Presentatie nieuwe visie binnenstad Zwolle

Zwolle – De afgelopen maanden heeft het Zwolse adviesbureau AlphaRainbow samen met inwoners, ondernemers, onderwijs en andere partners in de stad een nieuwe visie ontwikkeld voor de binnenstad in 2030. AlphaRainbow deed dit in opdracht van de gemeente. Geïnteresseerden zijn woensdagavond 17 februari van harte welkom bij de presentatie van de visie, vanaf 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Het is nadrukkelijk een visie geworden ván Zwollenaren vóór hun stad. Zij zijn op verschillende momenten en manieren bij het traject betrokken: door interviews op straat, online enquêtes, expertinterviews, discussiegroepen, etc.

Wethouder Filip van As: ‘De visie voor de binnenstad laat zien hoe Zwollenaren over de binnenstad in 2030 denken en waar we aan moeten werken om de binnenstad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Velen hebben vol enthousiasme aan deze visie gewerkt en die aan de gemeente overhandigd. Saamhorigheid, veiligheid en het unieke historische karakter van de binnenstad zijn hierin heel belangrijk. Daarnaast komt uit de visie dat we zouden moeten inzetten op talentontwikkeling en innovatie, en vooral het promoten van wat onze binnenstad bijzonder maakt. De komende maanden gaan we met onze partners, de stad en de gemeenteraad in gesprek om de visie handen en voeten te geven. Want als we een gezamenlijke koers varen, kunnen we de binnenstad nog sterker maken!’

Meer informatie en aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de presentatie de presentatie op 17 februari door een mail te sturen naar secretariaat.owa@zwolle.nl
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Raadzaal Stadhuis, Grote Kerkplein 15
De nieuwe visie is vanaf 18 februari ook te vinden op www.zwolle.city en www.zwolle.nl/binnenstadsprogramma.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. De enige manier om die binnenstad weer een beetje fatsoenlijk te krijgen is gratis parkeren voor minstens 4 uur. Dan komen mensen de stad in omdat het weer makkelijk kan. Waarom zou je fietsen als je het op internet kan bestellen? De binnenstad moet zich juist onderscheiden doordat je er meteen heen kan en het direct kan ophalen, met de auto. Daarnaast om de binnenstad weer een beetje op te fleuren zou ik een vorm van huursubsidies voor nieuwe ondernemers zodat zij eerder geneigd zijn om ook daadwerkelijk in de binnenstad te ondernemen.


  ⚠️ Meld

 2. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hier de definitie van visie is. Is het een verlanglijstje van de Zwollenaar?
  Het lijkt me nogal lastig om op basis van de situatie van nu iets te zeggen over de stad in 2030.
  Wat zijn de trends? Welke ontwikkelingen kun je waarnemen. Wat zal in 2030 de voornaamste reden zijn om naar de stad te gaan?
  Een paar punten:
  – is er gekeken naar de ontwikkeling van internetkopen en hoe je daar als ondernemer mee om kunt/moet gaan. En wat vraagt dat van de inrichting van de binnenstad
  – welke invloed heeft bijvoorbeeld het toenemend gebruik van de electrische fiets op de voorzieningen van de stad.
  – welke vlucht neemt 3D printen en welke invloed heeft dat op ons koopgedrag
  Er zal nog veel meer te noemen zijn. Dit zijn een paar voorbeelden.
  Zolang daarover niet is nagedacht (ik heb er tenminste niets over gelezen, ook niet over andere trends) vraag ik me voorzichtig af welke betekenis deze visie heeft en hoe je daarop beleid moet maken.
  Maar misschien heb ik niet goed gekeken. Dat kan.


  ⚠️ Meld

 3. Geachte hr van Boven,

  Het lijkt me nogal lastig om op basis van de situatie van nu iets te zeggen over de stad in 2030.

  Dat ben ik gedeeltelijk met u eens. U geeft echter wel blijk er aanvullend nog wel een aantal ter zake doende vragen over te kunnen stellen.
  Ik zelf heb aan alle genoemde sessies van AlphaRainbow deelgenomen, deel uitmakende van een zeer brede samenstelling van deelnemers uit de Zwolse samenleving.
  De meeste van de door u genoemde vragen en voorstellen en nog veel meer zijn door de aanwezigen zeker wel aan de orde gesteld. De gespreksleider van AlphaRainbow gaf de deelnemers ook alle ruimte om vraagstukken en toekomstbeelden, zoals door u aangehaald te plaatsen.
  Maar met u denk ik ook dat het onderzoek zeker niet alles omvattend is geweest. Maar ik denk wel dat het onderzoek een heel goede aanzet is geweest naar een vervolginitiatief zoals Wethouder van As in het artikel boven belooft: “De komende maanden gaan we met onze partners, de stad en de gemeenteraad in gesprek om de visie handen en voeten te geven”
  Met u blijf ik de inspanningen van het college van B&W in deze met veel belangstelling volgen.  ⚠️ Meld

 4. Ik lees in de presentatie niets over mogelijke ontwikkelingen en welke invloed zij mogelijk kunnen hebben op de inrichting van de stad.
  Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik er van overtuigd raak, dat we geen beeld van 2030 moeten schetsen, maar aandacht moeten hebben voor de vraag hoe we de route naar 2030 invullen.
  Ik denk dan aan een groep mensen die de ontwikkelingen in de gaten houdt en daarom voortdurend de invloed daarvan op de stad in kaart brengt.
  Er is dan wel een richting nodig, noem het randvoorwaarden.


  ⚠️ Meld

 5. Ik denk dan aan een groep mensen die de ontwikkelingen in de gaten houdt en daarom voortdurend de invloed daarvan op de stad in kaart brengt.
  Er is dan wel een richting nodig, noem het randvoorwaarden.

  Ik denk dat dat eerste juist een heel belangrijke taak van een stadsbestuur zou moeten zijn.
  En die randvoorwaarden moet je in deze turbulente tijden misschien wel jaarlijks bijstellen.


  ⚠️ Meld

 6. Als de slogan is, samen de stad maken, zul je anderen dan politici moeten betrekken.
  En met de laatste opmerking ben ik het hardgrondig eens. Daarom ook het belang van het proces.


  ⚠️ Meld

Reageer