De Herberg overgedragen aan RIBW

Zwolle – Onder het motto ‘Iedereen onderdak’ werd in 2008 Stichting De Herberg Zwolle e.o. opgericht om de dak- en thuislozenopvang op de locatie aan de Nijverheidsstraat in Zwolle vorm te geven. RIBW Groep Overijssel zorgt voor de begeleiding van de gasten.

In de loop der jaren is de zorg veranderd. RIBW GO begeleidt Herberggasten naar een vervolg. Mensen komen weer ‘op de rit’ en uitstroom naar een goede vervolgplek is gemeengoed geworden. Met een toekomst-perspectief verlaten de meeste gasten de Herberg. Het bestuur van Stichting De Herberg heeft in deze ontwikkeling de aanleiding gezien om het bestuur van de stichting over te dragen naar het bestuur van Stichting RIBW GroepOverijssel. Bestuur en inhoud komen op deze manier samen en dat bevordert de slagkracht van de Herberg. Met het aansnijden van een taart met daarop het nieuwe logo hebben wethouder Nelleke Vedelaar, grondlegger van de Herberg Joop van Ommen en cliënt Reinder Strijk symbolisch de overdracht van de Herberg naar RIBW GO vorm gegeven. Joop Alssema, voormalig voorzitter van de Herberg, had gemengde gevoelens bij de overdracht: “Om voor mensen bezig te zijn die een dak boven hun hoofd nodig hebben, maar ook dagbesteding en een toekomstperspectief, dat ga ik missen.” Hij vindt de overdracht naar RIBW GO een volstrekt logische: “RIBW GO zorgt ervoor dat mensen snel en goed kunnen terugkeren naar de maatschappij.”

Artikel delen:

Reageer