Alle kinderen verdienen goed onderwijs

Zwolle – In de media las PvdA Zwolle dat in Nederland 9972 leerplichtige kinderen korte of lange tijd thuis zitten die wél naar school zouden moeten gaan. De PvdA Zwolle vindt het onacceptabel dat op dit moment in Nederland veel kinderen niet naar school (kunnen) gaan.

Burgerraadslid Sanneke Snuverink: "Alle kinderen verdienen goed onderwijs en hebben recht op onderwijs. Zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft, verdient de kans om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij doet om ieder kind in Zwolle deze kans te bieden en wat het college doet om thuiszitters in Zwolle te voorkomen". Passend onderwijs zou, volgens de PvdA, leerlingen de benodigde ondersteuning moeten bieden die nodig is om het kind naar school te laten gaan. Het doel van de PvdA is zoveel mogelijk kinderen naar school, maar wel op een passende onderwijsplek. "Uit de cijfers blijkt nu dat dit dus voor veel kinderen nog niet het geval is. Wellicht is voor deze kinderen te weinig maatwerk mogelijk".

PvdA-kamerlid Loes Ypma kwam eerder al met een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat kinderen die niet de hele week naar school kunnen, niet de hele week naar school hoeven. Met meer maatwerk en scholen die kinderen kansen bieden, willen wij er samen voor zorgen dat ieder kind naar school kan. Want ook al verschillen de redenen voor verzuim, in alle gevallen is dit onwenselijk.

Artikel delen:
Reacties 20
 1. Al jaren worstelen ouders van hoogbegaafde kinderen die in het reguliere basisonderwijs zijn vastgelopen met het feit dat er in Zwolle geen (fulltime) specialistisch onderwijs voor deze kinderen beschikbaar is. 3 jaar geleden kwam Vivente eindelijk met een oplossing in de vorm van specialistische groepen voor hoogbegaafden op basisschool de Klokbeker. Ouders kwamen van heinde en verre met hun hoogbegaafde kinderen naar de Klokbeker en verhuisden daar soms zelfs voor. Helaas zijn deze specialistische groepen op de Klokbeker alweer opgeheven. Verschillende Zwolse gezinnen rijden nu dagelijks naar Elburg om passend onderwijs voor hun kind(-eren) te krijgen. Vervoer van en naar school (= voor ouders ca 100 km per dag) moet zelf geregeld en bekostigd worden, evenals een iq-test voor de toelating, een ipad en een ouderbijdrage voor de school. Hierdoor is specialistisch hoogbegaafdenonderwijs niet voor ieder Zwols kind die dat nodig heeft toegankelijk. De Zwolse politiek is al jaren op de hoogte van deze situatie. Fijn dat Sanneke Snuverink het nu gaat regelen…


  ⚠️ Meld

 2. Politiek. Je roept onacceptabel en mompelt iets over onwenselijk, je gooit er een persbericht uit en alles blijft bij het oude. >:(


  ⚠️ Meld

 3. Ik ben ooit op werkbezoek bij de Klokbeker geweest en was onder de indruk van de opzet van het onderwijs (verslag:http://johnvanboven.com/2013/05/15/hoogbegaafdheidsonderwijs-zo-kan-het/)
  Jaren geleden hebben als politiek al gesproken met onderwijsveld om te verkennen wat de mogelijkheden en de consequenties zijn van passend onderwijs). Kwam/komt nog steeds traag op gang. Volgens mij zijn er de volgende aandachtspunten:
  – de koepels ontwikkelen binnen de eigen koepel passend onderwijs, dat gaat niet in gezamenlijkheid
  – ik vraag me af of de pabo’s nu wel adequaat opleiden als het gaat om passend onderwijs (zie ook: http://johnvanboven.com/2013/05/21/633/
  – er worden onderwijsvormen toegepast, waar de inspectie niet mee overweg kan. De Klokbeker kon er destijds over mee praten.

  Na zoveel jaar nadenken over passend onderwijs is het resultaat nogal schamel. Nog steeds zijn er kinderen die blijkbaar geen passend onderwijs kunnen krijgen.
  Wellicht is het beter om onderwijsvormen te ontwikkelen vanuit de behoefte van het kind, in plaats van na te denken over de manier waarop het kind geperst kan worden in het gekozen onderwijssysteem.


  ⚠️ Meld

 4. Er worden onderwijsvormen toegepast, waar de inspectie niet mee overweg kan” schrijft John van Boven-> Iedereen moet zich in Nederland aan de wet houden. Je kunt besluiten een huis te bouwen zonder je aan de regels van het bouwbesluit te houden, maar dan moet je daarna dat huis weer afbreken. Zo geldt dat ook voor scholen. In Zwolle zijn de afgelopen jaren scholen ontwikkeld (de Klokbeker en Paperclip/Veerezon) die daarna door de onderwijsinspectie zijn ‘afkeurd’ (zeer zwak). Dit alles is gepaard gegaan met veel onrust en veel verloop (van zowel leerkrachten als leerlingen) op die scholen. Naar mijn idee help je kinderen niet door het bouwen van luchtkastelen 🙁


  ⚠️ Meld

 5. In mijn ogen doe je het niet altijd fout als de inspectie er niet mee overweg kan.
  – In 2013 waren de ouders zeer tevreden over het onderwijs aan de Klokbeker. De opzet van het curriculum was van dien aard, dat het beoordelingssysteem van inspectie daarmee niet overweg kon.
  – ander voorbeeld. Als je als school leerlingen een kans wil geven om het examen te halen, heb je soepeler overgangsnormen dan wanneer je het niet doet. In het eerste geval loop je als school de kans bekapitteld te worden door inspectie, en kom je wellicht onder verscherpt toezicht.

  Er is jaren geleden een WWR rapport verschenen (Bewijzen van goede dienstverlening), dat pleitte voor minder verticaal toezicht (inspectie) en meer horizontaal toezicht (ouders, toeleverende scholen, afnemende scholen, maatschappelijke groeperingen).
  Ik denk dat de Klokbeker daarvan een positiever oordeel had gekregen.


  ⚠️ Meld

 6. @ Meneer van Boven. Stel: ik bouw, met goede intenties, voor u een (in uw ogen) werkelijk prachtig passend huis. Als u zich daar dan geïnstalleerd heeft en prettig voelt komt de bouwinspectie langs. De inspectie eist dat ik uw huis weer afbreek omdat ik me bij de bouw niet aan de regels heb gehouden, dus dat moet ik dan doen. Wat voor effect zou dit op u hebben?
  Wat ik bedoel te zeggen: of de onderwijsinspectie in deze kwestie nu gelijk heeft of niet (daarover bestaan verschillende meningen), zij heeft wel het laatste woord! Daarom denk ik dat kinderen – hoe dan ook – niet gebaat zijn bij scholen die niet voldoen ad regels vd inspectie. Daar komt uiteindelijk namelijk alleen maar ‘gedonder’ van (en dat heeft vaak grote consequenties voor die kinderen!)


  ⚠️ Meld

 7. Als de bouwinspectie criteria heeft die achterhaald zijn, dan heeft de bouwinspectie een probleem.
  Het onderwijs is sterk geëvolueerd, de school heeft een grote(re) verantwoordelijkheid (horizontaal toezicht).
  Ik zou meer een app?l willen doen op inspectie, dan van de school verlangen dat niet met haar tijd meegaat.
  School moet handelen in belang van de leerling. De inspectie handelt in het belang van het systeem.


  ⚠️ Meld

 8. @Meneer van Boven: Als de bouwinspectie criteria heeft die achterhaald zijn en u daarom uw huis moet afbreken dan bent U het die in de praktijk een probleem heeft…
  Als de regels vd onderwijsinspectie onjuist zijn dan moet u zich zeker inzetten om die regels te veranderen (daar ben ik het met u eens!), maar blind aan die regels voorbij gaan is m.i. geen wijsheid omdat dat op de lange termijn onvermijdelijk lijdt tot grote problemen – die dan ook voor de leerlingen voelbaar worden 🙁
  Ik val in herhaling geloof ik…


  ⚠️ Meld

 9. Ik herinner me een gesprek met onze inspecteur, die stelde dat onderwijsdirecties wel wat brutaler mogen zijn. Hij bedoelde daarmee, dat we niet slaafs regeltjes moesten volgen om de regeltjes, maar dat er best ruimte was voor eigen visie en dat inspectie altijd bereid is daarnaar te luisteren.
  Ik vind je, met alle respect, nogal slaafs klinken als het gaat om de houding van de school jegens de inspectie.
  Voorwaarde is natuurlijk wel dat de school een goed verhaal moet hebben en dat hun plannen en beleid evalueerbaar moeten zijn.


  ⚠️ Meld

 10. Ik vind je, met alle respect, nogal slaafs klinken als het gaat om de houding van de school jegens de inspectie. -> Meneer van Boven, ik ben een bijzonder slaafs type, daarom ga ik ook steeds de discussie met u aan 😉
  Als een school in Nederland in (te) grote mate afwijkt vd inspectienormen komt die school onder verhoogd toezicht totdat … jawel … die school voldoet aan de inspectienormen (en als dat te lang duurt kan men de school sluiten). Volgens mij wordt nergens zo slaafs (om eens uw woorden te gebruiken) de inspectie gevolgd als op een school die onder verhoogd toezicht staat. Juist op die scholen is geen enkele ruimte meer voor iets anders dan dat. Misschien is het een idee dat u ook eens een werkbezoek brengt aan een school die onder toezicht staat?

  Dat alles neemt niet weg dat wat mij betreft de inspectienormen en het Nederlandse onderwijssysteem zeker wel ter discussie mogen worden gesteld. Sterker nog: ik weet dat er kinderen zijn voor wie het huidige onderwijssysteem totaal niet voldoet – helaas is mijn kind juist één van die kinderen voor wie totaal geen passend onderwijs te vinden is. En dat is tot op heden in de praktijk toch enkel en alleen het probleem van ons kind en ons als ouders gebleken. Geen enkele roeptoeterende policus die er ?cht iets aan doet! 🙁


  ⚠️ Meld

 11. helaas is mijn kind

  Is het niet handig, hoogbegaafd, ook gezien de sociale invalshoek, die jou schijnbaar ontbeert, om je persoonlijke verhaal daar neer te leggen waar het hoort?


  ⚠️ Meld

 12. @ Dick ik vind dat ALLE kinderen goed onderwijs verdienen
  Verder verneem ik graag van jou waar ik mijn persoonlijke verhaal neer kan leggen zodat er een oplossing komt…  ⚠️ Meld

 13. Lees dit stuk eens @dick, dan weet je dat het geen individueel geval is:

  Veel hoogbegaafde kinderen zijn vooral heel ongelukkig:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/veel-hoogbegaafde-kinderen-zijn-vooral-heel-ongelukkig~a4233086/

  De discussie spitst zich nu toe op hb-kinderen, maar er zijn veel meer kinderen die in Nederland keihard buiten de boot vallen. Bekijk deze interessante reportage van Zembla maar:

  http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/22-04-2015

  De politiek verplicht scholen passend onderwijs te bieden, en scholen zeggen: wij bieden het. Ook als dat in de praktijk totaal niet zo blijkt te zijn. Gevolg: ouders met de handen in het haar, depressieve leerlingen en kinderen die soms al maanden / jaren thuis zitten.

  Nu is er weer een Zwolse politicus die wil weten wat het College doet. Ik ken het antwoord al: passend onderwijs voor elk kind, voldoende toezicht etc. Maar dat is er niet voor elk kind, er vallen groepen buiten de boot. En als ouders kun je nergens heen. Nergens.

  Dus, om op hoogbegaafd aan te sluiten, als jij weet waar je de oplossing vindt dan hoor ik dat ook heel graag.

  P.S. Ik heb de minister, staatssecretaris en woordvoerder Onderwijs van de VVD al geprobeerd. Dan krijg je een prachtige mailt terug met wetten, regels en verplichtingen van scholen. Het staat mooi op papier, maar de werkelijkheid is in sommige gevallen helaas anders.


  ⚠️ Meld

 14. @ hoogbegaafd, mensen die heel dicht bij ons staan, konden hun verhaal uitstekend bij de school kwijt. Die daar dan weer op anticipeerde totdat het hen paste. Maar dat is dus heel persoonlijk.

  Zeker ook als ik @ Rutger S lees. Je zou toch zeggen dat je er verdorie tenminste genoeg aan gedaan hebt met die meest. Hooguit dat je de verantwoordelijken van de verkeerde partij hebt benaderd, maar dat is flauw. Zal eens vragen wat ze preciés aan die school hebben gehad wat een ander neet voor hub heeft kunnen betekenen.


  ⚠️ Meld

 15. De narigheid is dat de politiek niks te zeggen heeft over de inhoud van het onderwijs.
  Wel over de doelstelling, maar de strategie om die doelstelling te realiseren is aan de scholen. Mijn ervaring is, dat elke koepel dan een eigen strategie heeft.
  Ik heb dus geen oplossing. Ik zit niet meer in de politiek, ik kijk vanaf de zijkant mee.
  Als ik nog in de politiek zou zitten, zou ik mijn best doen om de verschillende partijen om de tafel te krijgen. En dan gaat het wat mij betreft om meer dan hoogbegaafdheid.
  Wie zijn dan gesprekspartners?
  – De verschillende koepels, om te zien wat best practices zijn en om van elkaar te leren
  – de inspectie, om de ruimte van het onderwijs te verkennen en om te zien wat inspectie kan doen
  – pabo’s, om te bekijken hoe de opleiding de aanstaande docenten kan voorbereiden op bezig zijn met passend onderwijs
  – verschillende oudergroepen, die belang hebben bij het onderwijs aan hun kinderen.
  – de politiek, als aanjager.
  Het moet dan niet gaan om wie gelijk heeft, maar om te zien wat elke partij vanuit de eigen verantwoordelijkheid kan bijdragen aan de belangen van de kinderen.
  Wat ik wel weet is dat de politiek met alleen maar vragen stellen er nirt komt.


  ⚠️ Meld

 16. Natuurlijk gaat het om meer dan hoogbegaafdheid!
  Maar in mijn persoonlijke ervaring m.b.t. het niet kunnen vinden van passend onderwijs (in Zwolle) gaat het wel om hoogbegaafdheid. En dat heb ik al op veel plekken en bij veel personen aangekaart zonder dat dat tot een oplossing leidt. Ik ken hoogbegaafde kinderen in Zwolle die al op hun 4e basisschool zitten omdat hun ouders het passend onderwijs nergens kunnen vinden – dan wel het ergens gevonden hadden, maar het vervolgens weer verdween…
  Wat betreft kinderen die op een ander vlak vastlopen in het basisonderwijs heb ik geen kennis en ervaring. En ik houd er niet van om dingen te roepen over zaken waar ik geen verstand van heb.
  Het staat natuurlijk ouders van kinderen die anderszins vastlopen vrij hier ook te reageren en aandacht voor hun zaak te vragen! Ik hoop dat zij dat doen!
  Wat John zegt: Wat ik wel weet is dat de politiek met alleen maar vragen stellen er niet komt. Die mening deel ik. Ik merk dat er veel geroepen, vergaderd en geschreven wordt (waardoor bij buitenstaanders soms de indruk ontstaat dat er van alles gaande is) maar ondertussen verandert er in de praktijk niks 🙁  ⚠️ Meld

 17. Zodra het woord Pvda valt beginnen bij mij alle alarmbellen af te gaan.
  Is het niet dezelfde Pvda die al die bezuinigingen in het onderwijs heeft ingevoerd waardoor heel veel kinderen niet meer op de goede plek zitten in het onderwijs?Het verhaal van Dick kan ik geen touw aan vast knopen die is niet hoogbegaafd zo te lezen.Iets teveel carnaval gevierd?


  ⚠️ Meld

 18. Deel de mening van Polleman dat de huidige situatie in het ‘passend’ onderwijs voor veel leerlingen ?n leerkrachten verre van ideaal is. Als je pech hebt staat er 1 leerkracht voor een klas van 30 kinderen, waar meerdere kinderen een ondersteuningsbehoefte hebben. En als je pech hebt hebben die ook nog allemaal een andere ondersteuningsbehoefte. De hoeveelheid tijd, geld en middelen om extra ondersteuning te bieden is beperkt, dus moeten er keuzes gemaakt worden. En wie kies je dan? Het kind dat het meeste last heeft of het kind waar je het meeste last van hebt?  ⚠️ Meld

 19. Moet het op alle scholen (al dan niet binnen de koepel) even passend zijn, of kunnen de scholen werken met specialisaties onder de voorwaarde dat binnen de koepel elk kind voor hem/haar passend onderwijs kan krijgen?
  Passend onderwijs is aan het bureau geformuleerd, getriggerd door de bezuinigingswens. Niet door de vraag hoe het onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten bij de capaciteiten en behoeften van het kind.  ⚠️ Meld

Reageer