Spoor Zoeken met IVN Zwolle

Zwolle – IVN-Zwolle e.o (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) organiseert op zondag 13 maart vanaf 10.00 tot 12.00 uur een bijzondere excursie. Centraal thema is ‘Speuren naar diersporen’.

Afhankelijk van de waterstand wandelen we door de uiterwaarden en door het Engelse Werk. Een van de gidsen is werkzaam bij waterschap Zuiderzeeland als faunabeheerder. Hij zal ons mogelijk loop-, vraat- en graafsporen laten ontdekken van: bever, muskusratten, mollen, muizen, hazen en konijnen. Verder hopen we in de slikkige randen langs de waterrand sporen te vinden van eenden, ganzen en steltlopers. Na afloop zullen we heel wat te weten zijn gekomen over "het leven langs de waterkant". Verrekijker en laarzen of waterdicht schoeisel aanbevolen. De excursie is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer