Gedeputeerde helpt vrijwilligers een handje mee

De vrijwilligers van de Oosterkerk in Zwolle krijgen bij het jaarlijkse schoon maken van de goten hulp van Gedeputeerde Ranter. Die wil daarmee het belang onderstrepen van de inzet van vrijwilligers bij de instandhouding van religieus erfgoed. Met behulp van een veiligheidsuitrusting neemt de Monumentenwacht het schoonmaken van de hogere goten voor haar rekening.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun coalitieakkoord 2007 -2011  “& Overijssel! Vertrouwen, verbinden, versnellen” aangegeven dat ze een extra impuls willen geven aan het vrijwilligerswerk. De provincie wil vrijwilligers meer en beter ondersteunen daar waar het vrijwilligerswerk de slagkracht van gemeenten te boven gaat. Het initiatief van Monumentenwacht Overijssel is hier een voorbeeld van. Het project vervult een voorbeeld functie op regionaal niveau. De aanpak die Monumentwacht kiest kan ook toegepast worden op andere categorieën monumenten zoals molens en musea of andere categorieën vrijwilligers. Het is een integraal project waar velen bij betrokken zijn. Zoals scholen, de Rijksdienst voor monumentenzorg, de kerken en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Overijssel. Kortom een project dat bijdraagt aan de sociale cohesie, maatschappelijke activering en het vrijwilligerswerk.

Vanuit dit project komt er een onderhoudswijzer vol informatie en tips over het onderhoud van monumentale onderdelen van de gebouwen, interieur en erf. Ook worden er cursussen voor bestuurders en workshops voor klussers opgezet. Voor dit project krijgt Monumentenwacht uit handen van Gedeputeerde Ranter een cheque van € 75.000.

Bij de oprichting van de Monumentenwacht (ruim 30 jaar geleden) werden de kerken in eerste instantie als belangrijkste doelgroep gezien. Geconstateerd werd dat vele (en dure) schades ontstonden door gebrek aan onderhoud van met name de kap. Zelfs bij pas gerestaureerde kerken kwam dit regelmatig voor. De Monumentenwacht zou dan ook een organisatie moeten zijn die voor de periodieke onderhoudsrondes gespecialiseerd is in het werken op hoogte. Hoewel de Monumentenwacht zich nu richt op een veel bredere doelgroep, wordt nog steeds veel aandacht besteed aan het werken op hoogte. Monumentenwachters hebben een specifieke uitrusting en krijgen training om op moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen inspecteren en repareren. Vanwege de toenemende arbo-eisen wordt dit een steeds uniekere service.

Programma:

10.00   Welkom en toelichting op het programma en het project door Afke van Doesburg, directeur Monumentenwacht.

10.05   Uitleg over de samenwerking met Monumentenwacht door Adriaan Velsink, vrijwilliger voor de gebouwen.

10.10   De aanwezige vrijwilligers stellen zich voor en lichten hun vrijwilligersinzet kort toe.

10.30   Gedeputeerde Ranter geeft een toelichting op het provinciale beleid voor vrijwilligersinzet en overhandigt Monumentenwacht een cheque voor het project ‘Vrijwilligers voor religieus erfgoed’.

10.45   Rondje door de kerk met de vrijwilligers.

11.00   De vrijwilligers gaan weer aan de slag, Gedeputeerde Ranter en monumentenwachters helpen mee.  

11.30   Einde programma.      

Artikel delen:

Reageer