Zorgen om groeiende wachtlijsten jeugdzorg

Zwolle – De SP in de Zwolse gemeenteraad maakt zich zorgen over het nieuws dat voor het eerst in vijf jaar Trias te maken heft met groeiende wachtlijsten. Dit komt met name door het gebrek aan opvangplekken en woonruimte, waar jongeren met begeleiding kunnen wonen. De SP heeft schriftelijke vragen over de zaak gesteld.

De SP wil van het college weten wat er inmiddels gedaan wordt om wachtlijsten te voorkomen. De partij vraagt ook of het college bereid is indien nodig meer middelen te steken in extra woon- en opvangplekken voor jongeren die hulp nodig hebben. Het gaat om een kwetsbare doelgroep en het maatschappelijk belang om wachtlijsten te voorkomen is groot.

Sandra Drost, gemeenteraadslid namens de Zwolse SP fractie maakt zich zorgen: ‘Er wordt gesproken over wachttijden tot na de zomer. Voor jongeren is het van belang dat wanneer zij hulp nodig hebben, zij deze snel krijgen. Niet alleen voor de jongere zelf is dit belangrijk, maar ook voor hun omgeving. Wanneer nu ingegrepen wordt, kan verdere vorming van wachtlijsten in de jeugdzorg worden voorkomen, en alle gevolgen die dat met zich mee zou brengen.’ De SP vraagt daarom aan het college of zij al op de hoogte van deze stagnatie waren, en of zij al bezig zijn met de hulpverlening om te zoeken naar een oplossing.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Met meer middelen wordt bedoeld meer geld? Volgens mij liggen de problemen vooral op het gebied van samenwerking en openheid. Organisaties zoals Trias of Bureau jeugdzorg zijn als de dood subsidies mis te lopen en houden daarom alles binnen de eigen deuren in plaats intensief samen te gaan werken met andere partijen.


    ⚠️ Meld

  2. @WillemP: Bureau jeugdzorg is niet meer, dat was juist de organisatie die nog wat overkoepelende sturing gaf. Ok….., niet altijd naar tevredenheid van alle betrokkenen, maar dat valt m.i.ook niet altijd te realiseren.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.