Koningsspelen 2016 in Zwolle

Zwolle – Ook dit jaar zijn er weer de landelijke Koningsspelen. De Koningsspelen zijn er sinds 2013. Het is de bedoeling om door middel van een sportief Oranjefeest kinderen, uit het basisonderwijs, te laten zien hoe belangrijk en gezellig het is om samen te sporten en te
bewegen. In Zwolle organiseert SportService Zwolle in samenwerking met diverse sportverenigingen en met ondersteuning van het Deltion College, Landstede, Windesheim (CALO) en het Thomas a Kempis college de Koningsspelen 2016. De Koningsspelen zijn op vrijdag 22 april 2016. Deze dag staat Zwolle in het teken van sport en bewegen op heel veel verschillende sportparken en scholen.

Koningsspelen Zwolle
Op vrijdag 22 april staan sportparken de Marslanden, De Verbinding, De Weide Steen, Het Hoge Laar, Windesheim (CALO) en zwembad de Vrolijkheid in het teken van de Koningsspelen 2016. Hier wordt voor de groepen 5 en 6 van de basisschool een sportdag georganiseerd door SportService Zwolle en diverse sportverenigingen met de ondersteuning van, Landstede, Windesheim (CALO) en het Thomas a Kempis college.

Extra ondersteuning
Sinds vorig jaar biedt SportService Zwolle scholen extra ondersteuning door het aanbieden van een draaiboek en leskaarten voor de groepen en scholen die niet deelnemen aan de Koningsspelen van SportService Zwolle op de sportparken. Deze zijn te vinden op www.koningsspelenzwolle.nl. Hierin staan diverse ideeën om toch het doel van de Koningsspelen, samen sporten en bewegen, voor iedereen te bewerkstelligen. Studenten van het Deltion College bieden op verschillende scholen ondersteuning.

Koningsdag ook in het teken van sport
De Koningsspelen zijn in Zwolle een eerste aanzet naar de Koningsdag. Koningsdag, woensdag 27 april 2016 viert het Koningspaar in Zwolle. Sport zal ook deze dag een belangrijk onderdeel zijn.

SportService Zwolle is, in samenwerking met de gemeente en diverse andere partijen,verantwoordelijk voor sport op het Rode Torenplein. Het plein wordt een plek waar topsport en breedtesport hand in hand gaan. Bekende en onbekende Zwolse sporters zullen daar Zwolle als sportstad vertegenwoordigen.

Artikel delen: