Dijkwachtoefening: op zoek naar schades

Zwolle – Dijkwachters van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) oefenen op zaterdag 13 februari langs de IJssel tussen Zwolle en Deventer, de zuidkant van de Vecht en de Soestweteringen en de Nieuwe Wetering in Salland. Hierdoor raken ze vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Aan de ‘dijkentraining’ doen 300 vrijwillige dijkwachters mee. Door regelmatig te oefenen zijn de dijkwachters in noodsituaties nog beter op hun taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het draaiboek worden bijgesteld en geactualiseerd.

De oefening vindt zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters controleren de dijken op zogeheten zandmeevoerende wellen, wildschades, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook kunnen tegenkomen tijdens een werkelijke situatie van hoogwater.   

De dijkwachters lopen in drie ‘diensten’ en zijn herkenbaar aan felgekleurde jassen met het opschrift ‘Dijkwacht’. Bij elke oefeninspectie van 10 kilometer wordt de dijk zowel binnen- als buitendijks gecontroleerd. Een inspectie duurt zo’n 4 uur.

20 marathons
WDODelta heeft 870 kilometer dijken in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm en hoogwater te kunnen inspecteren, staan 650 vrijwillige dijkwachters paraat. Bij het inspecteren van alle dijken leggen deze ‘dijkencontroleurs’ gezamenlijk heel wat kilometers af. Met een afstand van 870 kilometer worden in totaal 20 marathons gelopen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Wederom wisten wij wassend, wet, weerbarstig, wildmakend, waardevol, wellustig wellend (foto) waterschapswater te weerstaan.

    De dijken in het gebied van WDODelta, zijn weer onder controle. We hebben weer wat opgestoken en wat een mooie omgeving. Aansprekend met dat vroeg-lente-achtige zonnetje. Die hele mooie grote schitterend gerestaureerde villa en die tank-barricades op de Vechtdijk. Hoe water speelt met de uiterwaarden de begroeiing daar in en roofvogels die dat schijnbaar ook wel interessant vinden.

Reageer