Fietsersbond tegen Actieplan Fietsparkeren

Zwolle – In tegenstelling tot wat in het Actieplan Fietsparkeren Binnenstad wordt beweerd staat de Fietsersbond niet achter dit plan. De Fietsersbond is zelfs zwaar teleurgesteld in het voorstel, dat deze maandag aan de Raad wordt voorgelegd.

Het belang van een actieplan voor fietsparkeren wordt door de Fietsersbond onderschreven, maar de gevolgde procedure en de inhoud verdienen geen schoonheidsprijs. De Fietsersbond is altijd bereid constructief mee te denken om tot goede plannen te komen. Het moet echter niet zo zijn dat plannen die samen ontwikkeld zijn in de uitwerking plotseling alleen de stem van de middenstand blijken te vertegenwoordigen. Fietsers die, zoals uit allerlei onderzoeken blijkt, van groot economisch belang zijn, verdienen beter.

Gasthuisplein
De Fietsersbond heeft twijfels bij de keuze voor een bewaakte stalling aan het Gasthuisplein. Zwolle heeft met inpandige fietsenstallingen slechte ervaringen. Ze zijn straks allemaal gesloten. Of ze staan op de verkeerde plaats, óf de ingang is niet zichtbaar, óf de stalling ligt niet op de goede route.
 
De stallingsdruk neemt juist af richting Gasthuisplein. De beoogde stalling wordt op het verste punt van de stallingsvraag gesitueerd. Ook zijn op het Gasthuisplein geen grote publiekstrekkers. De risico’s omtrent gebruik, en de extra kosten in verband met de exploitatie, moeten worden afgewogen tegen die van een goedkopere variant, met 400 plekken op maaiveld, en misschien iets minder terrasruimte. De keuze is aan de raad. 
 
Stallingsverbod
Het college stelt voor een stallingsverbod voor de halve binnenstad in te voeren. Een verkeerd signaal: handhaven is geen goede optie, eerder een zwaktebod. Het betekent dat het ontwerp van de stallingen of de locaties niet aansluiten bij de vraag. Handhaven op de Grote Markt lukt al niet, waarom dan uitbreiden? De keuzes hiervoor zijn erg vaag. In het Actieplan wordt gesproken over een onbalans (in stallingsplekken) die per locatie het gevoel van overlast geeft. De criteria voor overlast zijn hinder, gevaar of inbreuk op stadsbeeld. In de praktijk blijkt het alleen om inbreuk op stadsbeeld te gaan. Gevaarlijke situaties zijn er eigenlijk nauwelijks. Ook een ‘Beeldkwaliteitsplan’ laat voordat het is vastgesteld alvast zijn schaduw vallen over fietsend Zwolle, waardoor veel goede opties niet zijn onderzocht. Fietsen zijn geen rommel en horen er gewoon bij, zeker in Fietsstad Zwolle.
 
Pop-up stallingen
 
De stallingsvraag is altijd al fors in Zwolle en neemt alleen maar toe. Een aantal locaties zijn de afgelopen jaren opgeknapt, maar het aantal stallingen is amper toegenomen en op meerdere locaties zelfs afgenomen.
 
Het college zet vooral in op zogenaamde pop-up stallingen. Deze worden nu nauwelijks gebruikt en zijn vreselijk inefficiënt. De landtong van Het Rode torenplein moet de overloop worden, maar hier stalt nooit een fietser! De Fietsersbond denkt dat er betere alternatieven zijn en heeft deze ook ingebracht, maar het ontwikkelen kosten soms iets meer moeite. De bewaakte stalling aan de Pletterstraat gaat dicht, juist nu er eindelijk geld is uitgetrokken om de straat beter begaanbaar te maken door de aanleg van een beter plaveisel. Tot verbazing van de Fietsersbond wordt de ruimte als openbare bewaakte stalling onttrokken aan de fietsparkeerlocaties. Bewoners en ondernemers krijgen nu extra stallingsruimte met automatische toegang en cameratoezicht toegewezen. Dit ter waarde van 20.000 euro. 
 
Monitoring en evaluatie
 
Het College stelt voor jaarlijks fietsparkeertellingen te houden. Mits er voldoende tellingen gedurende het gehele jaar gehouden worden, kan de uitkomst belangrijke input leveren om het fietsparkeerbeleid verder te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de evaluatie van de fietsvakken. Fietsvakken kunnen, indien goed uitgevoerd, een slimme en goedkope manier zijn om wildparkeren, te reguleren. Het omval- en diefstalrisico zijn wel aandachtspunten.
 
Hoe verder?
 
De Fietsersbond vertrouwt erop dat de Gemeenteraad van Zwolle het collegevoorstel Actieplan Fietsparkeren, vanwege de te zwakke onderbouwing van voorgestelde maatregelen, op deze manier niet overneemt. Zwollenaren hebben allang voor de fiets gekozen, nu het college nog! 

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Fijn dat de fietsersbond nog wel logisch na kan denken. De binnenstad word steeds leger, en toch moet er door gegaan worden met het pesten van fietsers in de binnenstad.


    ⚠️ Meld

  2. De huidige plannen klinken niet goed. De problemen die er zijn worden ook erg overdreven: slechts op bepaalde plekken zijn er problemen. Beetje overdreven daarom om maar meteen het fietsenstallen in het hele centrum vogelvrij te verklaren. Als ik een luttele boodschap wil doen (waarvoor een fiets het aangewezen vervoersmiddel is) en niet ga winkelen dan wil ik niet moeilijk gaan zitten doen met het opzoeken van een plek om mijn fiets te stallen. Als het zo moeilijk moet dan blijf ik wel thuis en bestel ik online.


    ⚠️ Meld

  3. De gemeente Zwolle weet niet echt wat ze wil. Auto’s moeten de stad uit en de fietsers zijn blijkbaar ook niet meer erg welkom. Maar ze pretenderen wel trots te zijn op hun fietsstad? Waar mogen die fietsers dan komen, op de “bejaardenfietsroutes” buiten het centrum maar niet in de binnenstad? Als ik eens wat nodig ben uit de stad of van de markt ga ik liever op de fiets naar de stad dan met de auto maar ik wil ook niet een tig eind moeten hoeven te lopen met zware tassen. Dus graag stallingsmogelijkheden voor de fietsen daar waar gewinkeld wordt.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.