Comité Opgepast Zendmast eist breed overleg

Zwolle – Sinds de gemeente een informatiebijeenkomst over de beoogde zendmast aan de Maaslaan in de wijk Aa-landen organiseerde op 25 februari is er veel gebeurd. Het comité Opgepast Zendmast laat zondag weten dat er door hun contact is gezocht met wethouder van As. Hij had meteen de dag na de bijeenkomst al een afspraak met SWZ. Na die bijeenkomst kon de wethouder melden dat de komst van de zendmast op de locatie aan de Maaslaan onontkoombaar is. Het comité denkt van niet.

zendmast.jpg 

Ook SWZ is door het comité benaderd om samen tot een constructieve oplossing van het antennevraagstuk te komen: "Zij wijzen op een belofte die in het verleden bij Dollard-flatbewoners is gedaan. SWZ heeft indertijd gezegd dat de antennes van het dak zouden verdwijnen. SWZ wil alleen terugkomen op de belofte als daarvoor unanieme steun wordt uitgesproken door de flatbewoners". Dat vindt de actiegroep de wereld op z’n kop. Het Comité Opgepast zendmast ziet nu geen andere mogelijkheid dan een publieke oproep tot overleg met alle belanghebbenden. Dat zijn wat hun betreft niet alleen de flatbewoners en de wijkbewoners maar ook nadrukkelijk de gemeente Zwolle en SWZ. Meer informatie op de website: www.zendmastenzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer