Inspirator Broerenkwartier boekt resultaat

Zwolle – De gemeente Zwolle is zeer tevreden over de inzet en resultaten van Rhoda van Eeden. Zij is sinds vorig jaar de inspirator voor het Broerenkwartier. De conclusie blijkt uit een informatie van het college aan de gemeenteraad van Zwolle. De aanleiding voor de aanpak van het Broerenkwartier was: teruglopende bezoekersaantallen en een toenemende leegstand.

Tijdens het aanstellen van een inspirator is aangegeven dat na een jaar geëvalueerd zou worden over het functioneren van de inspirator. Er is in het plan van aanpak uit 2015 voor twee jaar budget vrijgemaakt. De stakeholdersvereniging Broerenkwartier heeft na een evaluatiebijeenkomst besloten verder te willen in de ingeslagen weg. In september 2016 volgt een nieuwe voortgansrapportage. Van Eeden heeft namens de stakeholders in het Broerenkwartier de opdracht gekregen om het Broerenkwartier een nieuw profiel te geven, reuring te creëren, een netwerk te vormen tussen ondernemers, eigenaren en bewoners in het gebied zodat de samenwerking en samenhang verbetert, en om ideeën en activiteiten uit te voeren/aan te jagen die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. Dat is gelukt!

In de afgelopen maanden is er veel veranderd in het Broerenkwartier. Er is een eigen beeldmerk ontworpen en die wordt gebruikt in alle communicatie naar stakeholders en bezoekers. Het beeldmerk is ook te vinden op de parkeerkaarten in Q-Park Centrum. Er wordt gewerkt aan een eigen website en op social media wordt vanalles gedeeld. Het Broerenkwartier is herkenbaar en zichtbaar: langzaam vormt zich een identiteit. Een aantal vernieuwers speelt daarbij een grote rol, aangejaagd door de inspirator. Deze vernieuwers zijn actief bezig met het organiseren, het betrekken en enthousiasmeren van andere ondernemers en bezoekers. Op de korte termijn zijn er veel dingen gebeurd die het gebied verlevendigen.

Het Eiland zit – mede door de inspanningen van de vastgoedeigenaar – weer vol met ondernemers, waaronder verrassende concepten die een aanvulling zijn op het Zwolse winkelbestand. Van een leegstand van zes panden in februari 2015 en vijf panden in juni 2015 zijn alle panden in februari 2016 gevuld. De Weeshuispassage is in alle opzichten een ander verhaal, maar ook daar zijn achter de schermen ontwikkelingen gaande. In februari 2015 stonden er drie panden leeg, in juni 2016 vier panden en februari 2016 vijf panden. Ten tijde van de telling was de V&D nog niet (officieel) failliet. Er ontstaan mogelijkheden om pop-up concepten ruimte te bieden.

Op het Meerminneplein is een facelift geïnitieerd en door ondernemers gecofinancierd. Cofinanciering stelde de ondernemers in staat om invloed uit te oefenen op de directe omgeving. De rol van de inspirator was daarbij om de verschillende ondernemers bij elkaar aan tafel te krijgen. Daarna organiseerden de ondernemers zichzelf, wat resulteerde in een samen gefinancierde boomverlichting. Ook in andere straten organiseren ondernemers zich, zoals in de Spiegelstraat. In de kerstperiode hebben zij de straat aangekleed met kerstbomen. In bredere zin pakt de stakeholdersvereniging haar rol door activiteiten op te zetten. Vanaf kerst is er elke zaterdag live muziek in het Broerenkwartier.

De bedoeling is dat de inspirator zichzelf op den duur overbodig maakt, zodat de stakeholdervereniging Broerenkwartier zelf de verbindende en organiserende rol pakt. De inspirator zorgt dat er een jaarplanning voor het bestuur komt op basis van haar ervaringen; wanneer zijn de ALV’s, wanneer moet er nagedacht worden over sfeerverlichting, wanneer moet er nagedacht worden over activiteiten en evenementen. Dit zijn activiteiten dit het bestuur nu al oppakt. Ook zal het bestuur een gesprekspartner zijn voor de gemeente.

De periode dat we de focus leggen op verbeteringen op korte termijn gaat over naar de fase dat we moeten kijken hoe we op de lange termijn omgaan met het Broerenkwartier. Wat willen we als gemeente met dit gebied? De visie op de binnenstad 2030 geeft richting welke kant we op willen als stad. In de concretisering van de visie moet dit vertaald worden naar het Broerenkwartier. Vraagt dit om een investering? Een ander soort ruimtegebruik? Een andere manier van ondernemen? De discussie of het Broerenkwartier puur een winkelgebied is moeten we niet uit de weg gaan. Er liggen ook veel kansen voor bijvoorbeeld binnenstedelijk wonen.

 De broosheid van de economie heeft invloed op het gebied, op het imago en op de ondernemers. Wat nu een verlies is kan in de toekomst een kans zijn. De situatie rond de V&D is een voorbeeld van de broze economie. Het faillissement betekent het verlies van een belangrijke trekker in het gebied. Nu moet het gebied laten zien dat er nog wat te doen is, door op een andere manier bezoekers te trekken. Met het organiseren van en het aanhaken bij evenementen wordt dat deels ingevuld.

Op bestuurlijk niveau zijn er regelmatig contacten met de eigenaar van het V&D-pand. Er is nog weinig duidelijkheid, maar de eigenaar voert gesprekken over opvulling. Dat is echter geen garantie, en kan misschien ook nog wel even duren. De gemeente is aanwezig bij (landelijke) gesprekken over de toekomst van werknemers in de retail en de invulling van V&D-panden. Ook ontwikkelingen rondom Perry Sport en andere ketens worden op de voet gevolgd. Daarbij kijken we niet alleen naar wat dat betekent voor de binnenstad, maar ook hoe we werknemers naar een andere baan kunnen helpen. Daarover is contact met het UWV. 

De aanpak zoals we die het afgelopen jaar hebben gehanteerd levert ook problemen op. We hebben gehoor gegeven aan initiatieven van lokale ondernemers en er is (door de inspirator en de vastgoedeigenaar) een positief effect in met name het Eiland gerealiseerd. Het risico bestaat dat onder vastgoedeigenaren het gevoel van urgentie is afgenomen doordat er door inzet van de inspirator, stakeholders en de voorzichtig herstellende economie afgewacht wordt tot er nieuwe huurders komen. Als stad (of als gemeente?) moeten we een duidelijke keuze gaan maken. Het is mogelijk om, in het kader van de visie binnenstad 2030, een aantal scenario’s uit te werken. De gemeenteraad van Zwolle gaat daarover maandag 21 maart in gesprek.

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Las vanmorgen dat afbreken van de overdekte passage, incl V&D (met veel leegstand) bespreekbaar wordt. Biedt weer nieuwe kansen.


    ⚠️ Meld

  2. Afgelopen zaterdag werden we blij verrast door het Broerenkwartier. Er trad een muziekgezelschap op die fijne muziek speelde. In combinatie met het zonnetje bracht dit een heerlijk sfeertje. Veel mede genieters waren ook enthousiast. Dit verdient een beetje stad. Nu lees ik hier dat dat iedere zaterdag is. TOP! Ook het aanbod van aparte winkels, vooral op en rond Eiland, verraste ons. Nauwelijks leegstand gezien. Dit gebied verdient een 2e kans. Het overdekte is helaas wel achterhaald.


    ⚠️ Meld

Reageer