Swollwacht wil handhaving binnen 30km zones

Zwolle – De fractie van Swollwacht zegt veelvuldig bezorgde geluiden te horen vanuit de Zwolse wijken t.a.v. de verkeersveiligheid. Deze geluiden richten zich bijvoorbeeld op het niet handhaven binnen de 30 kilometerzones. Vragen als "waarom doet de gemeente er niets aan dat ze hier als gekken door de straat rijden" en "moeten er eerst ernstige ongelukken plaatsvinden voordat de gemeente eindelijk actie onderneemt" komen bij Swollwacht binnen.

Daarnaast neemt Swollwacht in ogenschouw hoe lang het geduurd heeft, en hoeveel aanrijdingen er nodig waren voordat het College actie heeft ondernomen met betrekking tot snelheidsbeperkende maatregelen bij bijvoorbeeld de Belvedèrelaan. "Op 13 september 2015 hebben wij u ook vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Obrechtstraat in Holtenbroek. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat u alleen snelheidsremmende maatregelen neemt op kruispunten waar veel ongevallen gebeuren." Er moeten dus volgens Swollwacht blijkbaar eerst ongelukken gebeuren voordat het college èchte maatregelen treft. Overige maatregelen bestaan er volgens Swollwacht enkel uit, dat het college de automobilist er opmerkzaam op maakt dat in een 30 kilometerzone wordt gereden.

Swollwacht: "Bovenstaande in acht nemend, constateren wij dat wij als gekozen volksvertegenwoordigers op terrechte en bezorgde vragen van burgers over de verkeersveiligheid in hun wijk geen goede antwoorden kunnen geven, omdat het College blijkbaar alleen adequate maatregelen achteraf wenst te nemen! Er moet blijkbaar dus eerst iets gebeuren….!"
 
Swollwacht keurt de passieve beleid op het gebied van de verkeersveiligheid in de stad ten zeerste af!
 
De fractie van Swollwacht wil daar de volgende – ex artikel 45 – vragen over stellen.
 
1. Wat vind u ervan dat gekozen volksvertegenwoordigers op terechte en bezorgde vragen van inwoners geen goede antwoorden kunnen geven omdat u als College stelselmatig verzuimd om binnen de 30 kilometerzones adequate verkeersveiligheidsmaatrelen te nemen en te handhaven?
2. Bent u het met ons eens dat dit antwoord niet bevredigend is en evenmin bevorderend is voor het vertrouwen dat onze inwoners moeten (zouden kunnen) hebben in de gemeente?
3. Deelt u onze bezorgdheid hierover?
4. Vindt u dat de inwoners van Zwolle een eigen verantwoordelijk hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid in hun wijken?
5. Zo ja, kunt u aangeven waaruit die verantwoordelijkheid precies bestaat en op welke wijze u dit met de inwoners van Zwolle gecommuniceerd heeft of gaat communiceren?
6. Waarom neemt u geen snelheidsremmende maatregelen- en waarom handhaaft u niet in 30 kilometerzones?
7. Wilt u uitgebreide informatie over het gemeentelijk beleid in het kader van 30 kilometerzones publiceren op de gemeentelijke website, zodat het voor de inwoners van Zwolle volstrekt duidelijk is hoe de gemeente hiermee omgaat? Zo nee, waarom niet?
 
Namens de fractie van Swollwacht,
William Dogger

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Als ze dan toch extra snelheidscontroles zouden gaan invoeren, controleer dan ook direct eens op de max van 60 km/u op De Doornweg (in gemeente Zwartewaterland: Verkavelingsweg).
  Hier ben je als fietser regelmatig ook je leven niet veilig.


  ⚠️ Meld

 2. @arianne,
  Helemaal mee eens. Veilig fietsen richting Genne is er niet bij. Geldt overigens ook voor Kuyerhuislaan/Herfterlaan. Als die busjes naar de Ambelt bijvoorbeeld.


  ⚠️ Meld

 3. Handhaven zou uiteraard niet nodig moeten zijn. Maar als je iets in de wet vastlegd moet het gehandhaafd worden. Of het nou vuurwerk of te hard rijden is.


  ⚠️ Meld

 4. Kunnen ze dan eens beginnen met het aanspreken van de bus- en taxichauffeurs? Waanzin af en toe op de Eekwal.
  Zelfs in het voetgangersgebied Rodetorenplein/Jufferenwal rijden sommige professionals je de vouwen uit de broek!


  ⚠️ Meld

 5. Handhaven, tuurlijk. Kleine pakkans, want geen mankracht. Maar dan: geldboete is lachertje. Rijbewijs inleveren voor een flinke periode (aantal maanden) lijkt me beter.


  ⚠️ Meld

 6. De mensen die te hard rijden zijn geen gekken, maar ze zien of hebben het overzicht niet, als hun voertuig harder gaat dan 30/35 km per uur. Heel graag kontroles/korrekties door de politie met name ook in de buurt van de Forelkolk in Swoll Zuid. This bar en boos daarro,lijkt om 1600uur/1800uur soms net een autobaan.


  ⚠️ Meld

Reageer