Donaties voor Groen Plein Vrije School

Zwolle – Vrije School Michael krijgt een nieuw, Groen Plein voor alle kinderen op school en in de wijk! Een uniek plan waarbij ook het wijkbeheer is betrokken bij het ontwerp en de uitvoering. Het wordt een uitdagend, educatief en groen plein. Een plein dat uitnodigt om te spelen, waar de seizoenen direct beleefbaar zijn en waar het groen en wat daarin leeft zich kan ontplooien.

vrije_school_plein_2016_02_16_5105.jpg

Dinsdagochtend was er een donatie van €1000,00 met een feestelijk tintje voor de vernieuwing van het plein achter de school. De kinderen hebben met karweitjes een bedrag van €563,05 verdiend en in de pot gestopt.

vrije_school_plein_2016_02_16_5116.jpg

vrije_school_plein_2016_02_16_5110.jpg

vrije_school_plein_2016_02_16_5091.jpg

De school wil een plein realiseren dat ten goede komt aan een blijvend grote groep kinderen, dat gezondmakend werkt, geïntegreerd is in de wijk en bijdraagt aan vergroening van de stad. 

Een aantal fondsen en donaties zijn al binnen:
€250,- Belas
€4250,- VSB Fonds
€1000,- Subvention Fonds

Ontwerp Groene Plein

Samenwerking
De gemeente Zwolle heeft de twee aangrenzende perceeltjes met bomen en struiken ter adoptie afgestaan om te betrekken bij ons plein. Landschap Overijssel heeft ons nieuwe plein op voorhand geadopteerd en zal jaarlijks excursies verzorgen op hun eigen natuurterrein. Het snijden van de wilgentenen voor hutten en tunnels zal door hen verzorgd worden. Het tuinarchitectenbureau ‘Tuinen van Geerdink’ uit Neede (Gelderland) zal dit plein met ons realiseren. Zij hebben veel ervaring met het inrichten van groene pleinen en met het begeleiden van vrijwilligers. In co-productie met bureau Twinting10 is het huidige ontwerp tot stand gekomen.

Betrokkenheid kinderen en ouders
Kinderen en ouders zijn volop betroken bij de ontwikkeling van dit mooie, nieuwe plein. Hun ideeën en wensen zijn meegenomen in het ontwerp en ouders en medewerkers werken samen in een projectgroep. Ook met de financiële realisatie helpen de kinderen door zelfbedachte acties, zoals heitje voor karweitje, een groene markt en een sportieve sponsorloop in de wijk.

Zelf doen
Komende winter wordt in de handvaardigheids- en tuinbouwlessen een start gemaakt met het plein. Kinderen gaan wilgentenen snijden en de eerste hutten vlechten, nestkasten en insectenhotels bouwen, boomstammen schillen en ontwerpen maken voor een mozaïek in het buitenklaslokaal.

Het is de bedoeling dat in het vroege voorjaar wordt begonnen met het grote werk. Het (grond)werk met machines wordt uitbesteed, voor het handwerk is een grote groep ouders, naast de bestaande tuingroep, bereid mee te werken aan de aanleg onder leiding van de architect. Zo veel mogelijk elementen van het oude plein worden hergebruikt, zoals de tegels, het duikelrek en de tafeltennistafel.

Gezondmakend
Uit onderzoek (Alterra – 2007, van den Berg e.a.; VU Amsterdam/Hogeschool Leiden/Veldwerk Nederland – 2013, Maas e.a.) is gebleken dat bij groene speelpleinen het speelgedrag gevarieerder wordt, de lichamelijke activiteit toeneemt, de concentratie achteraf beter en blijvender is en er sprake is van zachte fascinatie: de aandacht wordt vanzelf getrokken naar natuurverschijnselen.

Fondsenwerving
Een Groen Plein realiseren is kostbaar. De school heeft de kosten voor het ontwerp op zich genomen en zo veel mogelijk materialen zullen hergebruikt worden. Een aantal gevelde bomen uit de wijk zullen een herbestemming vinden op ons plein als klimboomstam. Door de vele ouderhulp hoeft alleen het grote machinewerk uitbesteed te worden. De kinderen dragen ook zelf hun steentje bij met wervingsacties. Voor het overige benodigde geld zijn een aantal fondsen aangeschreven, waaronder het Oranje Fonds, Jantje Beton, Triodos Foundation, VSB Fonds en het Hervormd Weeshuis Zwolle.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Een financiële bijdrage kan gestort worden op NL56 TRIO 0390 3408 04 t.n.v. Stg Vrije School Zwolle, o.v.v. bijdrage Goene Plein; of neem contact op met de werkgroep via info@vrijeschoolzwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer