Standpunt SWZ over zendmast Aa-landen

Zwolle – Afgelopen vrijdag sprak de directie van SWZ, Monique Boeijen, en de manager Wonen, Mirjam Servaes, met afgevaardigden van het comité Opgepast Zendmast. In een brief nodigde het Comité diverse partijen uit voor een overleg, om gezamenlijk naar een oplossing voor de ontstane situatie te zoeken.

SWZ wil benadrukken, zoals zij ook afgelopen vrijdag heeft gemeld, dat het bepalen van de zendmastlocatie een zaak tussen provider, gemeente en omwonenden is. Wat betreft de locatie van de Dollardflat heeft de corporatie haar standpunt reeds aan alle partijen kenbaar gemaakt. Monique Boeijen; ¨de bewoners hebben ons in het verleden met klem gevraagd de mast van de flat te verwijderen. Wij hebben aan dit verzoek gehoor gegeven door het contract met de provider niet te verlengen. In ons gesprek van afgelopen vrijdag hebben wij dit nogmaals toegelicht. Wij committeren ons aan gedane toezeggingen aan onze huurders van de flat. Als deze huurders ons vragen een ander standpunt in te nemen, dan zijn wij daartoe bereid. Het initiatief daarvoor ligt echter nadrukkelijk bij hen. Wij zullen daarom geen actieve rol spelen en zullen dan ook niet deelnemen aan een gesprek hierover. SWZ heeft de wens van het Comité om in gesprek te gaan met (een vertegenwoordiging van) de bewoners van de Dollardflat, aan hen overgebracht. Zij hebben aangegeven hiertoe zeker bereid te zijn.

Artikel delen:
Reacties 19
 1. Omdat SWZ een probleem creëert en niet eens wil meedenken over een oplossing. Afschuiven van verantwoordelijkheid heet dat.


  ⚠️ Meld

 2. Nee, SWZ creeert het probleem niet. Er is een aflopend contract en dat hebben ze netjes uitgezeten. Waar zij nu mee te maken hebben zijn de afspraken met de bewoners en daar houden ze zich netjes aan.

  Als jij met je buurvrouw afspreekt dat zij jouw fiets morgen voor 1 dag mag lenen, heb jij dan een probleem gecreëerd als zij overmorgen zelf nog geen andere fiets heeft geregeld?


  ⚠️ Meld

 3. Ja, als ik weet dat het regelen van een andere fiets moeilijkheden oplevert. “Ik heb me aan mijn afspraken gehouden” is dan hetzelfde als “zoek het lekker zelf uit”.

  SWZ heeft deze belofte gedaan zonder over de consequenties na te denken. En nu ze met de consequenties geconfronteerd wordt, zegt ze “zoek het lekker zelf uit”.

  Intussen staat de fiets ongebruikt in de schuur.


  ⚠️ Meld

 4. Neerzetten die mast zolang ze allemaal nog met n mobieltje of ipad rondlopen maak je jezelf er afhankelijk van gooi eerst die dingen weg en de mast is overbodig


  ⚠️ Meld

 5. @PieterG
  Inderdaad houdt SWZ zich aan haar belofte aan de flatbewoners. Maar er zijn meerdere redenen waarom dat misschien niet zo verantwoord is:
  1 men zegt bereid te zijn het standpunt te wijzigen als de flatbewoners daar om vragen. Een echt principieel probleem met een antenne heeft men dus niet;
  2 gevolg van 1 is dat SWZ dus graag een discussie ziet tussen de voor- en tegenstanders van een antenne op de flat, waarbij SWZ de flatbewoners een veto geeft. Dat lijkt me voor de sociale cohesie geen goeie zaak;
  3 in de tijd dat de belofte is gedaan door SWZ was het alternatief (een mast voor de deur in het groen) niet bekend. Het lijkt dus verstandig als SWZ geinteresseerd zou zijn in de mening die er met dit alternatief, in de flat leeft;
  4 als het om straling zou gaan zou SWZ er op kunnen aandringen om met de andere partijen te kijken naar het effect op de intensiteit in de flatwoningen nu de mast niet bovenop maar 200 meter voor de deur komt te staan. Het staat namelijk niet vast dat de bewoners van de flat daarmee beter af zouden zijn. En daarnaast hoe weegt SWZ de mogelijke stralingswinst in de flat af tegen de toenemende straling bij haar huurders rondom de nieuwe locatie?;
  5 tenslotte is de houding van SWZ gebaseerd op de wens van (een deel van) de flatbewoners uit 2011. Wat vinden de nieuwe bewoners er eigenlijk van?

  Nogal wat redenen waarom het standpunt ‘eens beloofd, blijf beloofd’ misschien niet het verstandigst is.


  ⚠️ Meld

 6. @Evert, toe maar…niet verantwoord om je je aan beloften te houden…
  1. Klopt, geen principieel probleem met een antenne, maar een wel principieel probleem met het bedriegen van de bewoners.
  2. Nee, SWZ ziet niet graag een discussie. Zij zijn geen partij hierin en hebben dus geen baat of last bij een discussie. Een veto voor flatbewoners? Ja, zolang de flatbewoners geen antenne willen blijft SWZ geen partij. Dat zou je een veto kunnen noemen
  3. Heb jij documentatie over de besluitvorming destijds? Had T-Mobile geen plan-B in de kast liggen? Maar nogmaals, contract met SWZ is afgelopen en het enige wat uit dat traject langer doorloopt is de belofte aan de flatbewoners dat die mast na afloop van het contract zou verdwijnen. SWZ gaat die afspraak niet eenzijdig opzeggen. Als de bewoners deze afspraak van hun kant af willen wijzigen, dan is hier ruimte voor. Hoezo niet geinteresseerd?
  4. Het gaat SWZ hier niet op de straling, maar om de afspraak die ze gemaakt hebben
  5. Afspraak is gemaakt met de bewonersvereniging. Dat is een levend organ, ook als er leden bijkomen of weggaan. Als de bewonersvereniging er nu anders over denkt, dan moeten ze dat aangeven. Maar ze zijn mans genoeg om dat zelf te bepalen, dat hoeft SWZ niet voor ze te doen.

  Ik zie dus nog steeds geen redenen waarom SWZ zich niet aan zijn belofte zou houden. 😉
  Waarschijnlijk ben je teveel gewend aan de hedendaagse politiek waarbij kiezersbedrog schering en inslag is. Zolang er politiek gewin te halen is bij de verkiezingen wordt er van alles beloofd, maar die beloftes blijken vervolgens niks waard te zijn. Wees blij dat er nu eens een organisatie is die in deze casus (verder ken ik ze niet) juist wel integer is!


  ⚠️ Meld

 7. Voor alle duidelijkheid: we hebben SWZ niet gevraagd om de belofte te breken, we hebben gevraagd om met hen, de bewoners, de gemeente en de wijkbewoners om tafel te gaan om te bespreken wat nu precies de weg is waarlangs de beste oplossing op tafel komt. En ja, wij denken dat een mast van 40 meter naast een flat van 33 meter niet de beste oplossing is. Maar als dat niet de uitkomst is: ook goed. Maar we zijn er dan wel allemaal bij betrokken geweest. Zou trouwens ook best kunnen zijn dat de flatbewoners de mast in het groen ook niet zien zitten. Aan hen is door de gemeente, bij mijn weten, ook niet uitgelegd waaarom deze locatie nu het beste is.


  ⚠️ Meld

 8. dan moet je dus met de bewoners om tafel gaan zitten, niet met SWZ. Hun standpunt is duidelijk: ze zijn het aan de bewoners verplicht om de mast van de flat te halen. De enige die ze van die verplichting kan ontslaan zijn de bewoners zelf. Overtuig hen en klop daarna bij SWZ aan.
  Dat maakt het aan die tafel ook wel makkelijker. Wat heb je aan een gesprekspartner die daar niks toe te voegen heeft?

  Heb je de locatie-analyses van de gemeente al opgevraagd?


  ⚠️ Meld

 9. @pieterg – Het valt je zelf misschien niet op, maar nergens weerleg je Evert de Zoeten’s argumenten. Je zegt alleen met zoveel woorden “afspraak is afspraak” en noemt het bedrog als SWZ haar belofte niet zou nakomen.
  Weet je wie er bedrogen zijn? Alle andere wijkbewoners die niet in deze belofte gekend zijn en die straks tegen zo’n lelijke mast moeten aankijken.

  Tegen de buurvrouw: “Het kan me niet schelen als je een fiets moet jatten. De mijne krijg je niet meer.”

  Intussen begint de fiets in de schuur aardig te verstoffen.


  ⚠️ Meld

 10. Kan SWZ misschien ook van toezeggingen terugkomen? Voor het algemeen belang. Daar hoef je je toch niet te groot voor te voelen?


  ⚠️ Meld

 11. @Riet die fiets verstoft niet, die had je ondertussen aan je dochter beloofd om te mogen gebruiken. En ook al staat ie in de schuur, JIJ bent niet degene die het probleem veroorzaakt. Dat blijft de buurvrouw die niet zelf voor een fiets zorgt. Je helpt niet mee om het probleem op te lossen, maar dat is een ander verhaal.

  Er blijven ook weinig argumenten over om te weerleggen als SWZ gewoon geen partij in de discussie is. Welke argumenten zie jij nog?

  Waarom zijn buurtbewoners bedrogen als ze al die tijd zonder verder te vragen hebben kunnen profiteren van die mast op de flat? Is hun ooit toegezegd dat die mast daar voor altijd zou blijven staan?


  ⚠️ Meld

 12. @frits alsof ik de politiek hoor! Die draaien, keren en bedriegen continu voor het algemeen belang. SWZ hoeft niet op de toezegging terug te komen, dat moeten de bewoners doen.
  Ik vind het opmerkelijk hoe weinig een afspraak waard lijkt te zijn. Ben oprecht geïntrigeerd: geldt dat alleen in deze situatie, omdat men die mast niet wil in het park of zijn afspraken in het algemeen niets waard?


  ⚠️ Meld

 13. De waarde van een afspraak? Dat is een filosofische kwestie, lijkt me. Het heeft vast ook iets te maken met de waarde die je aan inhoud van de afspraak kunt toekennen.

  Maar dat terzijde. We gaan ook in gesprek met de bewoners van de flat (SWZ zal voor een contact zorgen). Maar dan nog blijft SWZ als eigenaar van de flat van belang. Dus waarom zouden ze niet meepraten?


  ⚠️ Meld

 14. Concreet de waarde van deze afspraak dan maar: stel dat deze belofte wordt verbroken door SWZ en er volgt een rechtszaak. Betalen de omwonenden dan de schadevergoeding aan de flatbewoners? Of stopt daar het algemeen belang.

  Kijk, ik ben zelf niet voor of tegen die mast. Ik hoef er niet tegenaan te kijken. Ik zie in deze kwestie alleen een bedrijf dat zich integer opstelt en een actiecomité die het zich nodeloos ingewikkeld maakt. SWZ heeft al aangegeven dat zij overstag gaan als de flatbewoners dat vragen. Waarom zou je ze dan nog bij een gesprek betrekken waar ze geen verdere inbreng in hebben? SWZ zal zich niet gepasseerd voelen, want dit traject hebben ze zelf al voorgesteld.


  ⚠️ Meld

 15. SWZ heeft wel een economisch belang. Providers betalen flink voor dergelijke ‘toplocaties’. Dus waarom niet meepraten?
  De bewoners die destijds bezwaar hadden kunnen er inmiddels anders denken of verhuisd zijn. SWZ heeft die gegevens van die bewoners voorhanden. Misschien is er helemaal geen probleem?  ⚠️ Meld

 16. Wat is nu precies het probleem met het plaatsen van de mast? Dat de bewoners van de flat daar liever geen zendinstallatie op willen hebben staan kan ik me voorstellen maar de mast is dan toch een prima alternatief?


  ⚠️ Meld

Reageer