Solidara komt met 10-punten programma

Solidara, de nieuwe politieke partij van Zwollenaar Düzgün Yildirim, werkt hard achter de schermen aan een voorlopig beginselprogramma en website. De nieuwe politieke partij verwacht dat deze medio november gereed zullen zijn. Vanaf zaterdag 3 november a.s. gaat Solidara al de straat op met een 10-punten programma.

Vrijdagavond was de eerste ledenvergadering in Zwolle. De besloten vergadering in het Dominicanenklooster was bedoeld voor de leden van het eerste uur. Ze bespraken de actuele stand van zaken rond de oprichting van de partij en maakten afspraken over hoe Solidara de komende maanden in Nederland voor het voetlicht te gaan brengen. Uiteraard zal de lancering van de website daar een belangrijke rol bij spelen.

Solidara staat voor:

1. eenheid

Solidara is voor eenheid in de samenleving. Daarmee zijn wij tegen elke vorm van discriminatie.

2. vrijheid

Met vrijheid bedoelen we de vrijheid van meningsuiting en de vrije keuze van geloof, zonder dat daarbij de vrijheid van een ander wordt ingeperkt.

3. solidariteit

Solidara is voor een eerlijke verdeling van welvaart, middelen en kansen.

4. een sociaal Nederland

Gas, water, licht, openbaar vervoer, zorg en onderwijs is van ons allen en moet door de overheid worden beheerd.

5. duurzaamheid

De aarde is van onze kinderen. Solidara is daarom voor duurzame energie en biologische landbouw. Wij komen nadrukkelijk op voor dierenwelzijn en een zorgvuldige omgang met natuur en milieu.

6. herstel van de sociale zekerheid

Een basisinkomen voor iedereen en het uitbannen van de armoede in Nederland.

7. betaalbare woonruimte

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. De woningcorporaties dienen zich vooral in te zetten voor sociale woningbouw.

8. wapens de wereld uit

De NAVO moet omgevormd worden tot een VN-vredesmacht.

9. een gekozen staatshoofd/burgemeester

Het koningshuis heeft een ceremoniële functie en is een verbindende factor in de samenleving.

10. dienstbare overheid

De overheid staat in dienst van de burgers.

Artikel delen:

Reageer