Lezen en schrijven stimuleren met Wet Taaleis

Zwolle – Maandag 22 februari debatteerde de gemeenteraad over de Wet Taaleis. De Wet Taaleis houdt in dat iedereen Nederlands moet beheersen om in aanmerking te komen voor een uitkering. D66 wil dat de wet op een positieve manier ingezet wordt. Om mensen kansen te geven en te helpen. Naar schatting zijn er in Zwolle jaarlijks 500 laaggeletterde bijstandsontvangers.

Martin Bleijenburg van de D66-fractie in Zwolle heeft meerdere laaggeletterden gesproken: "Het is aangrijpend om te horen hoe ze zich eerst afgesneden voelden van de rest van de wereld en hoe dankbaar deze mensen zijn dat ze via de taal weer kunnen meedoen." Martin vroeg het college om niet alleen curatief te werk te gaan, maar ook preventief, door lezen en schrijven in gezinnen met jonge kinderen te stimuleren. Wethouder Vedelaar heeft toegezegd deze waardevolle suggestie te zullen meenemen in de toepassing van de Wet Taaleis.

Ook benadrukte Bleijenburg dat de gemeente er niet vanuit kan gaan dat mensen met acht jaar basisonderwijs goed geletterd zijn. Ook onder deze groep komt laaggeletterdheid voor en D66 wil hen dus niet uitsluiten van deze regeling.
Helaas is er ook een -gelukkig kleine- groep die eigenlijk helemaal niet zit te wachten op ondersteuning. D66 vindt dat zij de taaleis mogen opvatten als een aansporing met dwingend karakter. Als deze mensen de taal echt niet willen leren, dan is dat hun verantwoordelijkheid en kunnen zij wat D66 betreft passende sancties tegemoet zien.
Artikel delen:

Reageer