Toetsing regels op gevolgen voor vrijwilligers

Gemeente Zwolle staat model voor de verbetering de dienstverlening aan vrijwilligers. Het college van B&W heeft besloten een toetsingsinstrument in te zetten om lokale wetten, regels en beleidsvoorstellen vooraf te toetsen op gevolgen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en deze gevolgen in beeld te brengen.

Dit besluit vloeit voort uit het projectplan van het project ´Niet leuker, wel makkelijker´ waarin een aantal voornemens is opgenomen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan vrijwilligersorganisaties. Het project dient als voorbeeld tijdens een landelijke conferentie over vrijwilligerswerk.

Wet- en regelgeving brengen bedoelde maar vaak ook onbedoelde gevolgen met zich mee. Nu deze goed in kaart zijn gebracht, kunnen voorgenomen besluiten vooraf  getoetst worden. Deze vrijwilligerstoets is vooral een intern hulpmiddel, bedoeld voor de medewerkers van de gemeente Zwolle, die belast zijn met het opstellen van wet- en regelgeving en beleid.

Project ´Niet leuker, wel makkelijker´

Het projectplan ´Niet leuker, wel makkelijker´wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met SportService Zwolle, de Vrijwilligerscentrale Zwolle en MOVISIE, het landelijke kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling.

Naast de vrijwilligerstoets heeft het project een rapport opgeleverd met knelpunten, die vrijwilligersorganisaties ervaren bij het voldoen aan de wet- en regelgeving, het vergunningen- en subsidiebeleid. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen om die knelpunten weg te nemen en de dienstverlening te verbeteren aan vrijwilligersorganisaties. Met behulp van een digitaal handboek kunnen vrijwilligersorganisaties inmiddels op eenvoudige wijze voldoen aan de regelingen en beleid.

Conferentie Passie onder (regel)druk

Het project `Niet leuker, wel makkelijker´ is 1 november 2007 afgerond met een landelijke conferentie, die de commissie innovatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zwolle organiseert. De ervaringen opgedaan met het Zwolse project worden landelijk uitgerold.

Artikel delen:

Reageer