Start Zwolse Stadslanderijen nabij Berkum

De afgelopen maanden zijn er plannen uitgewerkt hoe en op welke wijze gestart kan worden met stadslandbouw in Zwolle. ‘Door het inrichten van een proefveld met een oppervlakte van 32 hectare worden een aantal elementen van het concept zichtbaar’ aldus Jos van Leussen, initiatiefnemer van dit project. ‘Het gaat om biologische landbouw in de stadsrand in combinatie met natuur- en landschapsverbetering, recreatieve toegankelijkheid en directe afzet van producten op de stad’. De gronden voor dit en de toekomstige proefvelden zijn ter beschikking gesteld door BPD, Trebbe Projecten en Landschap Overijssel. Tezamen met Rabobank IJsseldelta zorgen BPD en Landschap Overijssel voor een budget om de plannen verder uit te werken.

groepsfoto.jpg 
Op woensdag 2 maart jl. is het startsein gegeven voor het gebruik van grond in Zwolle-Berkum voor stadslandbouw.  

‘Door toegenomen druk op grond en ruimte in de stad, is er steeds meer vraag naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. Stad en platteland raken steeds meer met elkaar vervlochten, BPD ziet als gebiedsontwikkelaar kansen voor deze nieuwe vorm van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad’ zegt Frans Holleman, directeur van BPD. 

Alexander van de Koevering van de Rabobank vervolgt ‘juist de verbinding tussen duurzaam ondernemerschap, aandacht voor de natuur en maatschappelijke waarde in dit initiatief spreekt ons aan. Het gezamenlijk werken aan een duurzame en vitale regio waarbij we van elkaar leren, sluit naadloos aan bij ons uitgangspunt ‘Voor elkaar in IJsseldelta’.

Hans Gerritzen, senior adviseur Landelijk gebied van Landschap Overijssel, licht toe dat ‘het inrichtings- en beheerplan voor stadslandbouw door Landschap Overijssel wordt opgesteld. De doelstelling bij dit inrichtingsplan is dat landbouw en landschap op een natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Ruim 20 hectare grasland zal worden omgeturnd van het relatief eenvormige grasland in een meer kruidenrijk biologisch beheerd grasland. Ook wordt een strook ingericht op ontwikkeling van bloemrijk grasland en plas-drasstroken. Het graslandbeheer is tevens gericht op de toename van de weidevogels. Onderdeel van het proefveld is dat een graanakker wordt voorzien van een bloemrijke akkerrand. Ook wordt er een struinpad (een boerenlandpad) aangelegd, dat zal aansluiten op bestaande wandelroutes en wegen.’

Rob Overesch van melkveehouderij Aver Heino – één van de betrokken boeren – geeft aan ‘Het grasland zal beweid worden met speciaal vee, het Fleckvie dubbeldoelras (voor melk en vlees), waarbij wordt onderzocht of het vlees van dit vee kan worden verkocht via een lokale biologische slager. Ook zal biologisch graan worden verbouwd voor varkensvoer en zal onderzocht gaan worden of een deel van het graan bruikbaar is voor het ontwikkelen van een biologisch Zwols brood’.

Startsein
Het startsein vond plaats op het kantoor van Landschap Overijssel. De pachtovereenkomsten werden ondertekend door Jan Overesch, eigenaar van Overesch Ecologische Landbouw en Henk Aa eigenaar van Aver Heino. Via een videoboodschap tekende ook Harold van Vilsteren die in verband met de voorjaarsvakantie niet aanwezig kon zijn. De bedoeling is dat in 2016 meer ondernemers en grondeigenaren zich gaan aansluiten bij dit initiatief . Partijen spraken de intentie uit om het proefveld verder uit te breiden en tekenden de overzichtstekening van het proefveld, dat in de komende weken verder wordt uitgewerkt.
Naast vertegenwoordigers van de betrokken partijen waren ook docenten van Warmonderhof, vertegenwoordiging van de gemeente Zwolle en Provincie Overijssel en programmadirecteur Nationale Parken van het Ministerie van Economische Zaken, Kees Lever, aanwezig. Hij was bezig met een ‘meeloopdag’ bij Frans Holleman om een kijkje in elkaars zakelijke wereld te nemen.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer