EPL helpt gemeente Zwolle bij energiebesparing

SenterNovem heeft recent de EPL-Monitors 2006 gepubliceerd. Deze Monitor geeft een goed beeld van de energieambities van nieuwbouw – en herstructureringslocaties in Nederland. Ook in Zwolle wordt er volop gewerkt met de EPL.

Zwolle zet de Energie Prestatie op Locatie (EPL) in om energie te besparen en daarmee ook te voldoen aan de CO2-reductie. Voor zowel een nieuwbouwlocatie als voor een herstructureringswijk heeft de gemeente een EPL vastgesteld. Die EPL is als minimumeis opgenomen in de Europese aanbestedingprocedure. “En dat werkt”, vertelt woordvoerder van de gemeente Zwolle, Bert Aalders.

“Wij stelden bij de nieuwbouwwijk een EPL van minimaal 7,2. Daarbij hebben we aangegeven dat partijen die een hogere EPL realiseren, meer kans op de opdracht hebben. We zijn nu in gesprek met een marktpartij die verwacht een EPL van 10 te kunnen halen. ”

Voor de herstructureringswijk stelde de gemeente een EPL-minimumeis van 6. Voor de nieuwbouw geldt een eis van minimaal 7,2. “In een herstructureringswijk heb je nu eenmaal minder mogelijkheden”, legt Aalders uit. “Daar ligt de infrastructuur al vast en liggen al veel leidingen in de grond. Ook is er in zo’n wijk bijvoorbeeld geen ruimte voor een biomassacentrale.” Maar de gemeente Zwolle hoopt dat ook bij deze aanbesteding marktpartijen met een voorstel voor een betere EPL komen. “Het opnemen van een EPL in de aanbesteding prikkelt marktpartijen met goede voorstellen te komen. De meerkosten vallen reuze mee. Wel is er discussie met de ontwikkelde partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars over die meerkosten. Die stellen dat daardoor de vrij op naam prijs hoger wordt en dat heeft weer invloed op de grondprijs.”

Maat voor fossiel brandstofverbruik
De EPL is een maat voor het fossiel brandstofverbruik van een locatie. In de berekening van de EPL-score wordt meegnomen: het gebouwgebonden energieverbruik, het huishoudelijk elektriciteitsverbruik, energie voor koken en het energieverbruik voor openbare verlichting en bemaling. SenterNovem ondersteunt gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars bij het formuleren en uitwerken van energieambities voor locaties. De EPL is vooral bedoeld als procesinstrument om bij de start van locatie-ontwikkeling met alle betrokken partijen een objectieve afweging te kunnen maken tussen verschillende vormen van energievoorziening voor een locatie.

Monitoring EPL
De EPL is in 1989 geïntroduceerd. Vanaf die tijd worden de scores voor grootschalige locaties gemonitord door SenterNovem. Sinds 2003 worden ook de scores van herstructureringslocaties bijgehouden. De opeenvolgende monitors laten de ontwikkeling van de energieprestaties op nieuwbouw- en herstructueringslocaties zien.

De EPL Monitor 2006 laat zien dat de gemiddelde Energie Prestatie op Locatie (EPL)-score over nieuwbouwlocaties 7,4 is. De locaties omvatten in totaal ruim 135.000 woningen. Ten opzichte van de referentiesituatie valt de CO2-uitstoot zo’n 33% lager uit dan wanneer conform het Bouwbesluit zou worden gebouwd. Ook de EPL-scores voor een aantal herstructureringslocaties zijn gemonitord. De gemiddelde EPL van de 51 herstructureringslocaties nieuwbouwlocaties is 6,6. Met de herstructurering van de ruim 55.000 woningen in de monitor wordt ongeveer 33% meer CO2-reductie gerealiseerd ten opzichte van de situatie vóór herstructurering. Het gaat bij de nieuwbouw- en herstructureringslocaties om projecten waarbij SenterNovem betrokken is geweest als adviseur.

Uit de vergelijking van de monitors Herstructurering 2003-2006 blijkt dat in de loop der jaren de waarde van de laagste EPL is gestegen, maar dat de waarde voor de hoogste EPL is gedaald. Dat laatste kan een gevolg zijn van de afname van locaties met warmtelevering. Zonder lokale verduurzaming van het elektriciteitsgebruik (zon, wind, biomassa) is het lastiger om een hoge EPL te halen.

Meer informatie
Om inzicht te krijgen in het meerwaarde van de ondersteuning door SenterNovem is, voor zowel de monitor nieuwbouw als herstructurering, vergelijkend onderzoek gedaan binnen een selectie van spiegellocaties die niet zijn ondersteund. Voor informatie hierover en voor meer feiten en cijfers uit het onderzoek kunt u de EPL Monitors 2006 downloaden

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Aha…dus de nieuwe woningen worden alleen gebouwd op hoger gelegen gebieden (scheelt een hoop pompen), bevatten geen vloerverwarming (energieverspilling), worden na gecontrole eens goed ingeregeld (goede gebouwregelingen), onnodige bochten in wegen beperken, straatverlichting minimaal halveren, en doorgaande wegen maken (in wijken). Tevens windmolentje plaatsen en voila – hier hebbu voor enkele tonnen energie in een paar regels samengevat 😉


    Maak melding

Reageer