Professionele botscan bij Praktijk Chiropractie Zwolle

Op vrijdag 14 december a.s. kunt u bij Praktijk Chiropractie Zwolle een professionele botscan laten maken waarmee osteoporose, beter bekend als botontkalking, kan worden opgespoord. Volgens schattingen lijden één op de drie vrouwen en één op de acht mannen boven de vijftig jaar aan osteoporose.

Van alle mensen met osteoporose wordt minder dan twintig procent op tijd behandeld. Dat kan beter als osteoporose eerder wordt vastgesteld.

OsteoControl is een mobiele botscanservice gericht op het opsporen van osteoporose. Osteoporose, beter bekend als botontkalking, is een aandoening waarbij de botten zo zwak worden dat ze sneller breken. Het verontrustende aan deze aandoening is, dat 80% van de mensen met osteoporose zelf niet weet dat ze het hebben. Met de komst van OsteoControl wordt een hoogwaardige preventieve botscan voor het eerst goed bereikbaar en betaalbaar voor iedere consument.

De lage kosten en snelle scanmethode bieden een zeer laagdrempelig en uniek inzicht in de gezondheid van de botten en is daarom voor iedereen en met name voor vrouwen van middelbare leeftijd een aanrader!

Onzekerheid
Op hogere leeftijd stijgt de kans op osteoporose, maar ook een verminderde lichamelijke activiteit leidt tot versnelde botontkalking. Gelukkig worden mensen zich steeds bewuster van het belang van een goede gezondheid. Toch is er bij velen onzekerheid over de status van hun botten met betrekking tot osteoporose. Pas bij het sneller of vaker voorkomen van een botbreuk komt men tot het signaleren van deze aandoening. Tijdige en juiste behandeling kan de kans op een (volgende) breuk met 50% doen verminderen. De kosten voor de volledige service van OsteoControl (risicoanalyse, scan, opslag gegevens en resultaatrapport) bedragen ? 38,-.

Wat te doen
Het is verstandig om tijdig een indicatieve botscan uit te laten voeren. Het doel na constatering van een bepaalde mate van botontkalking, is het breukrisico te beperken door het bot maximaal te verstevigen. Preventieve maatregelen dienen dan ook zo vroeg mogelijk genomen te worden. Meer lichaamsbeweging en een veelzijdige voeding met voldoende calcium zijn hierbij de eerste stappen.

Snelle mobiele service i.p.v. wachtlijsten
OsteoControl is een hoogwaardige indicatieve en professionele scan. De botscan is het kleine zusje van de DEXA scan die in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Echter, een arts verwijst zijn patiënt pas door voor een DEXA scan in het ziekenhuis bij zeer duidelijke osteoporose-indicaties. Dit is een belangrijke reden waarom zoveel patiënten geen duidelijke diagnose hebben. Eenmaal doorverwezen krijgt de patiënt vaak ook nog te maken met wachtlijsten. Bovendien wordt een DEXA scan, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, niet standaard vergoed.

Uit onderzoek van General Electric (de fabrikant van de scanner én van de Dexa scanners) blijkt een hielscan een 90% zuiver inzicht te geven in de status van de botstructuur.

Dure ziekte
Volgens schattingen lijdt een op de drie vrouwen en een op de acht mannen boven de vijftig jaar aan osteoporose. De EU noemt osteoporose dan ook de duurste en meest onerkende ziekte van dit moment. Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose(bron: RIVM).

Inschrijven
Vanwege de grote animo wordt er gebruik gemaakt van inschrijflijsten. Inschrijven  kan snel en eenvoudig door te bellen met (038-4227070) of een e-mail te sturen aan info@chiropractie-zwolle.nl.

De kosten van de scan bedragen € 38,- inclusief uitgebreide analyse van het resultaat.

Artikel delen: