GL: meer vluchtelingen op kleinere opvangplekken

Zwolle – De fractie van GroenLinks denkt dat Zwolle wel meer vluchtelingen kan opvangen dan 800 mensen. Die kunnen volgens de partij beter worden gehuisvest op verschillende plekken in de stad. Voor vluchtelingen zelf zijn kleinere centra menselijker. Bovendien pleiten veel Zwollenaren voor meer spreiding. Daarom wil GroenLinks serieus onderzoeken of dat daadwerkelijk mogelijk is.

Fractievoorzitter Patrick Rijke: "Voor GroenLinks staat de menselijke kant voorop in het vraagstuk over de opvang van vluchtelingen. Voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld, is het niet goed in grootschalige opvangcentra bij elkaar te moeten leven." Als asielzoekers meer verspreid over de stad wonen, kunnen zij bovendien een stuk makkelijker inburgeren in de Zwolse samenleving. "Vanaf de eerste dag komen ze dan als vanzelf in aanraking met buurtgenoten en met de gang van zaken in onze stad," aldus Rijke. Buurtbewoners krijgen er bij meer gespreide vluchtelingenopvang ook steeds maar een beperkt aantal buren bij. "Ook voor hen is de opvang zo makkelijker in te passen." De inzet van meer gebouwen die toch leeg staan of terreinen die nu braak liggen, maakt het volgens GroenLinks ook mogelijk mensen op kleinere schaal op te vangen dan in een traditioneel AZC.

In het plan van B&W en het COA voor een azc op de plek van het Waterschapskantoor worden daar volgend jaar eerst 600 en een jaar later in totaal 800 vluchtelingen opgevangen. Sinds dat plan in januari bekend werd gemaakt, hebben veel organisaties en mensen in de stad net als GroenLinks geopperd dat het beter is om mensen te huisvesten op kleinere locaties verspreid over de stad. Kort geleden hebben zowel staatssecretaris Dijkhoff als het COA na oproepen van burgemeesters, de VNG en de nationale politie laten weten open te staan voor kleinere opvanglocaties.
 
Bij de zoektocht naar geschikte locaties in Zwolle is totnogtoe steeds uitgegaan van een ondergrens van 600 asielzoekers. Kleinere plekken zijn dus vorig jaar automatisch helemaal buiten beeld gebleven. Daarom vraagt GroenLinks B&W om aanvullend onderzoek te doen naar alternatieve opvangmogelijkheden.
 
De planning is dat de gemeenteraad half april een beslissing neemt over de komst van een azc. Rijke: "We hebben dus de tijd om te bekijken wat er verder zoal mogelijk is in de stad. Wie weet komen we verspreid over de stad dan zelfs wel op een hoger totaal dan 800 uit.  Zwolle is er gastvrij genoeg voor. Dat bleek vorig jaar wel toen veel Zwollenaren zich inzetten om de vluchtelingen die in de noodopvang zaten, wegwijs te maken in de stad."
 
De fractievoorzitter haalt de woorden van landelijk partijleider Jesse Klaver aan: "Laten we realistisch zijn. Je draait mensen een rad voor de ogen als je zegt dat er minder vluchtelingen komen. We kunnen het wel beter organiseren."
Op de korte termijn moet Zwolle misschien nog wel noodopvangplekken inrichten. En zit er wellicht ook niets anders op dan – al dan niet voorlopig – een wat groter centrum in gebruik te nemen. "Maar we willen uiteindelijk kiezen voor de meest menselijke oplossing."
Artikel delen:
Reacties 51
 1. Ik wil dhr. rijke uitnodigen om op zaterdagmorgen over de markt te lopen, en dan eens even te kijken hoeveel Nederlanders er nog lopen tussen de buitenlanders. Wanneer is genoeg genoeg?


  ⚠️ Meld

 2. @Coen65 Dat zijn allemaal mensen die u op zaterdagochtend op de markt ziet lopen, ongeacht hun afkomst van Molukse, Chinese, Marokkaanse, Friese, Turkse of wat voor origine dan ook. Ik begrijp uit uw verhaal dat u 75 jaar terug in de tijd wil en het zuivere Arische ras prefereert?


  ⚠️ Meld

 3. Nee, hoor Erich, Beetje jammer dat je mij meteen voor Nazi uitmaakt. Zie alleen de cultuur waarin ik ben opgegroeid in hoog tempo verdwijnen. Ga eens kijken naar de gevangenissen en werkelijke criminaliteitscijfers en de verdeling van uitkeringen. Ja hoor nog steeds allemaal mensen, alleen de verhouding halers en brengers in deze maatschappij is ernstig aan het kantelen. En huidskleur is daar niet evenredig over verdeeld of wel?


  ⚠️ Meld

 4. Coen heeft klaarblijkelijk moeite met het feit dat de wereld nu eenmaal in ramp tempo globaliseert en dat het oude straatbeeld als gevolg van die ontwikkeling ook verdwijnt. Zeuren dat er nu veel mensen met een ander kleurtje op de markt rondlopen is je reinste bekrompenheid. In tegenstelling tot krampachtig vasthouden aan een failliet en onrealistisch wereldbeeld kunnen we met zijn allen beter zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk zullen we een manier moeten vinden om met elkaar om te gaan.

  En Henkies, er is niets mis met een ‘gelukszoeker’. De ‘pursuit of happiness’ dat zo mooi wordt beschreven in de Amerikaanse constitutie is een onvervreemdbaar recht van de mens


  ⚠️ Meld

 5. Filosoof en Erich, zeg eens eerlijk, hebben jullie een uitkering? Ik niet, ik werk elke maand weer hoeveel loonbelasting ik voor andere dien te betalen. En nee, ik ben niet bereid om hun geluk te moeten financieren. Ik zie liber dat mijn geld naar bijvoorbeeld de ouderenzorg gaat. Je weet wel, mensen die dit land hebben opgebouwd en nu vrijwel geen verzorging meer krijgen. En als ik dan voor mijn mening uit kom, wordt ik meteen door links uitgemaakt voor nazi. Kijk een naar Berlijn hoe daar nu al hele wijken niet meer toegankelijk zijn voor de plaatselijke bewoners. Kijk naar Keulen, kijk naar Bremen, Parijs. Maar in jullie ben ik een nazi als ik het daar over heb. Voor wat jullie betreft, einde discussie. Verkiezingen komen er aan!


  ⚠️ Meld

 6. Coen65, Ook ik behoor tot de groep hardwerkende Nederlanders die opdraait voor het inkomen van 83% Nederlanders en 19% niet-Nederlanders die een bijstandsuitkering ontvangen. Ik voel mij bevoorrecht dat ik niet in die situatie zit. En helemaal bevoorrecht dat ik kan wonen in het land waarin ik geboren ben. Ik hoef niet op de vlucht voor oorlog of geweld. De toekomst zie ik somber in nu het nationalisme in Nederland aanwakkert en de groep rechtsextremen steeds harder schreeuwt en naast vluchtelingen en emigranten ook alle andersdenkenden de mond wil snoeren.
  Ik begrijp Menno ter Braak steeds beter. Als dit Nederland wordt is het niet mijn Nederland meer.


  ⚠️ Meld

 7. ” die opdraait voor het inkomen van 83% Nederlanders en 19% niet-Nederlanders”
  Met 102% landgenoten durf ik nu toch wel te stellen “vol is vol!”

  Gekheid natuurlijk, in nederlandzijn er veel grotere problemen dan immigranten en asielzoekers en toch raakt iedereen daar zo opgefokt over.


  ⚠️ Meld

 8. discusie genoeg ik vind dat de scholen,zienhuis,en vooral het ronald mac donaldhuis beschermt moet worden daar zitten ouders van zieke kinderen niet op 800 man te wachten die willen rust  ⚠️ Meld

 9. Vincent, die vrijheid waar jij het over hebt wordt juist bedreigd door wat we naar binnenhalen. Daarnaast: merkwaardig om islamcritici als rechtsextremisten te betitelen. Waarom kies je daarvoor?


  ⚠️ Meld

 10. Probeer niet opeens als redelijk over te komen, jesse zwolle. Jij bent toch degene die mensen met een andere overtuiging “landverraders” noemt? Jij bent toch de persoon die elk negatief bericht over een moslim breed uitmeet en voorziet van generalistisch commentaar over alle moslims? Jij bent toch een persoon die stelselmatig roept dat het geld wat aan de vluchtelingen wordt besteed ten koste gaat van “onze” ouderen en armen? Je creëert toch graag tegenstellingen tussen groepen?
  Ik zie jouw opvattingen als rechtsextreem.
  Abouali, moet natuurlijk 17% zijn.


  ⚠️ Meld

 11. Dus als je verschillende tussen groepen benoemt, het opneemt voor armen en ouderen en feiten benoemd dan ben je rechtsextreem. Heel, heel merkwaardig dit. O ja, welke religie wil andersdenkenden de mond snoeren? Desnoods door geweld? Ook in jouw land. En ons omringende landen. Of mag dat niet benoemd worden en ben JIJ degene die andersdenkenden de mond wil snoeren??


  ⚠️ Meld

 12. In gewoon Nederlands heet dit draaien, verdraaien en jij-bakken, jesse. Jij komt niet op voor ouderen en armen, maar gebruikt hun ellende om tegenstellingen tussen groepen minderbedeelden te creëren. Jij snoert andersdenkenden de mond door ze “landverraders” te noemen. Je kunt je bekende riedeltje wel weer afdraaien om niet te hoeven reageren op mij, maar dat is erg doorzichtig.


  ⚠️ Meld

 13. Wacht even Vincent. Ik stelde om 17.14 een inhoudsgerichte vraag over een reactie van jou. Jij ging de inhoud toen uit de weg en reageert direct op mij als persoon. Dat mag, geen probleem. Maar…wil je mij dan niet verwijten dat IK degene ben die draait en jijbakt? En waarom kies jij ervoor om mijn intenties over ouderen en armen te associëren met rechts extremisme? Ik vind dat een nogal merkwaardige reflex, wat maakt dat je zo gevoelig reageert?


  ⚠️ Meld

 14. Het zijn precies de mensen als jij die me Ter Braak beter doen begrijpen, jesse. Ik heb beroepsmatig veel gereisd. Veel landen gezien, gesnoven aan culturen, mensen leren kennen. Oost west, thuis best, gold ook voor mij. Ik zie Mijn Nederland in rastempo veranderen. Mijn Nederland, land van de nuchtere mensen, land van de verdraagzaamheid, land van de vrijgevigheid en land waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. Nu wordt je voor “landverrader” uitegmaakt wanneer je opkomt voor die waarden.
  Nederland steeds meer een land waarin mensen tegen elkaar worden opgehitst, waar een discussie niet mogelijk meer is omdat extreme standpunten de toon bepalen. Nederland, steeds minder Mijn Nederland. Het deprimeert me. 🙁


  ⚠️ Meld

 15. Als dit Nederland wordt is het niet mijn Nederland meer.

  @Vincent: heel veel Nederlanders hebben dit gevoel. Omdat ze ervaren dat ons land haar identiteit, normen waarden en vrijheden inlevert. En tegelijkertijd wordt je als nazi of rechtsextremist bestempeld als je daar iets van zegt. Door mensen zoals jij die graag de mond vol hebben over respect en tolerantie, zolang het maar hun eigen uitleg van die begrippen is. En als iemand een andere mening heeft doe jij exact hetzelfde als dat je Jesse verwijt: schreeuwen over extremisme en de mond proberen te snoeren. Waar ben je mee bezig? Wees dan een vent en ga op de inhoud in, maar dit is zo goedkoop en van een laag niveau!


  ⚠️ Meld

 16. Wat goed dat GL dit zegt. Het is toch wel heel vreemd dat we mensen die echt uit nood vluchten niet kunnen opvangen in ons land en in Zwolle. Het zal je gebeuren: gebombardeerd, geen eten, IS-dreigingen en dan nergens mogen zijn. Ieder mens mag er zijn en heeft recht op een plekje op deze aardbol.


  ⚠️ Meld

 17. Het trieste is dat de Nederlandse identiteit, normen en waarden minder bedreigd worden door de komst van moslims dan door mensen die het allemaal graag inleveren om in een land zonder vluchtelingen en migranten te leven.
  Een inhoudelijke discussie? In reageer inhoudelijk. Niet op de punten die jesse en jij willen, maar op de achterliggende motieven. Ik ben ervan overtuigd dat het jullie helemaal niet gaat om de positie van ouderen en armen, maar dat jullie deze groepen gebruiken om een wige te drijven met nieuwkomers. En waarom ben ik daarvan overtuigd? Ik hoef alleen maar het stemgedrag van jullie partij in de Tweede Kamer te bekijken. Niks sociaals aan.
  En voor de rest, geloof ik het wel met jullie.


  ⚠️ Meld

 18. Waarom zo allergisch voor de relatie die tussen jou en Wilders wordt gezien, jesse? Je standpunten komen 1-op-1 uit zijn koker. Misschien stem je wel helemaal niet, maar je opvattingen sluiten nauw aan bij de PVV. Of ben je een crypto-PVVer? Of schaam je je ervoor? Dat snap ik dan weer niet.


  ⚠️ Meld

 19. Jesse, ik reageerde als eerste op dit topic met gewoon mijn mening. Direct daarop wordt ik door links voor nazi uitgemaakt. In dit land mag links rustig stigmatiseren, als het maar met een sausje gutmensch gebeurd. En Vincent is hier door grootste stoker en opruier. Komt niet met argumenten, stigmatiseerd alleen.


  ⚠️ Meld

 20. Beste Coen65, Ik lees altijd met “veel plezier” de stukken op het weblog Zwolle en de commentaren daarop. Niemand heeft je uitgemaakt voor nazi, er is alleen gevraagd of je liever terug zou gaan in de tijd waarin een bepaald persoon inclusief een groot deel van het volk graag een bevolking zag die van vreemde smetten vrij was. Ik hoop dat jou antwoord hierop nee is.

  Voor wat betreft de ouderen die het nu zo slecht hebben en die zogenaamd ons land hebben opgebouwd. Deze ouderen hebben het meest geprofiteerd van de naoorlogse welvaart. Weinig tot geen pensioenpremies betaald, velen zijn op hun vijfenvijftigste levensjaar met de VUT gegaan. WAO en WW uitkeringen waren riant. De mensen die het land weer opgebouwd hebben zijn van een oudere generatie. De ouderen hebben het op dit moment niet slecht, alleen minder goed dan ze gehoopt hadden


  ⚠️ Meld

 21. En ja hoor, wederom wordt een fatsoenlijke discussie om zeep geholpen door xenofoben als Jesse en Coen. Welke normen en waarden verdedigen jullie eigenlijk? Die van “bezorgde Nederlanders” die gemeenteraadsleden en vluchtelingen bedreigen? Persoonlijk schaam ik mij voor dat wangedrag.


  ⚠️ Meld

 22. @leonardo, als mij gevraagd wordt of ik 75 jaar terug wil naar het zuivere Arische ras, mmmmmmmm ja dat vat ik dan wel op dat ik voor Nazi uitgemaakt wordt. En in plaats van mij persoonlijk aan te vallen, reageer eens op CBS statistiek. Kom een met argumenten. Is het geen signaal voor je dat er hele grote groepen in Zwolle zijn die niets van gelukszoekers moeten hebben? Is dat geen signaal voor jou. Gutmenschen hebben we genoeg.


  ⚠️ Meld

 23. Dat is wel een beetje het probleem van @Coen65. Hij heeft geenstijl als ultieme bron, ook al worden daar continu de feiten in een bijzondere, lees verkeerde, context geplaatst. Ongenuanceerd en tendentieus, maar dat zeggen ze zelf ook. De termen Gutmensch en gelukszoekers zijn daar ook een mooi voorbeeld van. Misschien niet zo kwetsend als nazi, maar zeker bedoeld om mensen in een negatief daglicht te plaatsen. Ik ben trots op Zwolle en op alle mensen die een steentje bijdragen om vluchtelingen te helpen.


  ⚠️ Meld

 24. @jasper, de aloude truck. Als de uitkomsten je niet bevallen, zeg je gewoon dat de onderzoeksdata niet klopt. Tja, zo kunnen we alle onderzoeken afschaffen he. Jammer van je, want CBS staat er toch om bekend dat ze kwalitatief erg goede onderzoeken doen.


  ⚠️ Meld

 25. Coen65

  Trek het je niet aan. Het nationaal SOCIALISME leeft nog volop. Alleen noemt het zich nu Antifa, noemt men andersdenkenden extreemrechts (wat betekent dat nu eigenlijk), en worden mensen die zelf nadenken met geweld gedreigd. Hoe bruin.moeten de hemden zijn?
  Ook worden de hier reeds aanwezige moslims alweer gebruikt als Handschartruppen.getuige de vele gewelddadigheden sinds de invasie van jonge mannen.


  ⚠️ Meld

 26. Ja jongens, net als in Amerika waar negers ook veel crimineler zijn. Heeft verder dan de huidskleur en of het geloof geen enkele andere reden.

  Ik geef een feitje, verder bemoei ik me niet met de discussie aangezien die doordrenkt is met haat.


  ⚠️ Meld

 27. Oke, terwijl Japser in paniek op zoek gaat naar bevestiging van zijn wereldbeeld pak ik even de post van Leonardo erbij:

  En ja hoor, wederom wordt een fatsoenlijke discussie om zeep geholpen door xenofoben als Jesse en Coen. Welke normen en waarden verdedigen jullie eigenlijk? Die van “bezorgde Nederlanders” die gemeenteraadsleden en vluchtelingen bedreigen? Persoonlijk schaam ik mij voor dat wangedrag.

  Kon wel een broertje van Vincent zijn, alweer een post die stijf staat van aannames. En wederom van iemand die zich zo graag profileert als tolerant en ‘open staan voor anderen’. Goed, de inhoud: een vraag: schaam jij je ook voor het wangedrag van moslims in dit land? Of ben jij er zo één die zich vooral geneert voor wat eiergooiende, en bedreigende autochtone Nederlanders doen? Dat laatste is absoluut niet goed te praten, tegelijkertijd is het niet los te zien van veel grotere problemen. Ben benieuwd waar jij je ogen voor sluit/of voor open stelt. Doe je dat selectief (japser-stijl) of realistisch?


  ⚠️ Meld

 28. @eric VD, Yep! over dik een jaar tweede kamer verkiezingen. Laat het nog maar een jaar erger en erger worden. Dat is dan de prijs die betaald miet worden, maar ik voorspel nu al een hoge opkomst. Een oud spreekwoord is dat geschiedenis zich herhaald. Links is daarvoor nu aan het zaaien. En tussen zaaien en oogsten hoef je weinig te doen. (Elke agrariër zal nu terecht over mij heen vallen, maar daar gaat het niet om, het is even om te vergelijken)


  ⚠️ Meld

 29. Ja jongens, net als in Amerika waar negers ook veel crimineler zijn. Heeft verder dan de huidskleur en of het geloof geen enkele andere reden.

  Ik geef een feitje, verder bemoei ik me niet met de discussie aangezien die doordrenkt is met haat

  Japser, twee dingen: gaat niet om huidskleur, maar om crimineel gedrag dat bewezen is. En jij geeft helemaaal geen feiten, die verdraai je en ontken je juist. Dus prima voornemen om je er niet mee te bemoeien zodra het om feiten gaat. Misschien kun je een wensdenk-alert instellen waarop je weer kunt aanhaken?


  ⚠️ Meld

 30. Ik ken m. Spieker op de kop.

  Duidelijk verhaal, toch? Alhoewel sommigen het buitengewoon irritant vinden als de waarheid benoemd wordt. Ook niet erg, maar zeg dat dan gewoon;)


  ⚠️ Meld

 31. @eric vd, je weet hoe het gaat he, in oorlog sneuvelt als eerste de waarheid. De gehele linkse vleugel zou eens de politieke peilingen in de gaten moeten houden, en zichzelf afvragen waarom ze compleet weg zakken in de peilingen. Dadelijk op radio 1, een discussie of er nog wel plaats is voor socialisme in Nederland. Ga met plezier luisteren.


  ⚠️ Meld

 32. Coen65

  De uitkomst daarvan is wat mij betreft duidelijk: weg met alle oikofobie, zgn antifascisne, cognitieve dissonantie en cultuurnarxisme. Socialisme staat aan de basis van veel ellende. Net zoals islam. En daar vindt men elkaar.


  ⚠️ Meld

 33. Doe je toch niet Japser. Je hebt je afscheid eerder aangekondigd en was toen razendsnel weer terug.Ben benieuwd of je nu wel woord houdt.


  ⚠️ Meld

Reageer