College Zwolle wil bijdrage voor jeugdzorg regio

Zwolle – Om waar te blijven maken dat jongeren in (de regio) Zwolle waar nodig zorg en ondersteuning krijgen, willen burgemeester en wethouders van de Overijsselse hoofdstad extra geld beschikbaar stellen voor de jeugdhulp. Zwolle denkt aan een bedrag van 640 duizend euro.

Dat bedrag is onderdeel van de regionale inzet om continuïteit in de jeugdzorg te houden en het oplopen van wachtlijsten tegen te gaan. De gemeenten in de regio Zwolle en de betrokken zorgaanbieders werken er daarnaast hard aan om de jeugdzorg effectiever en efficienter te maken. Concrete voorstellen om door innovatie en verdere samenwerking jeugdzorg op maat – voor cliënten en voor de beschikbare budgetten – te kunnen bieden moeten nog deze maand klaar zijn. De gemeenten willen op die manier zorgen dat zowel de aanbieders van jeugdzorg als de gemeenten zelf de komende jaren de zorg aan kinderen en jongeren zo te organiseren dat maximale ondersteuning geboden kan worden voor het beschikbare geld. Sinds begin 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle preventie, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. Omdat die zorg vaak op meerdere plekken in de regio nodig is, hebben elf gemeenten in de regio Zwolle gezamenlijk de organisatie rondom die verantwoordelijkheid op zich genomen. Inzet: zorgen dat jongeren de hulp blijven houden die nodig is, en tegelijkertijd samen met zorgaanbieders zoeken naar manieren om die hulp betaalbaar te houden. Dat is nodig, omdat gemeenten wel de verantwoordelijkheid maar niet de budgetten heeft gekregen die vóór 2015 beschikbaar waren voor onder meer de jeugdzorg. De landelijke TransitieAutoriteit Jeugd wil op verzoek van de regionale gemeenten en zorgaanbieders nu onderzoeken of de budgetten die in dit deel van het land door de rijksoverheid beschikbaar zijn gesteld realistisch zijn.

Om te voorkomen dat het verschil tussen het beschikbare geld voor zorg en de geleverde zorg te groot wordt hebben de elf samenwerkende gemeenten en de (honderden) zorgaanbieders voor 2015 en ook voor 2016 afspraken gemaakt om continuïteit voor de cliënten te houden. Eind vorig jaar is duidelijk geworden dat er toch meer zorg nodig was dan begroot. Dat betekent dat de gemeenten in 2016 minder geld bechikbaar hebben dan verwacht voor passende zorg. Zorgaanbieders hebben aangegeven op zo korte termijn niet minder of goedkopere zorg te kunnen bieden zonder dat cliënten daar de dupe van worden. In gezamenlijk overleg is nu besloten dat de regiogemeenten in totaal 2,3 miljoen euro gebruiken om de financiele tegenvaller op te vangen. Het Zwolse college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met die extra bijdrage – het Zwolse aandeel in het totaal bedraagt dus 640 duizend euro. De raad buigt zich daar binnenkort over. In de anderen gemeenten besluiten de diverse colleges binnenkort over de extra bijdrage. Van de zorgaanbieders wordt verwacht dat in samenspraak met de gemeenten snel concrete en efficiente plannen uitgevoerd kunnen worden die voorkomen dat de zorg meer kost dan afgesproken.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Budgetten besteedt aan Jeugbescherming Overijssel is als het gooien van geld in een bodemloze put. Er vinden maffiapraktijken plaats waarbij chantage, leugens en het aan de lopende band met voeten treden met de vigerende jeugdwet schering en inslag is. Men is op alle fronten aantoonbaar (bewijs) partijdig voor de moeder en er heerst een doofpot- en een ‘over mijn lijk mentaliteit’ die de maffia niet zou misstaan. Deze club mensen misdraagt zich aan de lopende band over de rug van minderjarigen. Deze club mensen weet dat ze juridisch nagenoeg geheel worden beschermd en zich daarom onaantastbaar wanen en misbruik maken van de macht die ze hebben (machtswellustelingen). Je kunt met deze klachten nergens terecht. Deze instantie reageert niet eens op klachten die worden ingestuurd. Wat er achter de deuren van deze instelling gebeuren kan het daglicht werkelijk niet verdragen!! Ik luid de noodklok!! Ik verzoek de butgemeester mij uit te nodigen zodat ik hem kan laten zien wat hier met gemeenschapsgeld gebeurt. Nogmaals het us schokkend en weerzinwekkend.


    ⚠️ Meld

Reageer