“Nog geen conclusies kruispunt de Dobbe”

Wat betreft de nieuwe verkeerssituatie bij het veelbesproken kruispunt de Dobbe in de Aa-landen wordt als uitgangspunt genomen, dat de huidige maatregelen zullen worden geëvalueerd. Dat laat het college in Zwolle weten na vragen van D66. Mocht uit de evaluatie blijken dat de maatregelen niet het gewenste effect hebben, dan is het college bereid aanvullende maatregelen te overwegen.

B&W zegt op de hoogte te zijn van de doorstroomproblemen op de piekmomenten. Ze zijn door diverse belanghebbenden daarover benaderd en hebben ook zelf direct na het gereed komen van de aanpassingen observaties laten uitvoeren. Zoals beloofd zullen ze de maatregelen na enkele maanden in overleg met de belanghebbenden evalueren. De evaluatie zal naar verwachting met name worden uitgevoerd door observaties, omdat harde ongevallencijfers pas na lange tijd beschikbaar komen. Daarop wil B&W niet wachten, mede ook omdat de harde cijfers niet alleen bepalend zijn voor de te maken keuzes. Het college vindt het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. “Het kost enige tijd voor verkeersdeelnemers om te wennen aan een nieuwe situatie. Wij hebben ook geconstateerd dat niet iedereen zich houdt aan de nieuwe verkeersregels. Een aantal mensen rijdt tegen het verkeer in, wat leidt tot extra stagnatie. Hiertegen wordt momenteel opgetreden door de politie”, zegt het college. Mocht uit de evaluatie blijken dat de aanpassing niet het gewenste resultaat heeft gehad, dan is het college bereid om met de betrokkenen te kijken naar gewenste maatregelen.

Artikel delen:

Reageer