Vertrouwen inspectie in Michael College Zwolle

Zwolle – De inspectie van het onderwijs heeft groot vertrouwen uitgesproken in het Michael College, de vrijeschool voor voortgezet onderwijs te Zwolle. Na veel lessen bezocht en gesprekken gevoerd te hebben komt de inspectie tot de conclusie dat de school op de goede weg is. "Met name het periodeonderwijs biedt een enorme diepgang" aldus de inspecteur. Het Michael College is de jongste en de (nog) kleinste Zwolse school voor voortgezet onderwijs. De school is drie jaar geleden ontstaan door een samenwerking van een groep ouders, Stichting Vrijeschoolonderwijs Noord-Oost Nederland en Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

pr_foto_michael_college_2015-2016.jpg 

"We hebben inmiddels drie jaargangen ingericht", zegt directeur Rene Leber, "en bereiden momenteel de examenklas voor Mavo voor." Het Michael College heeft momenteel ruim zeventig leerlingen en groeit elk jaar door. De coördinator, Karin Krijger, meldt dat het vrijeschoolonderwijs zich met name richt op de ontwikkelingsfasen van de leerling. Naast cognitief leren is het van groot belang dat leerlingen ook vooral worden aangesproken op kunstzinnige ontwikkeling. Er zijn dus vakken als metaal- en houtbewerken en textiel. Wat echt onderscheidend is, is het periodeonderwijs. Elke dag starten de leerlingen samen met een thema zoals sterrenkunde of revoluties waar ze drie weken met de docent aan werken. Dertig lessen in korte tijd. Dat geeft een enorme diepgang in het onderwijs, vindt de inspectie.

"We krijgen ook veel leerlingen als instroom gedurende het schooljaar." zegt Danielle Steen, mentor van klas 8 (de tweede klas). "Dat zijn vaak kinderen die in het regulier onderwijs niet op hun plaats zijn, meestal vanwege de grootschaligheid en de nadruk op cognitief leren. In de vrijeschool gaat het niet om vakken maar om de persoonlijke ontwikkeling van het kind." Het Michael biedt plaats aan Mavo-, Havo- en Atheneumleerlingen. "Niet het hokje, maar de ontwikkelkracht van elk individu telt. Daar maken we ruimte voor", besluit Rene Leber.

Artikel delen: