‘Deradicalisering stokt door bezuiniging politie’

Zwolle – In een ingezonden brief aan De Volkskrant (d.d. 24/3) schrijven tien burgemeesters van grote steden dat de preventieve aanpak van radicaliserende jongeren in wijken in het gedrang komt door bezuinigingen bij de politie. VVD Zwolle heeft hierover een aantal vragen voor het college in Zwolle.

In hun brief roepen ze het kabinet op om in de nationale politie te investeren, want ‘het piept en kraakt’. Deskundigen schrijven dat de preventieve aanpak van radicalisering door o.a. wijkagenten met hun voelsprieten in de samenleving deels verklaart dat er op Nederlands grondgebied vooralsnog geen terroristische aanslag heeft plaatsgevonden. De burgemeesters wijzen daarom op het belang van een goede informatiepositie in de wijken. De VVD wil onder andere van het college weten of de burgemeester van Zwolle het betreffende artikel onderschrijft, waarin de wijkagent wordt gezien als voelsprieten bij ondernemers, moskeebestuurders, leraren en geïnformeerde bewoners. Ook vraagt de VVD zich af of er in Zwolle voldoende zicht is op risicogroepen van inwoners die het gevaar lopen om te radicaliseren.

De burgemeestersoproep brengt de VVD Zwolle tot de volgende vragen:
 
1) Heeft het college kennisgenomen van het artikel ‘deradicalisering stokt door bezuiniging politie’ en het bijbehorende opiniestuk ‘Kabinet, investeer meer in politie’ (d.d. 24/3);
2) Onderschrijft de burgemeester de oproep van de tien burgemeesters, waarin de wijkagent wordt gezien als voelsprieten bij ondernemers, moskeebestuurders, leraren en geïnformeerde bewoners; zo nee, waarom niet;
3) Voldoet Zwolle inmiddels aan de gestelde afspraak: 1 wijkagent op 5000 inwoners, waarbij die wijkagent 80% van de werktijd in de wijk is;
4) Op welke wijze wordt en blijft de veiligheidsregio geïnformeerd door nationale instanties zoals de NCTV en AIVD over eventuele radicalisering van, en/of uitreizen door inwoners;
5) Is er in Zwolle voldoende zicht op risicogroepen van inwoners die het gevaar lopen om te radicaliseren en zijn er concrete gevallen van geradicaliseerde en/of uitgereisde inwoners bekend;
6) Voldoet Zwolle over sluitend de-radicaliseringsbeleid, zowel preventief, als reactief en heeft Zwolle hierover afspraken gemaakt bij de contractering met zorgaanbieders?
 
Thom van Campen (VVD)

Artikel delen: