Binnenkort weer aanslagbiljet op de mat

Zwolle – Op 25 februari 2016 valt voor de inwoners van Zwolle het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting van GBLT op de mat. Zowel de belasting voor gemeente als voor waterschap staan, waar mogelijk, op één biljet.

Zwollenaren die willen weten hoeveel het jaarlijks scheelt wanneer hun WOZ-waarde verandert kunnen de lokale lastenmeter raadplegen. Met deze tool kunnen inwoners en bedrijven voor zichzelf zien wat een wijziging van de woonlasten voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke belastingen. Daarnaast kunnen deze woonlasten vergeleken worden met andere (regio)gemeenten. Deze tool is alleen bedoeld om inzicht te krijgen, men kan via deze tool geen invloed uitoefenen op hun WOZ-waarde. Eventueel bezwaar kan men via de normale bezwaarprocedure, zoals vermeld op het aanslagbiljet, indienen. De lokale lastenmeter is te vinden op https://www.zwolle.nl/woonlastenmeter

WOZ-waarde huurwoningen op aanslagbiljet
Vanaf 1 oktober 2015 is een nieuwe Woningwaarderingsstelsel in werking getreden. Dit nieuwe stelsel zorgt dat de maximale huurprijs van zelfstandige sociale woningen wordt beinvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de woning telt voor 25% mee in deze berekening en staat daarom op de belastingaanslag 2016. Meer informatie staat op www.gblt.nl

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Mijn bezwaarschrift over de aanslag WOZ van 2015 is tot op heden niet in behandeling genomen door het GBLT. Verzoeken om informatie hierover worden door de GEMEENTE noch door de GBLT beantwoord.
    Uitbesteden van belastinginningen aan civiele bedrijven geleid door ex ambtenaren leidt niet altijd tot verbetering.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.