Strenger handhaven bij geluidsoverlast events

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft een duidelijke en praktische werkwijze opgesteld om voor het meten en handhaven van de geluidsnormen bij evenementen. Praktisch, omdat Zwolle inzet op bruisende publieksevenementen. Duidelijk omdat de gemeente het belangrijk vindt dat werk wordt gemaakt van hanteerbare normen en een scherp handelingsperspectief bij de aanpak van geluidshinder. Met deze nieuwe uitgangspunten ontstaat een afgewogen methode om geluid te meten en is duidelijk wanneer opgetreden wordt tegen overlast. Op deze manier geeft de gemeente invulling aan de in de evaluatie beschreven balans tussen reuring en rust. Het nieuwe handhavingsbeleid en meetprotocol bij evenementen komen voort uit de evaluatie afgelopen jaar van het Zwolse evenementenbeleid.

hardshock-3.jpg 

Verantwoordelijk wethouder René de Heer: “Als stad met een grote regiofunctie kennen we een aantal goedbezochte publieksvenementen. Dat zorgt vaak voor ‘lusten’ en soms ook voor ‘lasten’. Over de overlast die sommige evenementen opleveren is de afgelopen periode veel te doen geweest. Als gemeente vinden wij het belangrijk te luisteren naar al die – vaak verschillende – belangen. Bij de evaluatie van ons beleid vorig jaar is naar voren gekomen dat de wijze waarop we handhaven en meten goed uit te leggen moet zijn. Daarom hebben we daarvoor nu nieuwe uitgangspunten vastgesteld. De uitgangspunten lopen vooruit op de toegestane geluidsnormen bij Zwolse evenementen. De Heer: “De komende periode zullen we op basis van alle onderzoeken en gesprekken die gehouden zijn nog een aantal duidelijke en praktische voorwaarden waaronder evenementen gehouden kunnen worden formuleren. Het gaat dan met name om de locaties voor evenementen en de toegestane geluidsniveaus.”

Afspraken
Zwolle houdt organisatoren van evenementen verantwoordelijk voor het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden voor hun festival, waaronder ook de geluidsniveaus. De gemeente spreekt de organisatoren bij de voorbereiding en tijdens de evenementen aan op deze verantwoordelijkheid. Wanneer binnen een tijdspanne  van tien minuten meerdere keren overschrijdingen worden gemeten en een organisator daar zelf geen actie op onderneemt, kan de gemeente als toezichthouder handhavend optreden.
Verantwoord
Belangrijke uitgangspunten die voortaan gelden voor de geluidsmetingen rond evenementen in Zwolle zijn:
Bij de meetresultaten wordt  een ‘meet- en rekenonnauwkeurigheid ’ van 1 dB toegepast.  Dit is een juridisch verantwoorde marge.
Meetresultaten, met een decimaal achter de komma, worden worden – als het getal achter de komma 5 is – afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Een meting van 91,5 dB wordt dan afgerond naar 92, een meting van 90,5 naar 90. Deze NEN 1047-norm is eveneens juridisch verantwoord.
Veranderingen in de windsnelheid worden niet verrekend in de metingen.
Onbemande geluidmeetapparatuur meet over 1 minuut de waardes. Al eerder is deze tijdeenheid vastgesteld voor metingen bij  evenementen aan de Wijthmenerplas.
Naast deze uitgangspunten kunnen omwonenden tijdens evenementen contact zoeken met toezichthouders van de gemeente, zodat meteen geïnventariseerd kan worden wat de aard van de overlast is en afspraken gemaakt kunnen worden welke actie daarop volgt.
Contact
De afgelopen periode is er veel contact geweest tussen belanghebbenden, met name omwonenden van evenementenlocaties en -organisatoren en de gemeente.
Artikel delen:
Reacties 10
 1. Jammer dat de Gemeenteraad het belangrijker vindt de eisen van een klein, klagend clubje in te willigen dan het idee hoog te houden dat er in Zwolle voor iedereen ruimte is.

  Ik kan het organisatoren niet kwalijk nemen als ze op zoek gaan naar lokaties elders dan in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 2. Hoort dat bij die scene zo’n masker voor je gezicht?
  Sluit ook meteen je gehoor af zie ik, misschien dat de bezoekers het zelf al oplossen op die manier.;)


  ⚠️ Meld

 3. Terecht. Ik werk wel eens in nachtdiensten dus overdag moet er geslapen worden en dat kan niet met feesten op asociaal geluidsniveau boven de norm.


  ⚠️ Meld

 4. Volgens mij is er net een Stadsvisie 2030 gepresenteerd waarin staat dat vooral ook voor jongeren de stad aantrekkelijker moet worden, met meer activiteiten.

  Dan staat deze berichtgeving natuurlijk haaks op de doelstelling en zal er wel weer een interessant praatje worden gehouden dat er genoeg ruimte blijft voor de evenementen enz., maar de eerste (negatieve) veranderingen van evenementen die elders hun heil vinden zijn al zichtbaar, dus ik vrees het ergste voor de evenementen in Zwolle voor de komende jaren.

  N.B. Dit bericht in De Stentor is ook een sprekend voorbeeld en zeer te betreuren: “Danceliefhebbers zijn in verwarring. De ‘early bird’-kaartverkoop voor het Wildness Festival dat op 4 juni plaats zou moeten vinden bij de Wijthmenerplas in Zwolle, is tot nader order uitgesteld. Rob Teitsma van het organiserende Bureau Tas is echter onbereikbaar voor commentaar. Zijn bedrijf worstelde vorig jaar bij Wildness met de strengere geluidsnormen.”


  ⚠️ Meld

 5. Met een beetje minder hard geluid en een beetje minder dikke basgeluiden is een festival ook nog steeds wel leuk om naartoe te gaan. Als mensen geadviseerd wordt om oordoppen in te doen om het risico op gehoorschade te beperken is wat minder hard volume zeker aan te raden. Een beetje middelen en iedereen is tevreden.
  Het gaat ook niet om een eenmalig iets maar zo in het voorjaar is er bijna wekelijks of 2 wekelijks wel ergens in de stad iets. Goed om hier duidelijke afspraken over te maken en ook eens te gaan handhaven.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.