Jubilerende kerkkoren geven concert

Zwolle – De Adventskerkcantorij, ‘huiskoor’ van de gelijknamige kerk, en DoReVocaal, het kerkkoor van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente, bestaan beide 35 jaar. En dat zal zingend gevierd worden. Omdat beide koren Johannes Dijkstra als dirigent hebben, was een gezamenlijk zangevenement snel te regelen.

Op 9 en 10 april verzorgen de koren een gezamenlijk jubileumconcert. Het programma bestaat uit zowel gezamenlijke als door elk koor afzonderlijk uitgevoerde composities, waaronder werken van Schütz, Sweelinck en Fauré. Pianist/organist Bob van de Linde uit Utrecht begeleidt de koorzang en speelt tevens enkele orgelsolo’s. Op zaterdagmiddag 9 april vindt om 15.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat de eerste uitvoering plaats. Op zondag 10 april wordt het programma herhaald tijdens een koffieconcert om 11.30 uur in de Adventskerk, Talmaplein 2, Zwolle-Zuid (SIO-wijkcentrum). De toegang tot beide concerten is vrij. Wel is er na afloop een deurcollecte.

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen in de Doopsgezinde kerk is voor het zaterdagconcert aanmelding vooraf noodzakelijk via e-mail: henk.blom@doopsgezind.nl. Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Omdat de Adventskerk veel meer zitplaatsen telt, wordt men naar de zondag verwezen, als het zaterdagconcert volgeboekt is.
 
Koor DoReVocaal
Dit gemengde koor, eind 1980 opgericht, bestaat uit leden en vrienden van de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente te Zwolle en wordt geleid door dirigent Johannes Dijkstra. Het werkt een aantal keren per jaar mee aan de eigen kerkdiensten, evenals in Zorgcentrum De Venus en het Isala ziekenhuis. Ook zong het koor in de veertigdagentijd tijdens de interkerkelijke vespers in de Grote Kerk. Binnen zijn mogelijkheden zingt het koor een breed en divers repertoire: van 16e tot 20e eeuwse muziek, zowel Engelse hymnen als Nederlandse cantates. Momenteel telt het koor 27 leden. Het koor repeteert eens per twee weken op de zondagavond.
 
De Adventskerkcantorij
De Adventskerkcantorij is het ‘huiskoor’ van de Adventskerkgemeente in Zwolle-Zuid. Zij bestaat uit 33 enthousiaste leden: 12 sopranen, 11 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Al 35 jaar ondersteunen zij de gemeentezang en laten zij kerkliederen horen in meerstemmige zettingen. Sinds een aantal jaren gebeurt dit onder de deskundige en bezielende leiding van de cantor Johannes Dijkstra. Naast de repetities op de maandagavonden, ontmoeten de leden elkaar ook tijdens een tweetal cantorij-dagen in het jaar. Op deze dagen wordt er veel gezongen en vindt er een extra voorbereiding op de komende zondagse uitvoeringen plaats.
 
Johannes Dijkstra studeerde muziek in Leeuwarden, Zwolle en Tilburg. Behalve dirigent van genoemde koren is hij ook organist van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle en van de PKN-kerk te Wijhe, alsmede docent muziek bij Scala Meppel.

Artikel delen: