Leerlingen JenaXL treden op als raadsleden

Zwolle – Zo’n 20 leerlingen van JenaXL spelen op 16 februari in de raadszaal van het stadhuis van Zwolle het Democratiespel. Tijdens de democratiespel kruipen ze in de huid van een raadslid en gaan ze een beslissing nemen over een (fictief) voorstel van het college van B en W over openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

Raadslid voor even wethouder
Oswald van Dam (D66) en Britt Jurgens (fractie Jurgens) treden tijdens het spel op als wethouders. Dit Democratiespel duurt van 13:00 uur tot 15:00 uur. Het Democratiespel wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Zelf politiek ervaren
De provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en ProDemos vinden het belangrijk om (jonge) inwoners meer te betrekken bij de democratie en hen zelf te laten ervaren hoe politieke beslissingen worden genomen. Hiervoor hebben zij samen het Democratiespel ontwikkeld. Een Democratiespel kan zowel in het provinciehuis in Zwolle als in gemeentehuizen worden gespeeld.

Met het project Overijssel doet mee! bereikt de provincie Overijssel jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.

Meer informatie is te vinden via www.overijsseldoetmee.nl/democratiespel

Artikel delen:

Reageer