Informatieavond voor bewoners Veerallee

Woensdag 7 november 2007 is de vergadering van het wijkplatform Veerallee en is de inloopbijeenkomst bestemmingsplan Veerallee te bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats in het Agnietencollege, locatie CCC, ingang Julianastraat. Gerard van Dooremolen is wijkwethouder van de wijk Veerallee.

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan van 17.00 tot 21.00 uur. Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor de Veerallee vastgesteld. Hierin worden de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd. In het plan worden geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Dit bestemmingsplan wordt in de maand november ter inzage gelegd. Tijdens de inloopbijeenkomst worden bezoekers hierover geïnformeerd. Deze inloop wordt parallel aan het wijkplatform georganiseerd. Dit geeft de bewoners de gelegenheid om de twee bijeenkomsten aansluitend of apart te bezoeken.

Voorafgaand aan het wijkplatform wordt bij wijze van proef een spreekuur gehouden door wijkwethouder Gerard van Dooremolen, wijkagent Rob Meijer, wijkbeheerder Jaap Schepers en wijkmanager Froukje Idsardi. Het spreekuur begint om 19.00 uur, aansluitend volgt de vergadering van het wijkplatform om 20.00 uur.

Voorafgaand aan het wijkplatform wordt bij wijze van proef een spreekuur gehouden door wijkwethouder Gerard van Dooremolen, wijkagent Rob Meijer, wijkbeheerder Jaap Schepers en wijkmanager Froukje Idsardi. Het spreekuur begint om 19.00 uur, aansluitend volgt de vergadering van het wijkplatform om 20.00 uur. Deze avond zijn er minder agendapunten te bespreken dan gebruikelijk. Daarom is gekozen voor de vorm van een koffietafel, waarin de bezoekers en sprekers elkaar op een informele wijze kunnen ontmoeten en informeren.

De agenda van het wijkplatform

1.       Opening

2.       Verslag van de bijeenkomst van 8 mei 2007

3.       Actualiteiten

·         Klankbordgroep Spoorzone

·         Peuterspeelzaal

·         Plannen Lumeijn bouw gymzaal

4.       Rondvraag

5.       Sluiting (rond 21.00 uur)

Artikel delen:

Reageer