Onderzoek naar vervuiling voormalige stortplaats

Zoals is toegezegd aan de gemeenteraad gaat de gemeente Zwolle onderzoek doen naar de aard en omvang van de vervuiling van de voormalige stortplaats Westerveld in Aalanden. Dit actualiserend onderzoek start begin november en zal – afhankelijk van vorstperiodes – ongeveer 2 maanden duren. In januari 2008 zijn de eerste resultaten bekend. Het onderzoek zal ondermeer bestaan uit een historisch onderzoek, bijvoorbeeld door eerdere onderzoeken te raadplegen, en een veldwerkonderzoek .

In 2004 heeft de provincie in het kader van de Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS) een onderzoek uitgevoerd op de voormalige vuilstort naar de risico’s voor de volksgezondheid, ecologische risico’s en naar de verspreidingsrisico’s. Destijds zijn er geen directe risico’s voor de volksgezondheid aangetroffen.  

Artikel delen:

Reageer