Bezwaar tegen WOZ waarde niet ‘gratis’

Zwolle – Vorige week ontving u de aanslag voor de gemeentebelastingen, onder meer voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB). GBLT verzorgt dit voor de gemeente Zwolle. De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ waarde van het eigendom (gebouw en/of grond). Deze waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald. GBLT verstuurt de WOZ-beschikkingen naar eigenaren van woningen en van niet-woningen en naar gebruikers van niet- woningen. Sinds dit jaar ontvangen ook de huurders van woningen weer een WOZ–beschikking, omdat dit van belang kan zijn bij het bepalen van de hoogte van de maximale huurprijs.

Tegen de WOZ waarde kunt u bezwaar maken. Dat kunt u eenvoudig via een bezwaarschrift aangeven dat u via Mijn Loket op de website van GBLT (www.gblt.nl) kunt invullen. Kloppen volgens u de gegevens van uw eigendom niet, dan zal de taxateur een en ander eventueel ter plaatse beoordelen en corrigeren. Als blijkt dat een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ- waarde, past GBLT dat voor u aan. Gespecialiseerde bureaus en makelaars bieden aan ‘gratis’ voor u bezwaar te maken. Maar let op: het werk van deze bureaus is niet gratis. Per toegekend bezwaar brengen zij namelijk een wettelijk genormeerde onkostenvergoeding in rekening bij GBLT, die de kosten in rekening brengt bij de betreffende gemeente. Maak daarom bezwaar bij GBLT, als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Artikel delen:
Reacties 22
 1. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de gemeente een realistische onderbouwing bij de WOZ waardebepaling zou moeten voegen.

  De bewijslast ligt nu bij de bewoner en de makkelijkste weg is dan wel om een bureau in te schakelen die het lastige bezwaar maken uit handen neemt.

  Vraag: Als je als burger met succes bezwaar maakt, kun je dan ook de wettelijk genormeerde onkostenvergoeding bij de gemeente in rekening brengen?


  ⚠️ Meld

 2. De GBLT is een private onderneming die gerund wordt door ex ambtenaren welk zelf niet in staat is gebleken alle bezwaren tegen de aanslagen van 2015 op dit moment afgewerkt te hebben terwijl de nieuwe bezwaren alweer haar worden toegezonden.
  Verzoeken om informatie worden niet beantwoord.
  Controle door de gemeente en haar raad is minimaal en leidt tot onbehoorlijke toestanden.  ⚠️ Meld

 3. Een bangmakertje van de gemeente want de bureaus die het bezwaar indienen werken onder de noemer No Cure,No Pay.


  ⚠️ Meld

 4. @Kamperpoorter,

  Volgens mij snap je het niet helemaal.
  Zodra de waarde verlaagd wordt, vangt het No Cure-No Pay-bedrijfje de hoofdprijs aan onkosten. Dat bedrag staat in geen verhouding tot wat jij als burger van deze stad terugkrijgt aan belasting.

  De kosten die uitgekeerd moeten worden aan dat No Cure-No Pay-bedrijfje worden betaald uit de belastingcenten van jou en de overige burgers van de stad. De kosten die door de gemeente/GBLT gemaakt worden, worden uiteindelijk dus gewoon (via de belasting) doorberekend aan jouzelf.


  ⚠️ Meld

 5. Ik denk dat kijkdan en liatweet onder hun steen vandaan moeten komen! Verkoopprijs en WOZ-waarde hebben niets met elkaar te maken!


  ⚠️ Meld

 6. Tuurlijk kun je bezwaar maken bij GLTB maar een slager keurt toch ook niet zijn eigen vlees ?
  En op welke termijn gebeurt dat als er nog steeds bezwaarschriften van 2015 niet afgehandeld zijn ?
  Zolang de gemeente /GLTB de zaakjes niet op orde heeft is er behoefte aan private taxateurs.


  ⚠️ Meld

 7. @Willem Jansen: …hebben niets met elkaar te maken maar weet van gerenommeerde makelaar in Zwolle dat het eerste wat een (potentiële-) koper steeds weer vraagt: wat is de woz?  ⚠️ Meld

 8. Wozwaarde en marktwaarde zouden overeen moeten komen. Dus ik ben benieuwd welke gerenommeerde makelaar jou verteld heeft dat het niets met elkaar te maken heeft B.b. uit w.a.z 🙂


  ⚠️ Meld

 9. Dat is niet helemaal waar Zwollenaar01. Er zitten een aantal ficties in de wet woz. Indien je bijvoorbeeld een erfpachtcanon betaald. Wordt deze jaarlijkse erfpachtcanon maal 17 bij de woz-waarde opgeteld. De wet woz er vanuit dat je ook volledig eigenaar bent van de grond. Maak daarom bezwaar via http://www.kosteloosbezwaar.nl. Hier werken gespecialiseerde juristen en taxateurs die je al het werk uit handen nemen en de kwaliteit van het bezwaarschrift verhogen.

  H  ⚠️ Meld

 10. 1 miljoen euro vergoeding aan ??WOZ-bezwaarfabrieken?? weggegooid geld

  21-11-2013 | LAATST GEWIJZIGD: 21-11-2013 | ACTUALITEITEN WOZ

  Preken voor eigen parochie, Jacques Vugts? Je kunt hier wel reclame maken voor je eigen bedrijf, maar je hoeft niet te misleiden. De kosten die gemeenten maken wanneer ze proceskosten moeten betalen worden gewoon doorberekend aan de belastingbetaler. Wij allemaal dus. Bovendien is de kans op succes niet groter dan wanneer iemand zelf bezwaar maakt tegen de hoogte van de waardering.

  De Nederlandse gemeenten betalen jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan zogenaamde ??no-cure-no-pay?? bureaus, die indieners van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden ondersteunen.

  Onderzoek van de Waarderingskamer [PDF] naar de werkwijze van ??no-cure-no-pay??-bureaus toont echter aan dat het laten indienen van een bezwaar door een ??bezwaarfabriek?? nauwelijks tot meer succes leidt. Volgens de Waarderingskamer (toezichthouder op WOZ-taxaties) is het resultaat niet beter dan wanneer de belastingplichtigen zelf een bezwaar indienen.  ⚠️ Meld

 11. Daar heb je gelijk in Jacques. Dat lijken me echter de uitzonderingen (hoeveel mensen hebben in Zwolle met situaties als erfpacht te maken?). Dus in 9 van de 10 gevallen zullen de wozwaarde en de marktwaarde (in theorie) met elkaar overeen moeten komen.


  ⚠️ Meld

 12. Als je mijn reactie op bericht er boven goed leest Zwollenaar01 dan lees je dat ik het zelfde als jij schrijft>:(
  Even naar H.Anders haha 😀


  ⚠️ Meld

 13. Ha, het is inderdaad maar net hoe je je bericht interpreteert. Je hebt gelijk. Excuses.

  Ik hoop meneer H. Anders voorlopig nog even te kunnen ontlopen 😉


  ⚠️ Meld

 14. Het klopt inderdaad dat het bezwaar door een bureau niet gratis is, maar wat moet je anders?

  Naar mijn idee zou de gemeente / GBLT de WOZ-waarde goed moeten vaststellen!
  De bureaus werken vaak op no cure no pay en zodra het bezwaar wordt toegekend, wordt een vastgestelde onkostenvergoeding betaald door de gemeente / GBLT.
  Persoonlijk zie ik het zo dat de gemeente (c.q. GBLT) het werk niet goed heeft uitgevoerd en dat hij deskundige hulp nodig heeft van een bureau. Op zich al te belachelijk voor woorden natuurlijk dat dit via de inwoners moet.

  Overigens moet een bureau er al brood in zien, om een bezwaar in te dienen.
  Vaak hebben de bureaus veel meer inzicht in de waardebepaling van je woning dan jezelf, want je moet nogal wat informatie verzameld hebben om je gelijk te krijgen. Dit is mij al meerdere keren gebleken.
  In eerste instantie wordt een bezwaar van jezelf door de gemeente of GBLT ongegrond verklaard (ook na een hoorzitting) en als je doorzet dan haal je misschien je gelijk.

  Mijn conclusie is :
  Uit elk toegekend bezwaar blijkt dat de ambtenaren hun werk niet goed hebben gedaan.
  Voor de gemeente is het dan wel niet gratis, maar niet voor niets. De ambtenaren worden opgeleid c.q. worden geïnformeerd over de juiste toestand..  ⚠️ Meld

 15. Het blijkt wel dat veel mensen niet de juiste kennis over de WOZ hebben. Dat is begrijpelijk, maar wel jammer omdat veel mensen wel denken het te weten maar niet doen. (Ik ben al jaren WOZ-taxateur, niet in Zwolle, en weet wel hoe het zit).
  De WOZ-waarde is wel de verkoopwaarde! Maar daarvoor geldt ieder jaar een (nieuwe) peildatum. Een lagere WOZ-waarde kan inderdaad problemen bij de verkoop van je woning opleveren. De WOZ-waarde wordt nml regelmatig opgevraagd en zal vanaf dit jaar (1 oktober 2016) openbaar worden. Een koper zal hier dus rekening mee houden.

  Een NCNP-bureau (No Cure No Pay) vraagt wel degelijk geld aan de gemeente. Ze bestaan hier zelfs van! Ze weten vaak precies waar de gemeente een foutje heeft gemaakt. Ja, die komen voor, omdat ieder jaar alles opnieuw getaxeerd moet worden en niet alles meer met een vergunning gebouwd/gesloopt wordt. De gemeente is verplicht de onkostenvergoeding te betalen aan de burger (omdat hij een derde heeft ingehuurd), maar de burger heeft vaak het NCNP-bureau gemachtigd om deze kosten te innen. De kosten kunnen behoorlijk hoog op lopen per bezwaarschrift. Alleen al voor het schrijven van een (soms standaard) bezwaarschrift moet de gemeente het bureau ?? 246,- vergoeden. Voor het aanwezig zijn bij een hoorzitting komt hier nog eens ?? 246,- bovenop en als er een taxatierapport is gemaakt wordt het totale bedrag nog hoger. Deze kosten worden ‘verhaald’ op de burger zelf, doordat bijvoorbeeld het jaar erop het tarief van de OZB verhoogd wordt. Alle burgers binnen de gemeente moeten dit dus dan betalen. Tip: bel eerst met de gemeente (binnen de bezwaartermijn van 6 weken).

  Als vb uit de praktijk: Een NCNP-bureau heeft bezwaar ingediend. De waarde wordt verlaagd en dus is dan sprake van een kostenvergoeding. De gemeente vergeet de kosten van de hoorzitting en komt daar zelf achter. De gemeente herstelt de fout door de kosten te vergoeden, maar het NCNP-bureau heeft een beroepschrift ingediend, omdat in de uitspraak niet is vermeld dat de kosten voor de hoorzitting ook vergoed zullen worden. Ook al heeft de gemeente de kosten al vergoed, zij zullen ook nog de kosten voor het indienen van een beroepschrift (a circa ?? 500,-) moeten vergoeden. Totaal dus bijna (?? 246,- + 246,- + 500,-) ?? 1.000,- voor een bezwaarschrift en beroepschrift. Ik vind dat er op deze manier misbruik gemaakt wordt van het rechtssysteem. Volgens het programma Kassa (onlangs uitgezonden) is Nederland (dus de burger) ruim 7 miljoen euro kwijt aan NCNP-bureaus. Niet nodig lijkt mij.


  ⚠️ Meld

 16. Ik woon in de gemeente Zwolle. De afgelopen jaren heeft zo’n bureau twee of drie keer voor mij een WOZ-waardevermindering weten te krijgen. Ondanks het feit dat de ‘vergelijkbare woningen’ die door de gemeente gepresenteerd werden, in de verste verte niet vergelijkbaar waren! Ik woon in een appartement en het waren allemaal eengezinswoningen.
  P.S. Hoe kan ik zo’n irritant geel smoeltje hierboven uitschakelen?


  ⚠️ Meld

 17. Als je WOZ waarde met ?? 10.000 wordt verlaagd, scheelt je dat ?? 16,- om te betalen. Het WOZ bureautje vangt ?? 740,-
  Dat bedrag wordt weer verhaald op de belastingbetaler.
  Verder heb je van die ?? 10.000 verlaging weer last bij verkoop.
  Tel uit je winst!
  No cure no pay?


  ⚠️ Meld

 18. @Pjotr. Wat je zegt klopt niet helemaal. Die 16 euro waar je het over hebt is de onroerendezaakbelasting (OZB). Erg veel schelen zal dat inderdaad niet. Maar vergeet je eigenwoningforfait in box 1 niet! Vooral bij het duurdere segment maakt dat een veelhoud uit tov de OZB. Voorbeeld: een verlaging van ?? 10.000 voor woningen boven ?? 1.060.000 leidt tot een belastingbesparing in box 1 van maar liefst ?? 235! En dan is 10.000 wel echt een minimale verlaging. (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigenwoningforfait/eigenwoningforfait_berekenen/eigenwoningforfait_berekenen)

  @Zzz Die paar miljoen die alle gemeenten bij elkaar kwijt zijn staat niet in verhouding tot de totale uitvoeringskosten van de WOZ (ca. ?? 150 miljoen!). Daarnaast zijn de burgers van Nederland veel meer kwijt aan te hoge belasting als gevolg van te hoge WOZ-waarden dan gemeenten kwijt zijn aan vergoeding voor NCNP-bureaus. NCNP-bureaus houden gemeenten scherp is mijn mening en ervaring. En dat lijkt me zeker nodig!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.