Oplopende wachtlijsten Veilig Thuis IJsselland

Zwolle – Het meldpunt Veilig Thuis is in 2015 van start gegaan ter vervanging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Omdat huiselijk geweld en kindermishandeling vaak met elkaar in verband staan zou efficiënter en effectiever opgetreden kunnen worden. Dat vinden de lokale politieke partijen VVD en CDA.

De twee politieke partijen lezen in de media dat Veilig Thuis IJsselland er nog niet in is geslaagd om de wachtlijst van meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling in te korten. De Stentor schrijft dat ‘waar eind vorig jaar nog gemeld werd dat de wachtlijst al was teruggebracht tot ongeveer dertig zaken, nu de teller al op zestig zaken staat. Met het samengaan van het SHG en het AMK tot Veilig Thuis zouden de wijkteams een deel van het werk van Veilig Thuis moeten overnemen. Het gevaar bestaat, zo meldde het NRC Handelsblad op 2 maart jl., dat de teams met maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en verpleegkundigen geregeld aan de lijn zouden hangen met vragen bij Veilig Thuis waardoor veel tijd verloren zou gaan. Staatssecretaris Van Rijn noemt de wachtlijsten ‘onaanvaardbaar’.

De VVD heeft de volgende vragen:
Herkent het college de situatie met oplopende wachtlijsten bij Veilig Thuis IJsselland;
Zo ja, kan het college de gemeenteraad informeren over de mogelijke oorzaak en aantallen hiervan;
Deelt het college het standpunt van de staatssecretaris dat deze wachtlijsten ‘onaanvaardbaar’ zijn;
Kan het college garanderen dat er op de wachtlijsten geen zaken staan die acuut handelen vragen;
Hoe denkt het college de wachtlijsten bij Veilig Thuis IJsselland zo spoedig mogelijk terug te dringen?
Thom van Campen (VVD)
Judith Compagner (CDA)

Artikel delen: