Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden

Zwolle – De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Dat doen ze onder andere op grond van signalen vanuit de Zwolse samenleving.

Vanwege het vertrek van enkele leden is de Participatieraad op zoek naar nieuwe leden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een groot, relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En met een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Leden gaan deel uitmaken van een groep van vijftien betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzetten voor de inwoners van Zwolle. De raad vraagt van u of u ongeveer 10 uur per week beschikbaar bent voor het vrijwilligers werk. Leden van de Participatieraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Gevraagd wordt:
·       U bent een betrokken inwoner van Zwolle die op persoonlijke titel spreekt.
·       U denkt vanuit cliënt- en burgerperspectief: Hoe pakt gemeentelijk beleid uit voor Zwolse inwoners?
·       U heeft affiniteit met één of meer van de hierboven genoemde aandachtsgebieden.
·       U kunt goed luisteren, constructief meedenken en u respecteert de inbreng van anderen.
·       U heeft geen belangen die strijdig zijn met het lidmaatschap van de Participatieraad.
Vragen en reageren
Wilt u meer weten over onze raad? Kijk dan www.participatieraadzwolle.nl of onze Facebookpagina.
Wilt u meer weten over de vacature? Belt u dan met de secretaris van de Participatieraad: Joep van der Heijden, telefoonnummer 06 46 15 71 89.
Heeft u belangstelling om deel uit te gaan maken van de Participatieraad? Stuur dan uiterlijk 5 maart uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar info@participatieraadzwolle.nl.
Gesprekken met kandidaten vinden plaats op 15 en 17 maart aanstaande.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer