenten, een actie speciaal voor het onderwijs op hun school en inkomen voor arme gezinnen. In totaal heeft de ‘Nacht van betekenis’ ruim 40.000 euro opgebracht.

Uit reacties van de Indiase docenten blijkt dat ze het ‘ownership of learning’ in het onderwijs erg bijzonder vinden. Leerlingen kunnen zelf op zoek naar een richting die goed bij talenten en interesses past. Dit willen ze graag meenemen in hun eigen onderwijs. Ook de manier waarop er praktisch wordt gewerkt bij onder andere de bètavakken, vakken waar ze zelf ook in onderwijzen, is voor hen interessant, aangezien zij vooral met de theorie bezig zijn. 
 
Martin Jan de Jong, College van Bestuur Greijdanus: “Het is fijn dat collega’s van de Anita Methodist School twee weken contact met de collega’s van Greijdanus kunnen hebben. Ze leren elkaar kennen. Er groeit vertrouwen en je leert een gemeenschappelijke taal spreken. Dat is belangrijk voor de bereidheid om van elkaar te leren. Wij leren namelijk ook van hen. Ik vind het bijzonder hoe bij Anita Methodist School de collega’s, de leerling iedere keer weer als uitgangspunt nemen, hoe leerlingen daar ook veel organisatorische rollen hebben en hoe ze elkaar onderling steunen als christenen te leven in een school waar leerlingen allerlei religieuze achtergronden hebben.”
 
Partnerschool
Internationalisering is een belangrijk onderdeel in het onderwijsaanbod van het Greijdanus. De samenwerking met Anita Methodist School speelt hierin een grote rol. Er zijn inmiddels al drie studentenuitwisselingen geweest tussen India en Nederland en vorig jaar hebben docenten van het Greijdanus een bezoek gebracht aan de school in India. Er is een ‘cubic miles’ project waarbij leerlingen hier en daar ieder aan een zelfde thema werken met betrekking tot de directe omgeving van de school. Zo is onlangs de waterkwaliteit van de IJssel vergeleken met het rivierwater in Chennai. Ook zorgen de scholen er samen voor dat arme gezinnen het schoolgeld kunnen betalen en de ouders zelf voor inkomen kunnen zorgen. 
Artikel delen:

Reageer