Woonkoepel naar 1000 leden

Zwolle – De belangen voor huurders van SWZ woningen worden al bijna 15 jaar behartigd door de huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel. Momenteel is het zo dat veel huurders al dan niet vertegenwoordigd in een bewonerscommissie voor hun straat of complex, de dialoog met SWZ via de Woonkoepel voeren. De vorig jaar ingevoerde vernieuwde Woningwet geeft de belangenvertegenwoordiger richting de corporatie en haar raad van bestuur een stevige positie.

Daarin houdt de Woonkoepel oog voor de betaalbaarheid en (woon)belangen van allerlei aard voor haar leden. Huurders kunnen daarnaast ook actief meepraten in een SWZ huurderspanel. Inspraak voor Woonkoepel leden heeft een directer resultaat, dan tweets en geuitte reacties. 

Veel huurders hebben het idee al lid te zijn van de Woonkoepel, maar zonder opgave is dat niet vanzelfsprekend, huurders van SWZ moeten zich wel persoonlijk aanmelden. Het lidmaatschap is gratis, en aanmelden kan via de website www.woonkoepel-zwolle.nl.  Daar is ook meer informatie te vinden. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 mei hopen we ons 1000ste lid feestelijk welkom te heten.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Hoeveel belangenclubs voor huurders zijn er eigenlijk?
    Je hebt toch ook nog het huurdersfrontZwolle met hun ene anonieme lid? 😉


    ⚠️ Meld

Reageer