Moderne Devotie mogelijk op werelderfgoedlijst

Zwolle – De ChristenUnie in Overijssel wil moderne devotie ook op de werelderfgoedlijst. Samen met het CDA en de SGP heeft de provinciale fractie van de ChristenUnie daartoe een motie ingediend, welke is aangenomen. De ChristenUnie wil dat GS zich gaat inspannen om het gedachtegoed van de Moderne Devotie op de werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen.

In Deventer en Zwolle hebben Geert Grote en Thomas a Kempis in de late Middeleeuwen deze devotie beweging op gang gebracht en er wereldwijd belangstelling voor gekregen. Niet voor niets is het boek ‘Navolging van Christus’ (Imitatio Christi) een van de meest verkochte boeken aller tijden. De moderne devotie is echter niet alleen een spirituele beweging, maar heeft ook gezorgd voor vernieuwing van het gemeenschapsdenken en gaf als culturele beweging een enorme impuls aan de steden Deventer en Zwolle.

 

Nog vorige week voerde gedeputeerde Van Hijum een vurig pleidooi voor de Moderne Devotie ook waar het gaat om vrijheid van geweten en bakermat van de westerse beschaving. Die handschoen moet dan ook maar opgepakt worden vindt fractievoorzitter Westert van de ChristenUnie. Hij komt daarom in navolging van de gemeenteraad van Zwolle met een motie om de moderne devotie op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Bovendien wil hij dat de IJsselacademie en het Historisch Centrum Overijssel beter worden betrokken bij de Moderne Devotie, zodat we het gedachtengoed prominenter kunnen meenemen in Overijssel.

De ChristenUnie Overijssel heeft vorig jaar de Moderne Devotie Award ingesteld. De Overijsselse fractie heeft het plan om deze medio maart voor de tweede keer uit te reiken. Vorig jaar ging de eerste award naar de pleitbezorger bij uitstek voor deze beweging, Mink de Vries.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De Moderne Devotie is een heel goed thema om het cultuurbezit van Zwolle een extra dimensie te geven. Er zou een informatie centrum voor Moderne Devotie in de Fraterhuizen (gesticht door Geert Groote) moeten komen.


    ⚠️ Meld

Reageer