Vastenaktie Zwolle: 40ste campagne in 2016

Zwolle – De Vastenaktie Zwolle (onder de paraplu van Vastenaktie Nederland) ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die we ondersteunen, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse.

De Vastenaktie Zwolle start in 2016 voor de 40ste keer een campagne in de veertigdagentijd tussen Carnaval en Pasen. In de afgelopen jaren zijn in Zwolle honderdduizenden euro’s door de katholieke gemeenschap opgebracht voor deze projecten.Projecten met materiele aspecten, maar ook met onderwijs, voorlichting, mensenrechten, hulp bij vastleggen van eigendommen (woning, land), krediet verlening, emancipatie vrouwen, opvang teruggestuurde asielzoekers, hulp bij klimaatveranderingen etc.

In 2016 gaat Vastenactie Zwolle naar Oeganda, naar gemeenschappen in Katakwi in het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag geworden. Mensen lijden nu honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi zijn zelfs mensen overleden.
Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met de nieuwe situatie van extreme droogte én soms extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook microkrediet en de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die door Socadido al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien.

Zie ook (like ook) iedere dag tijdens de veertigdagentijd op faceboek: Vastenaktie Zwolle

Inlichtingen: Ben Jorink tel 038 4215475 en Henk Tacken tel 06 19863297

Artikel delen:

Reageer